Interior Design – Stvarajte savremene i inovativne prostore kao profesionalni dizajner enterijera

Interior Design program školovanja
Nastava
online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
268 časova
Diplome i sertifikacija
AutoCAD Certified User/Professional
Autodesk 3ds Max Certified User
Autodesk Revit Architecture Certified User/Professional
ITAcademy Certified Interior Designer
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Dizajn enterijera je veoma popularna oblast, u kojoj možete da kombinujete svoj talenat sa najsavremenijim računarskim alatima za crtanje i projektovanje i tako stvarate nove, uzbudljive prostore u kojima će ljudi uživati.

Postati dizajner enterijera znači biti stručnjak za prostornu organizaciju, konstrukcije, raspored prostorija u rezidencijalnom ili komercijalnom prostoru, aranžiranje i raspored nameštaja, izbor materijala i boja, dekoraciju i stilizaciju unutrašnjeg prostora, rasvete... Sve to prema posebnim potrebama klijenata i svih onih koji će prostor koristiti.

Zato ćete na Interior Design programu naučiti sve što je potrebno da biste se uspešno bavili ovim poslom i pri tom steći zvanične Autodesk sertifikate koji će vam garantovati odličnu zaradu.

Naučite kako da pretvorite svoje ideje i kreativnost u vrhunski dizajn

Na ovom programu ćete razviti osećaj za dizajniranje prostora i naučiti kako da uspešno uklapate različite komponente enterijera. Saznaćete kako da oblikujete i uređujete privatne i javne prostore, steći ćete teorijska i praktična znanja neophodna za projektovanje i razradu modernog i stilskog enterijera i otkriti kako da svoje ideje i kreativnost pretvorite u vrhunska dizajnerska rešenja.

Interior Design program je osmišljen tako da čak i polaznici sa malim iskustvom, ili bez bilo kakvog prethodnog znanja iz ove oblasti, mogu uspešno da prate nastavu. S druge strane, program je namenjen i studentima dizajna i profesionalcima koji žele da steknu znanje za korišćenje Autodeskovih programa AutoCAD i 3ds Max koji su neophodni za uspešno bavljenje ovim poslom.

Ovladajte tehnikama za 2D crtanje i 3D modelovanje

Pored znanja o modernim principima dizajna enterijera, usvojićete i praktične veštine za korišćenje 3ds Max i AutoCAD softvera i savladati sve tajne naprednog računarskog dizajniranja i projektovanja.

Naučićete osnovne elemente potrebne za dvodimenzionalno (2D) crtanje u programu AutoCAD, kako da nacrtate projekat, pripremite ga za štampu i zapakujete ga. Upoznaćete brojne komande za crtanje i rasterizovanje 2D oblika, savladaćete tehnike kotiranja i doterivanja crteža, naučićete da koristite blokove, atribute i spoljašnje baze podataka za rad sa crtežima.

Izrada 3D modela je osnova dizajna svakog enterijera. Na ovom smeru osposobićete se za rad u programu 3ds Max, vodećem programu za 3D modelovanje i animaciju. Savladaćete modelovanje, 3D animaciju, prostorne deformacije, rad s materijalima i mapama, modifikatorima, svetlima i složenim objektima. Ovladaćete osnovama vizuelizacije kao što su: kreiranje stilova za prikaz, dodeljivanje materijala, definisanje osvetljenja i animacija kretanja oko modela i kroz njih.

Steknite iskustvo na vrhunskim CAD projektima u okviru ITAcademy Dizajn studija

ITAcademy DesignStudio

ITAcademy DesignStudio je mesto gde ćete za kratko vreme steći veliko iskustvo iz oblasti dizajna enterijera, dobiti preporuke od renomiranih kompanija i povezati se sa klijentima sa kojima ćete nastaviti da sarađujete i u budućnosti.

Kroz konkretan rad na vrhunskim projektima shvatićete kako se naučene veštine prilagođavaju pojedinačnim zadacima, kako se komunicira sa klijentima i najbolje odgovara njihovim zahtevima.

Zaposlite se kao uspešan dizajner, dekorater ili stilista enterijera

Odmah po završetku ovog programa moći ćete da se zaposlite u nekom od dizajnerskih studija i biroa, u komercijalnim salonima za prodaju nameštaja i dizajnerskim frimama. Znanja i veštine koje ćete steći, kao i zvanični Autodesk sertifikat, omogućiće vam da se ovim poslom uspešno bavite i freelence, sarađujući samostalno sa klijentima iz celog sveta.

Moći ćete, kao dizajner enterijera, dekorater i stilista, da radite u raznim sferama, uključujući i redizajn i adaptaciju kuća, komercijalnih objekata, hotela, restorana i rezidencijalnih objekata. Bićete stručni za organizovanje prostora za izložbe i štandove, dizajn komadnog nameštaja, dizajn rasvete, odabir boja i materijala. Ukratko, postaćete sertifikovani dizajner sa veoma traženim i plaćenim veštinama.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se za Interior Design Program.

Interior Design – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 DRW Drawing 16
2 TEC Technical Drawing (with details) 16
3 HD History of Design 8
4 TD Theory of Design 12
5 DGP Descriptive Geometry and Perspective 16
6 IL Adobe Illustrator** online
7 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
8 C2D Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D) 36
9 C3D 3D AutoCAD Modeling 24
10 MC Materials & Colors 8
11 3MM 3ds Max Modeling 36
12 VIS 3ds Max Visualisation 24
13 ILD Introduction to Lighting Design 12
14 ARA Autodesk Revit Architecture** 8
15 BAP The Basics of Architectural Planning 16
16 IDD Interior Design & Decoration 24
17 DP Digital Photography** online
18 ZR Završni rad za Interior Design 12
19 EL2/GL2 English Language 2 German Language 2* online
20 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Bonus kurs.
*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Besplatan paket školovanja Personal Development ProgramU okviru školovanja na Interior Design programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 20 predmeta

1. Drawing

Polaznici kursa biće upućeni u crtačke tehnike i metode, perspektivu, kompoziciju, materijal i pribor, kao i druge elemente crteža. Cilj je da se polaznici oslobode straha od bele površine papira i da se osposobe za korišćenje osnovnih alata i tehnika uz pomoć kojih će samostalno moći da prenesu svoju ideju na papir u vidu crteža. Kurs crtanja postepeno polaznike uvodi u problematiku crteža, zadržavajući se na osnovnim pitanjima i problemima.

2. Technical Drawing (with details)

Na kursu se obrađuju tehnike i modeli tehničkog crtanja. Proučavaju se standardizacija, projektovanje, presek, kotiranje, tolerancija i izrada sklopnih crteža. Polaznik kursa se osposobljava za uspešnu primenu tehničkog crtanja, bolje razumevanje prostora i rad u različitim softverskim CAD paketima.

3. History of Design

Kurs govori o izdvajanju dizajna iz umetnosti, pravcima u industrijskom i grafičkom dizajnu i njihovom uticaju na savremene tokove. Takođe, kurs je obogaćen i analizom brojnih primera iz istorije dizajna.

4. Theory of Design

Na ovom kursu obrađujete teoriju dizajna i njegova osnovna načela. Proučavate osnovne grafičke elemente, linije, površine i boje, kao i njihov psihološki uticaj na ličnost. Osim ovoga, radi se i na osnovnim principima tipografije, koji se primenjuju u svrhu donošenja odluka o prikladnom izboru tipografije na različitim rešenjima.

5. Descriptive Geometry and Perspective

Na ovom kursu ćete se upoznati sa osnovnovama geometrije, nacrtne geometrije i perspektive. Izučićete upotrebu tačke, linije i ravni u prostoru, kao i prostorne oblike u prostoru. Polaznici kursa se pored toga upoznaju i sa crtanjem u kosoj projekciji kao i crtanjem u perspektivi.

6. Adobe Illustrator

Na kursu se obrađuju osnovni elementi za rad u programu Adobe Illustrator, crtanje jednostavnih i složenih oblika upotrebom različitih alata i paleta, upoznavanje sa režimom boja i bojenje pomoću Color, Swatches i Gradient palete, upoznavanje sa mogućnostima manipulisanja tekstom u Illustratoru. Osim tehnika rada u samom programu, na kursu Adobe Illustrator, radiće se i na realnim dizajnerskim rešenjima.

7. English Language 1 / German Language 1

U okviru kursa English Language 1, odnosno German Language 1, najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog ili nemačkog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen odgovarajući nivo obuke za engleski jezik (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate), odnosno odgovarajući nivo obuke za nemački jezik (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Pohađanje ovih kurseva na određenom nivou pomoći će vam da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija izabranog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate razumevanje i korišćenje jezika.

8. Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D)

Osposobljava polaznike za izradu crteža na računaru pomoću programa AutoCAD. Upoznaje ih sa načinima upotrebe alata za crtanje i modifikovanje 2D objekata, korisničkim okruženjem, radom sa tekstom na crtežu, blokovima, kotiranjem, dobijanjem podataka o objektima i štampanjem crteža. Po uspešnom završetku ovog kursa, polaznici će moći samostalno da rade crteže u programu AutoCAD, uređuju ih i štampaju.

9. 3D AutoCAD Modeling

Postanite stručnjak za trodimenzionalno modelovanje u programu AutoCAD i ovladajte svim potrebnim alatima u tu svrhu. Na ovom 3D AutoCAD kursu se obrađuju modelovanje jednostavnih i složenih oblika, upotreba osnovnih prostornih oblika, izvodnih i zakrivljenih površina, načini primene materijala i mapa, vrste i primena svetala, postavljanje kamera i rendering.

10. Materials & Colors

Kurs je zamišljen tako da polaznicima pruži sva osnovna znanja o materijalima i bojama koji se koriste u arhitekturi, dizajnu enteirjera i dizajnu industrijskih proizvoda. Polaznici će se upoznati sa osobinama i primenama boja, parametrima i svojstvima materijala, kao i optičkim, iskustvenim i emotivnim uticajima koji materijali i boje ostavljaju na ljude. 

11. 3ds Max Modeling

Cilj ovog 3ds Max kursa je da polaznike potpuno osposobi za funkcionalno korišćenje Autodeskovog softvera 3ds Max. Pored toga, uz ovaj kurs polaznici će naučiti kako da koriste osnovne alatke pomoću kojih se kreiraju kako jednostavni tako i komplikovani 3d modeli, kako se radi sa kamerama, osnovama animacije i kako da se dizajnersko rešenje pretoči u 3d model.

12. 3ds Max Visualisation

Polaznici stiču znanje i iskustvo u radu sa osnovnim alatima za vizuelizaciju u programu 3ds Max i njegovim dodacima, kao i u primeni materijala, svetla i kamere u vizuelizaciji. Osim toga, upoznaće se i sa osnovama i načinima renderovanja.

13. Introduction to Lighting Design

Kurs je osmišljen tako da polaznike upozna sa vrstama distribucije veštačkog osvetljenja, svetlosnim efektima koji se postižu rasvetom, funkcijom rasvete u radnom, kućnom i javnom okruženju.

14. Autodesk Revit Architecture

Na kursu se obrađuju osnovne alatke za rad u programu Autodesk Revit Architecture, modelovanje i prikaz elemenata. Polaznici se upućuju i u crtanje planova, proračun površina i osnovni prikaz instalacija u građevinarstvu.

15. The Basics of Architectural Planning

Polaznici se upoznaju sa osnovnim principima arhitektonskog projektovanja koje je neophodno da primene u svom radu, kao što su minimalne dimenzije prostorija, standardne dimenzije mobilijara, logika projektovanja stambenih i radnih prostora i projektovanje kretanja.

16. Interior Design & Decoration

Kurs dizajn enterijera i dekoracije će polaznike upoznati sa sa elementima i principima dizajna enterijera, radom na osnovama i izgledima i rešavanju prostora u 3d modelima u 3d Max-u. Cilj kursa je da polaznici ovladaju osnovama planiranja i dizajniranja unutrašnjosti javnih i privatnih prostora. 

17. Digital Photography

Kurs se bavi osnovnim tehnikama fotografije i snimanja. Polaznici se upoznaju sa postavljanjem kompozicije, pronalaženju pravog trenutka, ugla snimanja, osvetljenja... Na kursu će se proučavati i različito kadriranje i tematika digitalne fotografije.

18. Završni rad za Interior Design

Cilj završnog projekta je samostalna izrada završnog rada, koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom. Izrada projekata je obavezna za polaznike koji se školuju po tradicionalnom modelu nastave, dok će online polaznici svoje projektne obaveze ispunjavati kroz izradu Assignmenta i Taskova tokom školovanja.

19. English Language 2 / German Language 2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1 ili German Language 1, u okviru kursa English Language 2, odnosno German Language 2, možete preći i neki od narednih nivoa gradiva. Za engleski jezik su to: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate, a za nemački jezik: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 ili IT German. Na ovaj način dodatno ćete usavršiti svoje znanje izabranog jezika.

Uz to, ukoliko je vaš nivo znanja na testiranju iz engleskog jezika iznad nivoa Upper-Intermediate, imate priliku i da prema svom izboru dobijete Business English, First Certificate in English (FCE) ili Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) kurs.

20. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i e-Learning varijanti.

Predavanja su dinamična i prilagođena predznanju polaznika. Program je baziran na zadacima koji simuliraju profesionalno okruženje. Savladavanjem vodećih Autodeskovih softvera polaznici će se prevashodno baviti kreiranjem realnih dizajnerskih rešenja, što je svakodnevni posao dizajnera enterijera. Na ovaj način, biće osposobljeni za uspešan profesionalni život.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

ITAcademy je autorizovani Autodesk Training Center (Autodesk ATC), što vam omogućava da nakon školovanja na ovom programu steknete prestižne Autodesk sertifikate iz oblasti dizajna i projektovanja:

  • AutoCAD Certified User/Professional
  • Autodesk 3ds Max Certified User
  • Autodesk Revit Architecture Certified User/Professional

Takođe, nakon kompletiranja Interior Design programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Interior Design programu
  • ITAcademy Certified Interior Designer sertifikat

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se