Microsoft Administration – želite li odlično plaćen posao sistemskog ili mrežnog administratora

Microsoft Administration program školovanja
Nastava
online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
304 časa
Diplome i sertifikacija
Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
Microsoft 365 Certified: Teams Administrator Associate
Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate
CompTIA A+ Certified IT Professional
Junior Level Linux Professional (LPIC-1)
Advanced Level Linux Professional (LPIC-2)
ITAcademy Certified Computer System Administrator
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Na Microsoft Administration programu upoznaćete se sa načinima umrežavanja i tipovima mreža.

Savladaćete fundamentalne elemente operativnih sistema i upoznati se sa najpoznatijim operativnim sistemima današnjice. Naučićete osnovne i napredne elemente sistemske i mrežne administracije na Windows Server platformama, kao i osnovne elemente administracije Linux/Unix sistema.

Pored ovoga, upoznaćete se sa Windows i Linux operativnim sistemima. Shvatićete kako se operativni sistem naslanja na hardver i kako koristi arhitekturu računarskog sistema. Steći ćete znanja neophodna za instalaciju, konfiguraciju i održavanje operativnih sistema Windows i Linux.

Koristićete oficijelni Microsoft Lab alat za učenje koji omogućava praktičnu primenu stečenog znanja u specijalnom virtuelnom okruženju i rad sa najsavremenijim proizvodima i tehnologijama iz Microsofta.

Cilj programa je sticanje naprednih znanja o sistemskoj i mrežnoj administraciji u Windows Server okruženju. Na ovom programu obrađuju se, između ostalih oblasti, instalacija Windows servera, podizanje aktivnog direktorijuma i podešavanja prava pristupa u mrežnom okruženju.

Dodatno, proći ćete i obuku za hardversko održavanje sistema — PC servisiranje. Naučićete da administrirate bazu podataka, izgrađujete mrežnu infrastrukturu, zaštitite mrežu i radite na bazama podataka.

Budite profesionalac u Windows server okruženju

Na Microsoft Administration programu obrađuju se konfigurisanje i podešavanje DHCP servisa, statičkih i dinamičkih DNS servisa, planiranje i upravljanje mrežom. Na ovaj način, steći ćete napredna znanja mrežne administracije u Windows server okruženju.

Naučite da servisirate i održavate PC računare

Stičete znanja o hardverskoj i softverskoj platformi modernih PC računara. Nakon završenog programa, bićete u mogućnosti da razumete trendove projektovanja PC računara, kao i da ih samostalno servisirate i održavate.

Sistem administrator za samo godinu dana

Dobićete napredna znanja o administraciji aktivnog direktorijuma u Windows server okruženju. Obrađivaćete, između ostalih oblasti, podizanje aktivnog direktorijuma, kreiranje objekata aktivnog direktorijuma i podešavanja prava pristupa u grupnom okruženju. Naučićete sve što je potrebno kako biste bili kvalitetan i uspešan sistem administrator.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se za Microsoft Administration Program.

Microsoft Administration — plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 OSW Operating Systems Windows 11 20
2 CN Computer Networks 16
3 WSOS Windows Server OS – Infrastructure 32
4 LOS Linux Operating System 24
5 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online
6 PC PC Architecture, Building and Maintenance 24
7 NSS Network Server Services 32
8 SSA SQL Server Administration** 16

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
9 ADI Active Directory Infrastructure 32
10 MMT Managing Microsoft Teams 32
11 ES Exchange Server 24
12 MM Microsoft 365 Messaging 32
13 ISS Information System Security 20
14 MA Microsoft Azure Administrator online
15 EL2/GL2 English Language 2 German Language 2* online
16 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Bonus kurs.
*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Besplatan paket školovanja Personal Development ProgramU okviru školovanja na Microsoft Administration programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 16 predmeta

1. Operating Systems Windows 11

Kurs obezbeđuje polaznicima znanja iz oblasti instalacije, konfiguracije i licenciranja Windows 11 operativnog sistema. Takođe, poredi OS Windows 11 sa prethodnim generacijama programa, kao što je Windows 8 i ukazuje na osnovne razlike, njegove novitete i prednosti. Kurs osposobljava polaznike da koriste sve komponente i pogodnosti ovog operativnog sistema, kao i da samostalno administriraju Windows 11 računare na mreži.

2. Computer Networks

Kurs obrađuje sve aspekte mrežnih tehnologija uključujući i osnove umrežavanja, vrste mrežnih protokola i mreža, rutiranje saobraćaja, bežične mreže, rešavanje mrežnih problema i praćenje rada mreže. Polaznici će steći sveobuhvatna znanja potrebna za administraciju računarskih mreža u Windows i Linux okruženju, a nakon što uspešno završe kurs moći će i da potpuno samostalno rade podešavanja mreže i rešavaju probleme u njenom radu.

3. Windows Server OS – Infrastructure

Cilj kursa je da polazniku pruži neophodna znanja i veštine, kako za praktičan rad sa Windows Server operativnim sistemom, tako i za polaganje ispita vezanih za međunarodnu sertifikaciju. Kurs prikazuje instalaciju, konfiguraciju i alate za upravljanje virtuelizacijom, uređajima za skladištenje podataka i tehnologijama visoke dostupnosti.

4. Linux Operating System

Na ovom kursu polaznici će savladati fundamentalne elemente operativnih sistema i upoznavati se sa najpoznatijim operativnim sistemima današnjice. Jedan od njih svakako je OS Linux. Upravo na primeru Linuxa, polaznicima će se objašnjavati karakteristike i funkcije operativnih sistema. Takođe, na Linux kursu će steći i konkretna znanja koja su im potrebna za instalaciju, konfiguraciju i održavanje Linux OS-a.

5. English Language 1 / German Language 1

U okviru kursa English Language 1, odnosno German Language 1, najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog ili nemačkog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen odgovarajući nivo obuke za engleski jezik (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate), odnosno odgovarajući nivo obuke za nemački jezik (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Pohađanje ovih kurseva na određenom nivou pomoći će vam da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija izabranog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate razumevanje i korišćenje jezika.

6. PC Architecture, Building and Maintenance

Cilj ovog kursa je da polazniku pruži neophodno znanje iz oblasti arhitekture, izgradnje i održavanja računarskog sklopa, koje je potrebno za uspešno pronalaženje posla u oblasti pružanja serviserskih usluga ili usluga tehničke podrške prvog nivoa.

7. Network Server Services

Kurs približava korisniku savremene tehnologije Microsoft serverskog operativnog sistema Windows Server, sa akcentom na mrežne servise, njihovu interakciju sa bazičnim servisima Windows Servera i rad u mreži sa klijentskim računarima. Cilj kursa je da se polazniku predstave sve novine i prednosti koje servisi Windows Servera donose i da se kroz primere pokaže realna primenu svakog od servisa.

8. SQL Server Administration

Kurs SQL Server Administration ima za cilj da omogući polazniku sticanje znanja i veština potrebnih za instalaciju i podešavanje SQL Servera 2019, planiranje, dizajn i razvoj baza podataka i upotrebu Transact-SQL (T-SQL) jezika. Takođe, polaznici će se upoznati sa različitim tipovima baza podataka, tipovima podataka i ograničenjima u SQL Serveru.

9. Active Directory Infrastructure

Kurs ima za cilj da korisniku detaljno predstavi tehnologije Microsoft serverskog operativnog sistema, sa akcentom na napredne servise Aktivnog direktorijuma, njihovu integraciju sa drugim servisima Windows Servera 2016 i kako napredne servise implementirati u kompanijskom okruženju.

10. Managing Microsoft Teams

Na ovom kursu polaznici će steći neophodna znanja i veštine, kako za praktičan rad sa Microsoft Teamsom, tako i za razumevanje njegovog povezivanja sa ostalom infrastrukturom u sistemu, kao što su Microsoft 365 oblak i Azure aktivni direktorijum. U toku ovog kursa imaćete prilike da analizirate i utvrdite pravila o upravljanju unutar Microsoft Teamsa, kreiranju i upravljanju timovima, kanalima, sastancima i ćaskanjima, a takođe razjašnjava kvalitet pružanja usluge i objašnjava mrežne zahteve i QoS servise.

11. Exchange Server

Osnovni cilj ovog kursa je da se polaznici najpre upoznaju sa Microsoft Exchange Server sistemom i da zatim savladaju proces instalacije, administriranja, konfigurisanja i backupovanja Exchange Servera. Nakon što uspešno privedu kraju pohađanje ovog kursa, polaznici će moći samostalno da instaliraju, kontrolišu rad i otklanjaju probleme u radu ovog servera.

12. Microsoft 365 Messaging

Cilj kursa Microsoft 365 Messaging je da polazniku pruži neophodna znanja i veštine, kako za praktičan rad sa Microsoft Exchange Online tako i za razumevanje njegovog povezivanja sa ostalom infrastrukturom u sistemu, kao što je Microsoft 365 oblak, ali i Azure aktivni direktorijum. Kurs nastoji da prikaže polazniku specifičnu problematiku upravljanja transportnim komponentama, primaocima i sigurnošću u procesu razmene elektronske pošte. Kurs pruža znanja o upravljanju unutar Microsoft Exchange Onlinea, ali i hibridnim okruženjima u kojima postoje i on-premises Exchange Serveri i Exchange Online, gde se koristi „najbolje od oba sveta”: „na nebu” (u oblaku) i „na zemlji” (on-premises). Kurs nudi znanja i veštine potrebne za upravljanje tokovima poruka elektronske pošte, primaocima u Exchangeu i poštanskim sandučićima različitih primalaca.

13. Information System Security

Sticanje znanja neophodnih za zaštitu mrežne infrastrukture. Razumevanje vrsta i načina savremenih napada na mrežnu infrastrukturu. Upoznavanje sa načinima predupređivanja i alatima za borbu protiv mrežnih napada. Uočavanje bezbednosnih propusta. Osposobljavanje za samostalno podešavanje programa za borbu protiv mrežnih napada. Načini softverske i hardverske kontrole prava pristupa podacima i resursima. Tehnike kriptovanja podataka u cilju zaštite.

15. Microsoft Azure Administrator

Kurs Microsoft Azure administracija obuhvata osnovnu strukturu platforme Azure, sa objašnjenjima mehanizma naplate. Platforma Azure se zasniva na pretplati, te su i modeli pretplata objašnjeni u samom kursu. 

16. English Language 2 / German Language 2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1 ili German Language 1, u okviru kursa English Language 2, odnosno German Language 2, možete preći i neki od narednih nivoa gradiva. Za engleski jezik su to: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate, a za nemački jezik: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 ili IT German. Na ovaj način dodatno ćete usavršiti svoje znanje izabranog jezika.

Uz to, ukoliko je vaš nivo znanja na testiranju iz engleskog jezika iznad nivoa Upper-Intermediate, imate priliku i da prema svom izboru dobijete Business English, First Certificate in English (FCE) ili Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) kurs.

17. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se isključivo u e-Learning varijanti.

Predavanja su zanimljiva i prilagođena predznanju polaznika. Akcenat je na praktičnom radu: zadaci simuliraju realno okruženje u kome ćete raditi kao IT profesionalac. Zato ćete proći neophodne segmente. Imaćete u prstima sklapanje i rasklapanje računara, kao i sve faze u postavci, održavanju i zaštiti mreža na Linux sistemima.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKACIJA

Microsoft sertifikati reprezentuju širok i raznolik spektar poslovnih funkcija i odgovornosti. Stičući specifične akreditacije obezbeđujete objektivnu validaciju sposobnosti da uspešno izvršite kritične IT funkcije. Okružena industrijskim profesionalcima širom sveta, Microsoft sertifikacija ostaje jedna od najefikasnijih načina da dostignete ciljeve uspešne karijere, i najbolji način za kompanije da razviju i zadrže dragocene IT kadrove.

Odlične plate se podrazumevaju.

ITAcademy je ovlašćeni Microsoft Partner Network Gold, što polaznicima obezbeđuje najnovije MS tehnologije, tehničke podatke i druge prednosti. Na ITAcademy imate mogućnost sticanja traženog Microsoft sertifikata:

MCA - Microsoft Certified Associate

  • Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
  • Microsoft 365 Certified: Teams Administrator Associate
  • Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate

CompTIA SEFTIFIKACIJA

ITAcademy je zvanični CompTIA Authorized Partner, što polaznicima garantuje najmoderniju obuku i priliku da usvoje najaktuelnija znanja i veštine za početak ili unapređenje IT karijere.

Za sve koji žele steći znanje neophodno za instaliranje softvera i hardvera, održavanje i otklanjanje kvarova na računarima obezbedili smo obuku po programu CompTIA A+ (Computer Technology Industry Association).

Ovaj program će vas dovesti do prestižnog međunarodnog priznatog sertifikata, ali isto tako on predstavlja i pripremu za praktičan rad. Program CompTIA A+ obuhvata instalaciju softvera i hardvera, sistemska podešavanja, kao i održavanje i otklanjanje kvarova na PC računarima.

CompTIA A+ je najjače stručno zvanje za PC tehničare. Kompanije kao što su Microsoft, Hewlett-Packard i Cisco zahtevaju CompTIA A+ sertifikaciju za svoje tehničare, a CompuCom i Ricoh ovu sertifikaciju zahtevaju kao neophodan i glavni uslov pri zapošljavanju. Na ovom programu, polaganjem za ovu sertifikaciju, dobijate zvanje:

  • CompTIA A+ Certified IT Professional

LINUX SEFTIFIKACIJA

Linux Professional Institute (LPI) je prva svetska organizacija koja zastupa i pomaže korisnicima prilikom profesionalne upotrebe Linux operativnih sistema. Njihova sertifikacija LPIC potvrđuje kompetentnost i znanje IT profesionalaca u ovoj oblasti. Prati Linux Standar Base i druge relevantne standarde i konvencije.

Bićete u mogućnosti da polažete za dva nivoa LPIC sertifikacije:

  • Junior Level Linux Professional (LPIC-1)
  • Advanced Level Linux Professional (LPIC-2)

Takođe, nakon kompletiranja Microsoft Administration programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Microsoft Administration programu
  • ITAcademy Certified Computer System Administrator sertifikat

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se