Architectural Elements

Opis kursa:

Polaznik se upoznaje sa osnovnim elementima arhitektonskih objekata, kao i načinom njihovog prikazivanja. Na kursu se obrađuju i osnovni principi dimenzionisanja elemenata jednog arhitektonskog objekta.

Cilj kursa:

Cilj ovog kursa je da osposobi korisnike za osnovni prikaz arhitektonskih elemenata kroz planove i prostorni prikaz.

Sadržaj kursa:

Delovi objekta

  • stub
  • greda
  • temelj
  • zid
  • krov
  • vrata
  • prozori
  • stepenice

Dimezionisanje

  • dimenzije
  • površine
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Architectural Design Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Jesenji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde