Kurs 3ds Max Modeling

Kurs 3ds Max Modeling baviće se obrađivanjem osnovnih alata za kreiranje prostornih modela u Autodeskovom softveru 3ds Max 2016. 

3ds Max je kompjutersko grafički softver za kreiranje 3D animacija, modela i slika. Ovaj veoma popularan program ima primenu u širokom spektru oblasti, počevši od video-igrica, preko filmova i reklama, pa sve do arhitekture i drugih oblasti. Pomenuti program postao je jedan od najboljih u svojoj kategoriji zahvaljujući, pre svega, svojim glavnim karakteristikama kao što su jednostavan interfejs, brzo učenje i princip sve u jednom (softver sadrži sve već potrebne elemente i nema potrebe da se kupuju i instaliraju razni dodaci).

Kroz ovaj kurs polaznik će imati priliku da se upozna sa izgledom korisničkog interfejsa, kao i sa različitim paletama u kojima su raspoređene alatke za modelovanje objekata i scena. Uz to, za vreme predavanja ćete moći da steknete detaljnu sliku o geometrijskim podnivoima objekata, kao i o različitim alatkama specifičnim za te nivoe. 

Vrhunski predavači koji imaju višegodišnje iskustvo u svojim oblastima, između ostalog, predstaviće vam rad sa 2D i 3D objektima pomoću kojih se kreiraju željeni predmeti i prostori. S druge strane, vežbe izrade modela omogućiće vam da kroz kombinaciju naučenih alatki kreirate različite prostorne modele i scene.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Product Design ProgramInterior Design ProgramComputer Aided Design Program i Architectural Design Program.

Kurs 3ds Max Modeling – opis i ciljevi

Tokom kursa 3ds Max Modeling, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, pripremićete se za funkcionalno korišćenje Autodeskovog softvera 3ds Max 2016. 

Ovaj kurs možete pohađati i bez određenog predznanja, s obzirom na to da ćete prethodno, tokom školovanja na ITAcademy, prolaziti kroz druge kurseve koji će vas uvesti u tematiku kursa 3ds Max Modeling. Takođe, radi što lakšeg razumevanja i efikasnijeg usvajanja veština, kompletno gradivo kursa je podeljeno na nekoliko tematskih celina, takozvanih modula. 

Prva tematska celina osmišljena je tako da vam pruži osnovna znanja koja se tiču uvoda u 3ds Max 2016, njegove primene i znanja, kao i upoznavanje sa paletom alata ovog programa. Naredni modul baviće se preciznim crtanjem, tačnije alatima kao što su Grid, Snap, Align, Mirror i Array, kao i postavljanjem referenci. Nakon toga, na red dolazi treća nastavna jedinica, koja nosi naziv „Tehnike modelovanja” i koja će polaznicima omogućiti veštine potrebne za kreiranje 2D objekata. U ovom delu kursa takođe će vam biti predstavljene tehnike modelovanja i definisanja jedinica, rad sa modifikatorima i tipovima 3D objekata i kreiranja primitiva. 

Zatim sledi modul posvećen Compound objectu, odnosno predavanja na kojima ćete savladati Loft i rad sa profilima i putanjama, ali i elipsoidne prelaze i kružne prodore. Tematske celine koje nakon toga dolaze na red biće fokusirane na kompleksnije gradivo, tačnije na Spline modelovanje, Poligonalno modelovanje i na uvod u render i animaciju. 

Cilj ovog kursa je da vam omogući korisna praktična znanja pomoću kojih ćete moći da koristite osnovne alatke za kreiranje kako jednostavnih, tako i komplikovanih 3D modela. Uz to, savladaćete rad sa kamerama, osnovama animacije i tehnikama koje vam omogućavaju da bez poteškoća pretočite dizajnersko rešenje u 3D model. Drugim rečima, cilj kursa je da  se svaki polaznik upozna sa osnovnim principima poligonalnog modelovanja, kao i sa radom na spline objektima, pomoću kojih se kreiraju linijski crteži od kojih kasnije nastaje složena geometrija.

Kurs 3ds Max Modeling će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je 3ds Max

3ds Max je 3D kompjutersko-grafički softver za kreiranje 3D animacija, modela i slika. Ovaj softver ima primenu u širokom spektru oblasti, od igrica, preko filmova i reklama, do arhitekture i sl. Jednostavan interfejs, brzo učenje i princip sve u jednom (softver sadrži već sve potrebne elemente i nema potrebe da se kupuju dodatni softver i dodaci) omogućili su da ovaj program postane broj jedan u svetu 3D-a. Danas, iako program poseduje potpuno zaokruženo rešenje za sve aspekte tržišta, dolazi dosta dodatnih softverskih paketa od drugih firmi koji se ugrađuju u Max, jer je Max apsolutno dominantan po broju korisnika u svetu.

2. Zašto je 3ds Max dobar program za 3D modelovanje

Zato što ima dobru komunikaciju sa ostalim programskim paketima: AutoCAD, AutoCAD 3D, Autodesk Revit i Autodesk Inventor. 3ds Max može nesmetano da uvozi DWG i FBX fajlove i da ostvari dvosmernu komunikaciju sa drugim programima, tako da izmene na originalnom fajlu budu vidljive i u Maxu. Program prati trendove tako da većina alatki koje se pojavljuju u drugim paketima nalaze mesto i u Maxu. Render je jedan od prepoznatljivih delova Maxa. Razlika u kvalitetu između Max rendera i rendera kreiranih u ostalim programa je uvek bila očigledna. Max podrazumevano sadrži Mental Ray render, a niz drugih rendera koji dolaze od drugih proizvođača možemo dodatno instalirati: V-Ray, Brazil, Maxwell, Final Render itd.

Max podržava interaktivan prikaz rendera i svetala u radnom prostoru kako bismo što brže videli krajnji rezultat. Pored svega ovoga, ovaj program koristi velike baze modela, materijala i objekata različitih struktura. Postoje čitave firme koje se bave kreiranjem baza modela za njega – npr. nameštaj, svetla, drveće, trava itd. Max je u sprezi sa drugim programima koje koristi za analizu osvetljenja, što arhitektama i dizajnerima omogućava da bolje odrade osvetljenje i orijentaciju objekata i enterijera, a da krajnji rezultat bude istovetan renderu koji se prikazuje.

3. Šta je Mental Ray

Prošlo je vreme početaka 3D programa, kada je proizvođač programa razvijao svoj lični render. Danas se programi u potpunosti oslanjaju na spoljašnja rešenja drugih proizvođača softvera. Za sve Autodesk programe karakteristično je da dolaze sa Mental Rayom, koji je standardni deo paketa, ali ga nije razvio Autodesk.

Mental Ray se pokazao kao najistrajniji igrač na tržištu programa za render. Koristi se masovno, pre svega, u filmskoj industriji, kao i u industriji reklama. Karakteriše ga velika mogućnost podesivosti i izmena na materijalima i svetlima, kao i setovanjima rendera. Velika mogućnost podešavanja rendera je izuzetno važna pri velikim projektima, gde standardna rešenja ne znače mnogo. Mental Ray polako preuzima i tržište arhitektonske vizuelizacije, gde primat imaju drugi renderi.

Kurs 3ds Max Modeling

4. Da li pomoću 3ds Maxa možemo da kreiramo kompjuterske animacije

Pomoću 3ds Maxa možemo da kreiramo kompjuterske 3D animacije za različite aplikacije koje se nalaze na tržištu. Možemo da animiramo karaktere ili vozila za kompjuterske igre i da stvorimo specijalne efekte za film. Kada je u pitanju karakterna animacija, danas Max nimalo ne zaostaje za Mayaom.

Animacija je zasnovana na principu ljudskog čula vida ili percepcije. Ako gledamo seriju povezanih mirnih slika koje se brzo smenjuju, izgledaće vam kao da su figure na slikama u pokretu. Svaka pojedinačna slika se naziva frejm (frame), a iluzija pokreta proističe iz činjenice da naš vizuelni sistem čuva svaki frejm u svesti, kratko nakon što ga vidi.

5. Šta je zapravo 3D modelovanje

3D modelovanje je matematičko predstavljanje bilo koje trodimenzionalne površine objekta pomoću specijalizovanog softvera. 3D model zapravo predstavlja skup tačaka u prostoru povezanih ražličitim celinama, kao što su linije, poligoni, zakrivljene površi itd. Sve modele je moguće podeliti u dve osnovne grupe: solidi – puni modeli (Solid), i ljuske – površinski modeli (Shell/boundary).

Solidi su definisani volumenom objekta koji prezentuju, dok su ljuske površinski modeli – predstavljaju granicu objekta, na primer ljuska jajeta. Modele kreirane u samom programu 3ds Max možemo svrstati u grupu parametarskih i neparametarskih (editabilnih) objekata. Kada je reč o tehnikama modelovanja, tri osnovne tehnike su: poligonalno modelovanje, NURBS modelovanje i modelovanje Surface toolom.

6. Šta je poligonalno modelovanje

Poligonalno modelovanje je jedna od osnovnih tehnika modelovanja u Maxu, ali i u drugim programima za trodimenzionalno modelovanje. To je osnovna tehnika modelovanja pomoću pravih linija. Dozvoljava kreiranje veoma složenih objekata modifikovanjem osnovnih (tzv. Box modelovanje).

Poligonalna mreža se sastoji od skupa tačaka, ivica i poligona, čije se ivice prilikom renderovanja stapaju i daju utisak zakrivljene površine. Međutim, ovo je samo aproksimirano zakrivljenje, pa se u te svrhe (modelovanje zakrivljenih objekata) koriste naprednije tehnike. Ovo je jedna od mana poligonalnog modelovanja, jer da bi se predstavila zakrivljena površina, potrebno je napraviti veoma gustu mrežu, što znatno produžava vreme obrade modela. 

7. Šta je NURBS modelovanje i modelovanje Surface toolom

NURBS modelovanje, za razliku od poligonalnog modelovanja, aktivno koristi krive linije. Zapravo je zasnovano na Bezijerovim krivim linijama (B-splines). Koristi se uglavnom za modelovanje organskih oblika u dizajnu i u automobilskoj i u industriji uopšte, zbog mogućnosti odličnog prikaza aerodinamičkih zakrivljenja modela. Surface tool je prvobitno bio dodatak Maxu, da bi tek od verzije 3.0 postao standardni modifikator. Ovim modifikatorom je moguće napraviti površinu od 3 ili 4 tačke u rasteru, pa se zato i naziva Spline to Patches tehnika. Inače, u početku je služila da omogući interpolaciju zakrivljenih segmenata kroz poligonalne objekte (npr. kružni otvor kroz prizmu i sl.).

Plan i program predavanja:

1. Uvod u 3ds Max 2016 

 • Primena i značaj 3ds Maxa 
 • Korisnički interface 3ds Maxa 
 • Palete alata i viewportovi 
 • Rad sa objektima 

2. Precizno crtanje 

 • Alati za precizno crtanje: Grid i koordinatni sistemi 
 • Snap alati 
 • Alatke Align, Mirror i Array 
 • Postavljanje referenci 

3. Tehnike modelovanja 

 • Kreiranje 2D objekata 
 • Tipovi 3D objekata i kreiranje primitiva 
 • Tehnike modelovanja i definisanje jedinica
 • Osnove poligonalnog modelovanja i rad sa podobjektima 
 • Rad sa modifikatorima 

4. Compound objects 

 • Loft i rad sa profilima i putanjama 
 • Elipsoidni prelazi i kružni prodori 
 • Kose ravni i kružno ponavljanje prodora 

5. Spline modelovanje 

 • Osnove rada sa Splineom 
 • Editovanje Splinea 
 • Modelovanje flaše 

6. Poligonalno modelovanje 

 • Osnove poligonalnog modelovanja 
 • Vertex i Edges nivoi podobjekta 
 • Edit Geometry rollout i kontrola zakrivljenosti 
 • Poligonalno modelovanje – primer 

7. Uvod u render i animaciju 

 • Kamere 
 • Render
 • Osnove animacija kamere

Polaznici kursa 3ds Max Modeling

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde