Cambridge International A&AS Level Business sertifikat

Cambridge International A&AS Level Business omogućava studentima da razumeju i cene prirodu i obim poslovanja, kao i ulogu koju ono ima u društvu. Nastavni plan obuhvata ekonomska, ekološka, etička, državnička, pravna, socijalna i tehnološka pitanja i podstiče kritičko razumevanje organizacija, tržišta i procesa dodavanja vrednosti. Polaznici ispituju menadžment organizacija, a posebno proces donošenja odluka u dinamičnom poslovnom okruženju.

Primer sertifikata Cambridge International A&AS Level BusinessPošto savladaju Cambridge International A&AS Level Business nivo, polaznici će moći da:

1) razumeju i cene prirodu i obim poslovanja i ulogu koju ono ima u društvu;

2) razviju kritičko razumevanje organizacija, tržišta i procesa dodavanja vrednosti (ovo bi trebalo da uključi razmatranje unutrašnjeg rada i menadžmenta organizacija, a posebno proces donošenja odluka u dinamičnom okruženju)

3) uče o vrstama poslovnog ponašanja iz mnoštva perspektiva (kao kupci, menadžeri, poverioci, vlasnici, zaposleni);

4) budu svesni ekonomskih, ekoloških, etičkih, državničkih, pravnih, socijalnih i tehnoloških elemenata koji su u vezi sa poslovnim aktivnostima;

5) razviju veštine:

  • donošenja odluka i rešavanja problema u svetlu evaluacije,
  • kvantifikacije i upravljanja informacijama, onda kada je to moguće,
  • efektivne komunikacije.

Detaljnije o Cambridge International A&AS Level Business sertifikatu pogledajte ovde.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se