Kurs Information System Security

Bezbednost mrežne infrastrukture od ključne je važnosti za svaku kompaniju. Zaštita od spoljnih upada u informatički sistem je kontinuiran proces gde se konstantno mora unapređivati infrastruktura kako bi se uspešno odgovorilo svim izazovima. Iako je u pitanju veliki kompjuterski sistem, ljudski faktor igra ključnu ulogu. Zato je neophodno da administrator mreže bude dobro obučen kako bi uočio bezbednosne propuste i pravovremeno reagovao.

Integritetu podataka konstantno preti opasnost od spoljnih napada na mrežu, zbog čega postoje brojni oblici efikasne zaštite. Napadači pokušavaju da pristupe mrežama preko javnog interneta, odakle i preti najveća opasnost po sistem. Ukoliko je napad uspešan, moguće je pristupiti podacima kompanije, ali i pratiti kompletan sistem rada infrastrukture. Na taj način može doći i do kompletnog uništenja podataka koji može donesti nepopravljivu štetu. 

Da bi se obezbedila maksimala bezbednost neophodna je konstatna kontrola protoka informacija sve vreme poštujući procedure bezbednosti. Da bi se obezbedila poverljivost podataka primenjuje se kriptovanje podataka. Ideja kripotovanja poruka je da samo pošiljalac i primalac imaju uvid u sadržaj. Kriptovanje se vrši upravo zbog rizika presretanja poruke. Čak iako se to desi, ukoliko se ne poseduje ključ za dekripciju, poruci neće moći da se pristupi.

Za efektivno praćanje Information System Security kursa potrebno je najosnovnije poznavanje operativnih sistema na korisničkom nivou. Poželjno je, ne i neophodno, poznavanje računarskog hardvera, dok je od suštinskog značaja poznavanje računarskih mreža. Poželjno je poznavanje nekog od monitoring alata (kurs Advanced Network Services). Nije neophodno, ali je poželjno iskustvo u radu u komandno-linijskom okruženju. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Network Administration Program.

Opis i cilj kursa Information System Security

Tokom Information System Security kursa, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima za rad sistem administratora. Cilj kursa je da steknete potrebna znanja iz domena bezbednosti mrežnog okruženja i da sami umete da implementirate neko od rešenja kako bi obezbedili bezbednost sistema. Na ovaj način ćete moći da procenite koji alat, podešavanja i bezbednosni softveri i uređaji najviše odgovaraju konkretnom okruženju. 

Information System Security kurs donosi znanja i veštine potrebne za planiranje, dizajn i razvoj sistema bezbednosti mrežnog okruženja i korporativnih informacionih sistema. Kurs počinje uvodom u teorijske koncepte polisa i procedura bezbednosti, da bi kasnije kroz praktična rešenja bila prikazana implementacija navedenih koncepata. U kursu se obrađuju mrežni i informacioni segmenti, zastupljeni u većini korporativnih okruženja. Poseban akcenat je stavljen na konkretne savete u pogledu bezbednosnih podešavanja pojedinih delova informacionih sistema, uređaja i mreža.  

Ovaj Kurs ima za cilj da vam detaljno predstavi teorijske osnove, ali i elemente okruženja, koji se koriste za implementaciju bezbednih informacionih sistema. Nakon uspešnog savladavanja ovog kursa, razumećete osnovne koncepte bezbednosti mreža i principe implementacije te bezbednosti primenjivanjem autentifikacionih sistema i raznih tipova kontrole pristupa. Svaka mreža mora da garantuje poveljivost podataka koji se šalju i primaju.  

U okviru kursa Information System Security biće predstavljena konkretna rešenja za podizanje sistema bezbednosti, počev od osnovnih, uvodnih elemenata, preko konfiguracije pojedinih alata i uređaja, do naprednih koncepata. Poseban akcenat je stavljen na identifikaciju i procenu rizika, kao i tipove kontrole i upravljanja rizikom.

Da biste uspešno savladali sve izazove održavanja bezbednosti naučićete sve o bezbednosnim elementima, ali i o kontrolama pristupa koji podrazumevaju autentikaciju i autorizaciju. Poseban osvrt je stavljan na Malware, tj. maliciozne softvere ali i razne računarske viruse. Kada naučite da prepoznate vrstu napada, efikasnije ćete braniti sistem.

Kurs Information System Security

Plan i program predavanja

1. Koncepti upravljanja rizikom - prepoznajte i pravovremeno reagujete u slučaju incidenta

 • Identifikacija i procena rizika
 • Implementacija polisa, standarda i direktiva
 • Tipovi kontrole, upravljanje rizikom i oporavak nakon incidenta

2. Nadzor i bezbednost mreže - steknite neophodna znanja iz oblasti bezbednosti

 • Nadzor mreže i sistema
 • Bezbednost mreže, bezbednosna pravila i izveštavanje

3. Bezbednosni elementi mreže i infrastruktura - naučite sve o mrežnim alatima i komponentama

 • Elementi bezbednosti mreže
 • Mrežne, infrastrukturne komponente
 • Upotreba mrežnih bezbednosnih alata

4. Kontrola pristupa, autentikacija i autorizacija - prepoznavanja neautorizovanog pristupa

 • Osnove kontrole pristupa
 • Bezbednosna pravila korisničkih naloga
 • Autentifikacioni servisi i tipovi kontrole pristupa
 • Implementacija kontrole pristupa

5. Malware, slabosti i pretnje - budite uvek u toku sa opasnostima po sistem

 • Maliciozni softveri
 • Računarski virusi
 • Vrste napada

Kurs Information System Security

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde