Chartered Institute of Marketing (CIM)

Chartered Institute of Marketing (CIM) je prestižna institucija osnovana u Velikoj Britaniji, koja preko 100 godina okuplja profesionalce iz oblasti marketinga. Institut je osnovan sa idejom da marketinški stručnjaci zajedno rade na unapređenju struke kroz organizovanje radionica, seminara, kongresa… Tako je počelo 1911. godine, a danas je CIM jedan od najznačajnijih instituta u oblasti biznisa i marketinga na svetu.

Chartered Institute of Marketing (CIM) danas ima vodeću ulogu u stručnoj edukaciji i sertifikaciji marketinških stručnjaka. CIM sertifikati su priznati u celom svetu i najbolja su potvrda znanja i stručnosti iz oblasti marketinga. Osnivač ITAcademy, kompanija LINK group, jedan je od preko 200 akreditacionih centara u celom svetu, preko kojih se može doći do najcenjenijeg međunarodnog sertifikata iz oblasti marketinga.

CIM Sertifikat

Zašto je važna CIM sertifikacija?

Sertifikat prestižnog CIM instituta je internacionalna potvrda vaše stručnosti. Sticanjem ovog sertifikata, obezbedićete:

1. Veću zaradu - iskustvo je pokazalo da sertifikovani stručnjaci iz oblasti digitalnog marketinga ostvaruju veće zarade od svojih kolega koji nemaju priznate međunarodne sertifikate.

2. Kredibilitet kod potencijalnih poslodavaca - značaj CIM sertifikata je prepoznat kod poslodavaca širom sveta.

3. Spoj teorije i prakse - školovanje na ITAcademy je najbolji spoj teorije i prakse u edukaciji, što je i preduslov za sticanje međunarodnog CIM sertifikata.

Koje CIM diplome i sertifikate možete steći?

Po završetku nekog od programa na IT Business Departmentu na ITAcademy, možete steći svetski priznate i cenjene CIM kvalifikacije, kao što su:

  • CIM Level 3 Foundation Certificate in Marketing – Ovaj sertifikat namenjen je osobama koje žele da započnu i grade karijeru u marketingu, ali i profesionalcima koji već rade u ovoj oblasti, ali žele da pokrenu svoju karijeru i ubrzaju svoj uspeh. Predstavlja potvrdu da ste stekli sva potrebna znanja i veštine da profesionalno i na najvišem nivou obavljate sve zadatke i igrate značajnu ulogu u marketing timu. Više >>
  • CIM Level 6 Digital Diploma in Professional Marketing – Idealna za osobe koje već posluju u sferi digitalnog marketinga i žele dokaz o svom specijalizovanom znanju. Ovaj sertifikat garantuje da posedujete veštine koje su vam potrebne za rad na strateškom nivou – da uspešno planirate, primenite i upravljate efektnim digitalnim marketinškim kampanjama, kao i da doprinesete implementaciji marketinških planova u vašoj kompaniji uopšte. Više >>

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde