3ds Max Modeling

Opis kursa:

Na kursu 3d Max Modelovanje se obrađuju osnovni alati za kreiranje prostornih modela u Autodeskovom softveru 3ds Max. Polaznik se upoznaje sa izgledom korisničkog interfejsa, kao i sa različitim paletama u kojima su raspoređene alatke za modelovanje objekata i scena. Pored toga, polaznik se upoznaje sa geometrijskim podnivoima objekata, ali i sa različitim alatkama specifičnim za te nivoe. Preko ovog kursa se izučava rad da sa 2D i 3D objektima, koji nam pomažu da kreiramo željene predmete i prostore. Kroz vežbe izrade modela videćemo kako se kombinacijom naučenih alatki kreiraju različiti prostorni modeli i scene.

Cilj kursa:

Cilj ovog kursa je da polaznike potpuno osposobi za funkcionalno korišćenje Autodeskovog softvera 3ds Max 2016. Pored toga, uz ovaj kurs polaznici će naučiti kako da koriste osnovne alatke pomoću kojih se kreiraju kako jednostavni tako i komplikovani 3d modeli, kako se radi sa kamerama, osnovama animacije i kako da se dizajnersko rešenje pretoči u 3d model. Drugim rečima, cilj kursa je upoznavanje polaznika sa osnovnim principima poligonalnog modelovanja, te rad sa spline objektima kojima kreiramo linijske crteže od kojih kasnije možemo dobiti složeniju geometriju.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Computer Aided Design ProgramArchitectural Design ProgramInterior Design Program i Product Design Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Jesenji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde