Materials & Colors

Opis kursa

Kurs je zamišljen tako da polaznicima pruži sva osnovna znanja o materijalima i bojama koji se koriste u arhitekturi, dizajnu enteirjera i dizajnu industrijskih proizvoda. Ova znaja će polaznicima omogućiti šire razumevanje problematike materijala i boja u dizajnerskoj praksi. Polaznici će na kursu moći da nauče o osobinama i primenama boja, parametrima i svojstvima materijala, kao i optičkim, iskustvenim i emotivnim uticajima koji materijali i boje ostalvljaju na ljude. Pored toga, kurs polaznicima objašnjava kako da na tržištu pronađu i izaberu materijale koji će njihov dizajn učiniti privlačnijim, kvalitetnijim i uspešnjijim.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznicima pruži osnovna znaja o grupama materijala koje je moguće pronaći na tržištu. Cilj je da se njihova pažnja usmeri na primenu, identifikaciju i pronalaženje dobrih boja i materijala koji se nude na tržištu, pre nego na hemijski sastav materijala. Posle završetka ovog kursa polaznici će moći da razlikuju materijale i boje koji se primenjuju u 3d dizajnu i da poznaju njihovu namenu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Interior Design Program.