Script Programming (BASH) and Kernel&Software Compiling

Pohađanjem ovog kursa imaćete priliku da se upoznate sa pojmom, namenom i načinom korišćenja Shella, počev od njegovog nastanka, preko istorijskog razvoja pa sve do današnjih verzija. Osim toga, na predavanjima ćete imati priliku i da naučite kako da instalirate BASH Shell u Linux operativnom sistemu. 

Znanja koja steknete pomoći će vam da savladate osnove programiranja u BASH Shellu, kao i tehnike kompajliranja softvera. Ove i druge veštine koje budete usvojili tokom predavanja omogućiće vam da napravite značajan korak ka vašem novom zanimanju administratora Linux mreža. 

Fokus kursa biće na radnom okruženju programa Shell koji služi za izvršavanje komandi operativnog sistema. Za razliku od desktop operativnog sistema, koji korisnicima omogućava rad u grafičkom radnom okruženju, sistem rada u Shell okruženju zasniva se na tekstualnim komandama koje pružaju korisnicima znatno veću fleksibilnost, naročito u poslovima administracije lokalne kompjuterske mreže

Nakon što se pojavila prva verzija Shella, na tržištu su vrlo brzo počele da se objavljuju i njegovi konkurentski programi koji su korisnicima pružali nove mogućnosti poput proširenja internih komandi Shella ili povećavanja brzine izvršavanja. Najpoznatiji među tim programima bili su csh, Shell baziran na programskom jeziku C, kao i ksh (Korn Shell). 

Na početku kursa upoznaćete se sa osnovama BASH Shell okruženja, a kako predavanja budu odmicala, steći ćete kompletnu sliku i o procesu instalacije, osnovnim podešavanjima, kao i o segmentima naprednog korišćenja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Linux Administration Program.

Opis i cilj kursa Script programming (BASH) and Kernel & Software compiling

Tokom kursa Script Programming (BASH) and Kernel & Software Compiling, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, bićete u prilici da usvojite napredna znanja potrebna za konfigurisanje i korišćenje BASH Shella. 

Ovaj kurs osmišljen je kako bi budućim Linux administratorima pomogao prilikom savladavanja osnova programiranja u BASH Shellu i kompajliranju softvera. Upravo iz tog razloga predavanja će biti fokusirana na BASH Shell okruženje, koje predstavlja jedno od najpoznatijih i najčešće upotrebljavanih Shell okruženja na svetu. Pored toga, kurs obuhvata i sve ostale najvažnije teme, počev od instaliranja, preko podešavanja, pa sve do naprednog korišćenja BASH Shella, uz konstantan osvrt na rad sa komandama i skriptama. 

Da biste sa lakoćom pratili predavanja i efektivno usvajali nova znanja, potrebno je da imate osnovno predznanje o funkcionisanju operativnih sistema na korisničkom i serverskom nivou. Takođe, poželjno je da kao polaznik posedujete napredna znanja za rad u Linux okruženju, kao i da dobro poznajete komandno-linijski način rada na računaru. Sve ove veštine i znanja steći ćete na kursevima ITAcademy koji prethode ovom kursu u okviru programa za buduće Linux administratore.

Celokupno gradivo kursa podeljeno je na 4 tematske celine, takozvane module, čija je uloga da vam omogući postepeno usvajanje potrebnih znanja za vaše novo zanimanje. Na početku kursa upoznaćete se sa pojmom, strukturom i uvodnim tehnikama za rad sa Shellom. Zatim sledi deo kursa koji će vam približiti rad sa Shell skriptama i varijablama, a nakon toga i tematska celina posvećena uslovima u Shell skriptama i petljama, dok će vam na kraju kursa biti objašnjeno šta je to kompajliranje u Shellu. 

Po završetku kursa bićete spremni da samostalno instalirate i konfigurišete svoje BASH Shell okruženje, baz obzira na to u koju svrhu ćete ga koristiti. Uz to, savladaćete i proces kompajliranja novih verzija BASH Shella iz source koda, kao i proces kompajliranja Linux programa i Linux kernela pod Shellom.

Kurs Script programming (BASH) and Kernel & Software compiling

Plan i program predavanja:

1. Pojam, struktura i uvod u rad sa Shellom 

  • Uvod u Shell. Upoznavanje polaznika sa pomenutim programskim okruženjem i njegovim načinom korišćenja.  
  • Struktura i funkcionisanje Shella 
  • Korišćenje Shell prompta 

2. Rad sa Shell skriptama i varijablama 

  • Uvod u korišćenje Shell skripti 
  • Pravila kreiranja Shell skripti i korišćenje komandi operativnog sistema u skriptama 
  • Šta su varijable i kako se koriste u kreiranju BASH Shell skripti? 

3. Uslovi u Shell skriptama i petlje 

  • Upoznavanje polaznika sa komandama za ispitivanje uslova u Shell skriptama
  • Višeslojni uslovi i petlje 

4. Kompajliranje u Shellu 

  • Kompajliranje programa pod Linux operativnim sistemom 
  • Kada i kako se vrši kompajliranje kernela

Polaznici kursa Script programming (BASH) and Kernel & Software compiling

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se