ISTQB® – svetski priznata sertifikacija za softver testere

ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board) je neprofitno udruženje koje okuplja stotine međunarodnih stručnjaka za testiranje softvera. Ova organizacija je kreirala najuspešniju šemu za sertifikaciju softver testera sa više od 720.000 izdatih sertifikacija u 129 zemalja širom sveta.

Bilo da započinjete karijeru u sferi testiranja softvera ili posedujete višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti, ISTQB® sertifikacija nudi značajne pogodnosti:

  • nezavisnu, međunarodno priznatu potvrdu veština kojoj poslodavci veruju;
  • dokaz o stručnosti za trenutno i buduće zaposlenje;
  • unapređenje veština neophodno za napredovanje u karijeri;
  • unapređenje profesionalnog kredibiliteta (nosioci sertifikata imaju pravo korišćenja logoa ISTQB® Certified Tester).

ISTQB® Certified Tester Foundation Level

Školovanjem na Software Testing and QA programu na ITAcademy stičete znanje koje vam je potrebno za polaganje ispita u okviru ISTQB® Tester Foundation Level sertifikacije, koja predstavlja osnovu i najvažniji deo ISTQB® Certified Tester šeme.

ISTQB® Certified Tester Foundation Level je primenljiv u brojnim praksama isporuke softvera, uključujući Waterfall, Agile, DevOps i Continuous Delivery.

ISTQB® - International Software Testing Qualifications Board

Kvalifikacija Tester Foundation Level je namenjena svima koji žele da pokažu praktično poznavanje osnovnih koncepata testiranja softvera, uključujući testere, test analitičare, test inženjere, test konsultante, test menadžere, testere korisničke prihvatljivosti i softver developere.

Opširnije o ovoj sertifikaciji možete pogledati na ISTQB® sajtu.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se