Kurs 3ds Max Modeling

Kurs 3ds Max Modeling baviće se obrađivanjem osnovnih alata za kreiranje prostornih modela u Autodeskovom softveru 3ds Max 2016. 

3ds Max je kompjutersko grafički softver za kreiranje 3D animacija, modela i slika. Ovaj veoma popularan program ima primenu u širokom spektru oblasti, počevši od video-igrica, preko filmova i reklama, pa sve do arhitekture i drugih oblasti. Pomenuti program postao je jedan od najboljih u svojoj kategoriji zahvaljujući, pre svega, svojim glavnim karakteristikama kao što su jednostavan interfejs, brzo učenje i princip sve u jednom (softver sadrži sve već potrebne elemente i nema potrebe da se kupuju i instaliraju razni dodaci).

Kroz ovaj kurs polaznik će imati priliku da se upozna sa izgledom korisničkog interfejsa, kao i sa različitim paletama u kojima su raspoređene alatke za modelovanje objekata i scena. Uz to, za vreme predavanja ćete moći da steknete detaljnu sliku o geometrijskim podnivoima objekata, kao i o različitim alatkama specifičnim za te nivoe. 

Vrhunski predavači koji imaju višegodišnje iskustvo u svojim oblastima, između ostalog, predstaviće vam rad sa 2D i 3D objektima pomoću kojih se kreiraju željeni predmeti i prostori. S druge strane, vežbe izrade modela omogućiće vam da kroz kombinaciju naučenih alatki kreirate različite prostorne modele i scene.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Architectural Design ProgramProduct Design ProgramComputer Aided Design Program i Interior Design Program.

Kurs 3ds Max Modeling – opis i ciljevi

Na kursu 3ds MAX modelovanje obrađeni su osnovni alati za kreiranje prostornih modela u Autodeskovom softveru 3ds MAX. Polaznik se upoznaje sa izgledom korisničkog interfejsa, kao i sa različitim paletama u kojima su raspoređene alatke za modelovanje objekata i scena. Nakon toga polaznik se upoznaje sa razmatranjem različitih vrsta geometrijskih modela (Standard primitives, Compound Objects itd.) koji su dostupni u softveru i s načinima njihovog organizovanja u hijerarhiji. Takođe se upoznaje sa različitim 2D oblicima (Shapes) i načinima njihove primene u toku modelovanja. Pored toga, polaznik se upoznaje sa geometrijskim podnivoima objekata, ali i sa različitim alatkama specifičnim za te nivoe.

Polaznik će na kursu naučiti kako se održava čista i efikasna scena. Kroz ovaj kurs se izučava rad sa 2D i 3D objektima, koji nam pomažu da kreiramo željene predmete i prostore. Kroz vežbe izrade modela videćemo kako se kombinacijom naučenih alatki kreiraju različiti prostorni modeli i scene.

Cilj ovog kursa je da polaznike potpuno osposobi za funkcionalno korišćenje Autodeskovog softvera 3ds MAX. Takođe, kurs ima za cilj da se polaznici upoznaju sa korisničkim interfejsom programa, navigacijom kroz program, kao i s različitim paletama sa alatima za modelovanje objekata i scena. Pored toga, na ovom kursu polaznici će naučiti kako da koriste osnovne alatke pomoću kojih se kreiraju kako jednostavni, tako i komplikovani 3D modeli, kako se radi sa kamerama, dobiće osnovna znanja o animaciji i o tome kako da dizajnersko rešenje pretoče u 3D model.

Drugim rečima, cilj kursa je upoznavanje polaznika sa osnovnim principima poligonalnog modelovanja, te rad sa spline objektima pomoću kojih kreiramo linijske crteže, od kojih kasnije možemo dobiti složenije geometrijske oblike. Svakako jedan od ciljeva je i učenje i savladavanje svih procesa koje je potrebno proći za stvaranje željenih oblika. Polaznik će razumeti kako svi alati rade zajedno i moći će da kreira sopstvena rešenja koja će primenjivati tokom modelovanja.

Kurs 3ds Max Modeling će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je 3ds Max?

3ds Max je 3D kompjutersko-grafički softver za kreiranje 3D animacija, modela i slika. Ovaj softver ima primenu u širokom spektru oblasti, od igrica, preko filmova i reklama, do arhitekture i sl. Jednostavan interfejs, brzo učenje i princip sve u jednom (softver sadrži već sve potrebne elemente i nema potrebe da se kupuju dodatni softver i dodaci) omogućili su da ovaj program postane broj jedan u svetu 3D-a. Danas, iako program poseduje potpuno zaokruženo rešenje za sve aspekte tržišta, dolazi dosta dodatnih softverskih paketa od drugih firmi koji se ugrađuju u Max, jer je Max apsolutno dominantan po broju korisnika u svetu.

2. Zašto je 3ds Max dobar program za 3D modelovanje?

Zato što ima dobru komunikaciju sa ostalim programskim paketima: AutoCAD, AutoCAD 3D, Autodesk Revit i Autodesk Inventor. 3ds Max može nesmetano da uvozi DWG i FBX fajlove i da ostvari dvosmernu komunikaciju sa drugim programima, tako da izmene na originalnom fajlu budu vidljive i u Maxu. Program prati trendove tako da većina alatki koje se pojavljuju u drugim paketima nalaze mesto i u Maxu. Render je jedan od prepoznatljivih delova Maxa. Razlika u kvalitetu između Max rendera i rendera kreiranih u ostalim programa je uvek bila očigledna. Max podrazumevano sadrži Mental Ray render, a niz drugih rendera koji dolaze od drugih proizvođača možemo dodatno instalirati: V-Ray, Brazil, Maxwell, Final Render itd.

Max podržava interaktivan prikaz rendera i svetala u radnom prostoru kako bismo što brže videli krajnji rezultat. Pored svega ovoga, ovaj program koristi velike baze modela, materijala i objekata različitih struktura. Postoje čitave firme koje se bave kreiranjem baza modela za njega – npr. nameštaj, svetla, drveće, trava itd. Max je u sprezi sa drugim programima koje koristi za analizu osvetljenja, što arhitektama i dizajnerima omogućava da bolje odrade osvetljenje i orijentaciju objekata i enterijera, a da krajnji rezultat bude istovetan renderu koji se prikazuje.

3. Šta je Arnold?

Na početku razvoja trodimenzionalnih programa proizvođač programa razvijao je svoj lični render. Danas se programi u potpunosti oslanjaju na spoljašnja rešenja drugih proizvođača softvera. Za sve programe Autodesk karakteristično je da dolaze sa renderom Arnold, koji je standardni deo paketa, ali ga nije razvio Autodesk.

Arnold je interfejs za programiranje aplikacija (API). To je napredna biblioteka za crtanje na više platformi. Koriste je brojne istaknute organizacije u oblastima filma, televizije i animacije. Razvijen kao foto-realistična, fizički zasnovana opcija praćenja zraka, Arnold je alternativa tradicionalnom softveru za renderovanje zasnovanom na Scanlineu za CG animaciju. Dizajniran je za efikasno prikazivanje složenih slika koje zahtevaju animacija i vizuelni efekti, a pojednostavljuje protok, infrastrukturne zahteve i korisničko iskustvo.

Kurs 3ds Max Modeling

4. Da li pomoću 3ds Maxa možemo da kreiramo kompjuterske animacije?

Pomoću 3ds Maxa možemo da kreiramo kompjuterske 3D animacije za različite aplikacije koje se nalaze na tržištu. Možemo da animiramo karaktere ili vozila za kompjuterske igre i da stvorimo specijalne efekte za film. Kada je u pitanju karakterna animacija, danas Max nimalo ne zaostaje za Mayaom.

Animacija je zasnovana na principu ljudskog čula vida ili percepcije. Ako gledamo seriju povezanih mirnih slika koje se brzo smenjuju, izgledaće vam kao da su figure na slikama u pokretu. Svaka pojedinačna slika se naziva frejm (frame), a iluzija pokreta proističe iz činjenice da naš vizuelni sistem čuva svaki frejm u svesti, kratko nakon što ga vidi.

5. Šta je zapravo 3D modelovanje?

3D modelovanje je matematičko predstavljanje bilo koje trodimenzionalne površine objekta pomoću specijalizovanog softvera. 3D model zapravo predstavlja skup tačaka u prostoru povezanih ražličitim celinama, kao što su linije, poligoni, zakrivljene površi itd. Sve modele je moguće podeliti u dve osnovne grupe: solidi – puni modeli (Solid), i ljuske – površinski modeli (Shell/boundary).

Solidi su definisani volumenom objekta koji prezentuju, dok su ljuske površinski modeli – predstavljaju granicu objekta, na primer ljuska jajeta. Modele kreirane u samom programu 3ds Max možemo svrstati u grupu parametarskih i neparametarskih (editabilnih) objekata. Kada je reč o tehnikama modelovanja, tri osnovne tehnike su: poligonalno modelovanje, NURBS modelovanje i modelovanje Surface toolom.

6. Šta je poligonalno modelovanje?

Poligonalno modelovanje je jedna od osnovnih tehnika modelovanja u Maxu, ali i u drugim programima za trodimenzionalno modelovanje. To je osnovna tehnika modelovanja pomoću pravih linija. Dozvoljava kreiranje veoma složenih objekata modifikovanjem osnovnih (tzv. Box modelovanje).

Poligonalna mreža se sastoji od skupa tačaka, ivica i poligona, čije se ivice prilikom renderovanja stapaju i daju utisak zakrivljene površine. Međutim, ovo je samo aproksimirano zakrivljenje, pa se u te svrhe (modelovanje zakrivljenih objekata) koriste naprednije tehnike. Ovo je jedna od mana poligonalnog modelovanja, jer da bi se predstavila zakrivljena površina, potrebno je napraviti veoma gustu mrežu, što znatno produžava vreme obrade modela. 

7. Šta je NURBS modelovanje i modelovanje Surface toolom?

NURBS modelovanje, za razliku od poligonalnog modelovanja, aktivno koristi krive linije. Zapravo je zasnovano na Bezijerovim krivim linijama (B-splines). Koristi se uglavnom za modelovanje organskih oblika u dizajnu i u automobilskoj i u industriji uopšte, zbog mogućnosti odličnog prikaza aerodinamičkih zakrivljenja modela. Surface tool je prvobitno bio dodatak Maxu, da bi tek od verzije 3.0 postao standardni modifikator. Ovim modifikatorom je moguće napraviti površinu od 3 ili 4 tačke u rasteru, pa se zato i naziva Spline to Patches tehnika. Inače, u početku je služila da omogući interpolaciju zakrivljenih segmenata kroz poligonalne objekte (npr. kružni otvor kroz prizmu i sl.).

Plan i program predavanja:

Modul 1 – Uvod u 3ds MAX

 • Primena i značaj programa 3ds MAX
 • Korisnički interfejs programa 3ds MAX
 • Palete alata i viewportovi
 • Rad sa objektima

Modul 2 – Precizno crtanje

 • Alati za precizno crtanje: Grid i koordinatni sistemi
 • Snap alati
 • Alatke Align, Mirror i Array
 • Postavljanje referenci

Modul 3 – Tehnike modelovanja

 • Kreiranje 2D objekata
 • Tipovi 3D objekata i kreiranje primitiva
 • Tehnike modelovanja i definisanje jedinica
 • Osnove poligonalnog modelovanja i rad sa podobjektima
 • Rad sa modifikatorima

Modul 4 – Compound objects

 • Loft i rad sa profilima i putanjama
 • Elipsoidni prelazi i kružni prodori
 • Kose ravni i kružno ponavljanje prodora

Modul 5 – Spline modelovanje

 • Osnove rada sa Splineom
 • Editovanje Splinea
 • Modelovanje flaše

Modul 6 – Poligonalno modelovanje

 • Osnove poligonalnog modelovanja
 • Podobjektni nivoi Vertex i Edges
 • Edit Geometry rollout i kontrola zakrivljenosti
 • Poligonalno modelovanje – primer

Modul 7 – Uvod u render i animaciju

 • Kamere
 • Render
 • Osnove animacije kamere

Polaznici kursa 3ds Max Modeling

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se