Link informacioni sistemi

Link informacioni sistemi (LIS) kompanijama koje ih koriste omogućavaju da prate svoje poslovanje i upravljaju njime u celini. U dinamičnom poslovnom i organizacionom sistemu, koji jedino kao takav može opstati na tržištu, ovi informacioni sistemi u svakom trenutku karakterišu promene i dešavanja u smislu radnih procesa, trošenja energije i upotrebe različitih resursa, uključujući i informacije sa ciljem da se neprekidno stvaraju nove vrednosti.

Informacija u takvom sistemu egzistira u obliku dokumentacije koja se stvara, koristi i analizira. LIS u sebi sadrži niz aplikacija koje se koriste unutar sistema radi izvođenja i upravljanja različitim poslovnim funkcijama i aktivnostima.

Opširnije o LINK Informacionim sistemima >>>

Aplikacije implemetirane u LIS-u

Reč je, pre svega, o aplikacijama koje se odnose na marketinške aktivnosti, kao što su:

  • prodaja,
  • upravljanje ljudskim resursima,
  • upravljanje bazom znanja i učenje unutar organizacije,
  • upravljanje dokumentacijom uopšte,
  • upravljanje sistemom kvaliteta,
  • komunikacija unutar kompanije,
  • automatsko upravljanje sadržajem weba,
  • prezentacije i servisi,
  • elektronsko poslovanje na internetu i drugo.

LIS tehnološka rešenja

U tehničkom smislu, LIS je razvijen korišćenjem savremenih tehnoloških rešenja – višeslojna arhitektura sa debelim klijentima (Fat Clients) razvijanim u .NET tehnologijama ili tankim klijentima (Thin Clients), koji omogućavaju pristup sistemu kroz bilo koji pretraživač (PHP4, ASP, ASP).

SQL serveri na nivou skladištenja podataka – izbor MySQL ili MS SQL servera, u zavisnosti od potreba i zahteva, uz podršku transakcija i replikacije. Takođe, LIS sistem može da radi praktično na bilo kojoj platformi - Linux, Windows...

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se