Kako učiti uz pomoć softvera za testiranje i učenje?

Informacioni sistem znanja

TLS (Testing and Learning Software) je informacioni sistem znanja, kojim se meri i unapređuje kompetentnost zaposlenih za obavljanje različitih vrsta poslova u preduzećima, organizacijama i institucijama.

Šta su edukativne jedinice?

Edukativna jedinica je celina koja se sastoji od:

  • pitanja,
  • više ponuđenih odgovora,
  • oznake tačnog odgovora sa numeričkom ocenom,
  • opisa tačnog odgovora sa komentarom (komentar I),
  • dodatni opisa tačnog odgovora (komentar II),
  • teorijske podrške.

Nastava obogaćena multimedijom

Puštanjem prezentacija preko video bima polaznici ITAcademy imaju jasnu multimedijalanu predstavu prezentovane materije, što u potpunosti doprinosi efikasnijem praćenju predavanja i lakšem razumevanju gradiva. Značajno je naglasiti da video bim postoji u svakoj sali za izvođenje nastave i da su, zahvaljujući tome, predavanja na ITAcademy uvek obogaćena multimedijalnim sadržajima.

Kreiranje i izmene testova

Posebnim interfejsom je omogućeno kreiranje novog ili promena bilo kog elementa postojećeg testa. Predviđene su varijante testa: pitalice, spajanje, popunjavanje, prevlačenje i esej. Moguće je zadavanje broja traženih odgovora za svako pitanje, dok se u slučaju kada se on posebno ne zada, podrazumeva jedan traženi odgovor. Omogućen je i unos pozitivnih i negativnih poena za ponuđene odgovore. U test se mogu unositi i slike, kao podrška pitanjima i odgovorima.

Izbor testova

U slučaju da je od strane administratora dodeljen pristup većem broju testova - multi test varijanta, nakon logovanja, korisnik pristupa meniju koji mu omogućava izbor određenog testa.

Administriranje

slika

Administrator poseduje svoje korisničko ime i lozinku (username i pasword) čije ispravno unošenje omogućava pristup administraciji softvera.

Administrator u meniju za dodelu testova na korišćenje označava pojedine testove sa spiska svih raspoloživih testova za pojedinačnog korisnika ili za grupu korisnika.

Administracija korisnika omogućava unos, brisanje i ažuriranje organizacionih jedinica i pojedinačnih korisnika kao i podataka o korisniku u smislu ličnih i profesionalnih podataka.

Softver za učenje omogućava podršku podataka (baze testova, materijala za učenje i rezultata testiranja) po zahtevu administratora.

Definisanje uslova za rešavanje testa

Uslove pod kojima korisnici rešavaju testove definiše administrator. Omogućeno je vremensko ograničenje rešavanja testa sa opcijom definisanja vremena predviđenog za korišćenje konkretnog testa. Moguće je dozvoliti i opciju pauziranja pojedinog testa.

Definisanje praga znanja za prolaz svakog testa definiše se brojčano ili procentualno u odnosu na ukupan broj maksimalnih poena za određeni test. Moguće je izabrati test sa izmenom redosleda pitanja i odgovora, odvojeno ili istovremeno. Postoji i opcija slučajnog izbora određenog broja pitanja od ukupno predviđenog broja pitanja za svaki test koji je automatski naveden.

Rešavanje testa

Tokom rešavanja testa korisnik na ekranu stalno ima sledeće informacije: naziv testa, naziv autora testa, redni broj pitanja, ukupan broj pitanja u testu, pitanje, broj poena koje nosi pitanje, upozorenje da određeni ponuđeni odgovori na testu nose negativne poene, broj traženih odgovora, ponuđene odgovore, obaveštenje da se izabere odgovarajući broj traženih odgovora, predviđeno vreme za rešavanje, preostalo vreme, ukupan broj poena koji nosi test, trenutni broj osvojenih poena i pauza.

Nakon odgovaranja na postavljeno pitanje, kada korisnik klikne na taster "POTVRDI", gubi pravo promene rešenja pitanja i automatski se označava tačno, odnosno netačno rešenje, simboličnim oznakama. Zatim se prikazuju komentar 1 i komentar 2. Test se praktično rešava biranjem, povezivanjem ponuđenih odgovora, popunjavanjem polja ponuđenim odgovorima ili drugačije u zavisnosti od vrste testa.

Kretanje kroz test je omogućeno klikom na linkove ka sledećem ili prethodnom pitanju. Protok vremena predviđenog za rešavanje testa je grafički i brojčano prikazan na ekranu tokom testiranja. Prestanak procesa testiranja se dešava po isteku predviđenog vremena za rešavanje o čemu korisnik biva obavešten odgovarajućom porukom ili nakon klika na taster "KRAJ TESTA".

Moguće je izostavljanje rešavanja pitanja sa varijantom naknadnog rešavanja u okviru raspoloživog vremena za testiranje, pri čemu se takva pitanja automatski markiraju. Na kraju testa, pre prikaza rezultata, korisnik se podseća na nerešena pitanja i nudi mu se mogućnost naknadnog odgovaranja ukoliko je izabrana opcija o prikazu nerešenih pitanja.

Rezultati i statistika

slika

U toku samog testiranja, prikazuje se evidencija o broju poena koje nosi svako pitanje i u vezi sa tim uvid o broju osvojenih ili netačnih poena.

Dat je tabelarni prikaz rezultata testiranja po pitanjima sa kratkim asocijativnim delom pitanja. Klik na link početnog dela pitanja vodi korisnika na stranu sa pitanjem i označenim tačnim i izabranim odgovorom.

Na završnoj strani testa dat je grafički prikaz rezultata gde je jasno označen minimum, maksimum, prag znanja i rezultat onoga ko se testira. Automatski se memorišu rezultati testiranja. Omogućen je pregled istorijata rezultata po zahtevu i kriterijumima koje bira korisnik.

Podrška pitanjima

Svako pitanje, odnosno odgovor, prati kratko teorijsko objašnjenje, ukoliko ga je autor testa predvideo. Ukoliko korisnik želi, omogućeno mu je korišćenje materijala za učenje sa tematikom pitanja na koje se odnosi, pod uslovom da je autor testa to predvideo. Materijali za učenje kao podrška pitanjima se unose u interfejs za kreiranje testova.

Korisni materijali za učenje

Pristup i korišćenje materijala za učenje je omogućeno nezavisno od testiranja pomoću za to predviđenog menija. Meni koji se odnosi na učenje omogućava pregled svih ponuđenih materijala po tematskim grupama. Omogućeno je otvaranje, ispravka i brisanje tematskih grupa.

Materijali za učenje se unose ukucavanjem teksta ili importovanjem čitavih datoteka u tematske grupe. Omogućena je multimedijalnost materijala za učenje (zvuk, slika, video klipovi), ukoliko to zahteva autor. Omogućen je pregled materijala za učenje po tematskim oblastima.

Štampa

TLS omogućava štampanje svih raspoloživih izveštaja o rezultatima testiranja. Omogućena je i štampa celokupnog testa.

Podrška paper-based testiranju

Softer omogućava kreiranje testova i njihovo štampanje sa ciljem testiranja na papiru (paper-based). Nakon izvršenog paper-based testiranja, softver omogućava statističku obradu rezultata ručnim unošenjem rezultata.

Pomoć pri korišćenju programa

Opcija "Help" omogućava korisniku pravilno korišćenje programa i prevazilaženje eventualnih nedoumica o postupcima u toku korišćenja programa.

Najsavremenija tehnologija

Prilikom kreiranja i postavljanja testova koriste se najsavremenija tehnologija i programski jezici:

  • .NET FRAMEWORK 4.5
  • Visual C#.NET
  • MySQL 5.7 server

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se