Cambridge sertifikat za IT stručnjake

U sve dinamičnijem poslovnom okruženju ljudi moraju biti u mogućnosti da rade na računarima produktivno, da povezuju svoja kompjuterska znanja kroz različite kontekste i softverske pakete i da svoje znanje održavaju u toku sa najnovijim dostignućima.

Upotreba računara je imperativ

Svaki posao danas uključuje upotrebu kompjutera kao ključni zahtev, a sve je više onih poslova gde se zahteva napredno znanje vezano za upotrebu kompjutera i informacionih tehnologija uopšte. 

Ovo je primenljivo za zaposlene na svim nivoima, bilo koje da su im odgovornosti i bez obzira na vrstu organizacije i okruženja u kome rade. Globalni uticaj računara zadire i van sveta poslovanja.

Na primer, računari podržavaju i oblikuju način na koji učimo, putujemo, upravljamo novcem. Sposobnost da koristimo računar vešto i sigurno je tu da osigura veću ispunjenost života.

Šta je Cambridge International A&AS Level Computer Science?

Cambridge International A&AS Level Computer Science je Cambridge sertifikat najvišeg ekspertskog nivoa i idealan je ukoliko želite da naučite više o računarskim jezicima, sistemima i programiranju.

Osnovne karakteristike ovog sertifikata su:

 • razvija Vaše mogućnosti da upravljate računarom koristeći programske jezike,
 • pogodan je za studente, zaposlene i trenere,
 • obezbeđuje formalan sertifikat u oblasti kompjuterskih veština – analiza, dizajn, implementacija, testiranje i dokumentacija,
 • znanje se stiče kroz miks praktičnih zadataka i pisanih ispita,
 • nudi fleksibilan pristup učenju i zadacima kroz modularnu strukturu,
 • razvijena je u saradnji sa liderima u oblasti IT-ja i na taj način sigurno odgovara potrebama IT industrije.

Kvalifikacije i kompetencije koje omogućava Cambridge International A&AS Level Computer Science

 • Cambridge International A&AS Level Computer Science predstavlja "gold standard" kvalifikacije.
 • GCE Advance (A) Level Computer Science je jedna od najpriznatijih i najprestižnijih kvalifikacija, koja je prihvaćena i priznata kao dokaz akademskih sposobnosti za pristupanje univerzitetima i institutima širom sveta.
 • Advanced Subsidiary (AS) Level Computer Science predstavlja prvu polovinu punog A Level kursa i nudi mogućnost da se pristupi širem opsegu predmeta bez obaveze da se radi puni A Level
 • Uspeh postignut u okviru Cambridge International A/AS Level Computer Science je jedan od ključnih zahteva za prijem na sve najveće svetske univerzitete engleskog govornog područja, ali i za mnoge druge univerzitete drugih govornih područja.

Postignute kompetencije su dizajnirane tako da omogućavaju kandidatima da u potpunosti demonstriraju sposobnost upravljanja kompjuterom, a posebno automatizacijom zadataka kroz korišćenje programskih jezika. Po kompletiranju praktičnih zadataka i projekta, od kandidata se očekuje da radi na realnim projektima i da se dostave adekvatna rešenja i dokumentacija. Kandidati se kompletno ocenjuju u smislu računarskih veština koje su neophodne za izradu rešenja problema – analiza, dizajn, implementacija, testiranje i dokumentacija.

Internacionalna dimenzija i priznatost

Cambridge International A&AS Level Computer Science sertifikat je dizajniran za svakoga ko već poseduje široka znanja o IT aplikacijama i ko želi da razvije sposobnost razumevanja kompjuterskih operacija, a time i da automatizuje zadatke koristeći kompjuter. Pogodna je za studente, zaposlene i početnike. 

Ovaj sertifikat je priznat u Velikoj Britaniji kao deo njihovih standardizovanih kvalifikacija, ali i širom sveta, na svim univerzitetima engleskog govornog područja i van njega.

Uspeh na A Level može da rezultira i do godinu dana studiranja ili kredita na univerzitetima u SAD i Kanadi. Neki od najprestižnijih univerziteta koji priznaju A&AS Level Computer Science su Yale University, Harvard University, Boston University, New York University.

AS Level nosi polovinu vrednosti A Level i takođe se priznaje kao kredit.

Stičete kvalifikacije priznate svugde u svetu

Ciljevi kursa baziranog na silabusima koji vode ka dobijanju Cambridge International A&AS Level Computer Science sertifikata su:

 • razumevanje glavnih principa rešavanja problema uz pomoć kompjutera,
 • razumevanje spektra računarskih aplikacija i efekata njihovih primena,
 • razumevanje organizacije računarskih sistema uključujući softvere, podatke, hardver, komunikaciju i ljude,
 • sticanje veština neophodnih za primenu razumevanja na razvoj rešenja zasnovanih na računarima.

Takođe, ciljevi kursa koji vode do kompletne kvalifikacije razvijaju razumevanje glavnih principa sistema analiza i dizajna, metoda formulisanja problema i planiranja rešenja korišćenjem računara, kao i sistemskih metoda implementacija, testiranja i dokumentacije.

Polaznici će, nakon što savladaju Cambridge International A&AS Level Computer Science nivo moći da:

 • opišu i objasne uticaj računara u spektru aplikacija i da pokažu razumevanje karakteristika kompjuterskih sistema (hardvera, softvera i komunikacije) koji omogućavaju da se postignu efektivna rešenja;
 • opišu i objasne potrebu i upotrebu različitih formi organizovanja i obrade podataka kako bi podržali informatičke zahteve određene aplikacije;
 • opišu i objasne sistematski razvoj visoko-kvalitetnih rešenja problema i odgovarajuće tehnike za implementiranje takvih rešenja;
 • kritički komentarišu socijalne, pravne, etičke i druge posledice upotrebe kompjutera.

Polaznici će posedovati i veštine potrebne da:

 • analiziraju probleme i identifikuju delove koji su odgovarajući za kompjuterska rešenja,
 • izaberu, prilagode i primene odgovarajuće tehnike i principe kako bi razvili strukture podataka i algoritme za rešenje problema,
 • dizajniraju, implementiraju i dokumentuju efektivna rešenja koristeći hardver, softver i programske jezike.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se