Softverski podržano učenje, 4 glavna elementa

Razvoj novih tehnologija omogućio je njihovu široku primenu u obrazovanju. Tradicionalan način izvođenja nastave danas predstavlja samo deo nastavnog procesa koji je značajno obogađen različitim softverskim alatima za efikasnije izvođenje nastave i usvajanje znanja, kao i za neprestano nadograđivanje informacija koje posedujemo.

Naime, ubuduće će se smatrati uspešnim i obrazovanim samo ljudi koji neprestano uče, usavršavaju se i dopunjuju svoja znanja novima. Tako, na primer, vodeće svetske kompanije iz oblasti IT-ja, kao što je Microsoft, uslovljavaju sertifikaciju i licenciranje polaganjem testa na godinu dana ili neki drugi vremenski period. To čine upravo zbog stalnih inovacija na polju tehnologija i novih softverskih rešenja za koje traže kompetencije.

U korak sa tehnološkim inovacijama

Zbog toga se i ITAcademy neprestano prilagođava razvoju informacionih tehnologija i svojim polaznicima omogućava učenje podržano najsavremenijim softverskim rešenjima i alatima. Dokazano je da ovakav način učenja nastavu čini dinamičnijom, zanimljivijom i pristupačnijom polaznicima, dok testiranje pruža preciznije rezultate i dozvoljava njihovu analizu.

ITAcademy svojim polaznicima omogućava softverski podržano učenje i školovanje. Edukativni softveri koje primenjujemo istovremeno olakšavaju nastavni proces i predavačima i polaznicima. Sa jedne strane ga koriste predavači za efikasniju pripremu i izvođenje nastave, a sa druge ga koriste polaznici za lakše i brže savladavanje gradiva. Osim toga, oni vraćaju polaznike na delove koji nisu dobro savladani, a omogućavaju i testiranje, praćenje evidencije aktivnosti polaznika i pretraživanje biblioteke.

Softverski podržano i tradicionalno učenje na ITAcademy nikako nisu suprostavljeni, naprotiv. Primenili smo kombinaciju oba pristupa uzimajući najbolje od svakoga od njih. Softverski podržano učenje dopunjava, osavremenjuje, koristi kao podrška tradicionalnom načinu pohađanja nastave i čini ga zanimljivijim.

Svi softveri na jednom mestu

Nastavnom osoblju i polaznicima na raspolaganju su:

  • Informacioni sistem  – softver koji omogućava integrisanje svih značajnijih aktivnosti vezanih za nastavu,
  • Testing and Learning Software - informacioni sistem znanja kojim se meri i unapređuje kompetentnost ispitanika za obavljanje različitih vrsta poslova u edukativnim ustanovama, preduzećima, organizacijama i institucijama,
  • Link biblioteka - softver za biblioteku sadrži sve neophodne elemente za efikasno upravljanje radom biblioteke,
  • Link informacioni sistem – informacioni sistem za potrebe zaposlenih na ITAcademy.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se