Kurs MikroTik network administration

Kompanija MikroTik iz Letonije osnovana je još davne 1995. godine, a do danas je uspela da se postane jedna od vodećih kada je u pitanju proizvodnja opreme za bežične mreže. Među najznačanijim proizvodima ove kompanije nalazi se RouterOS softver uz pomoć koga se svaki računar može pretvoriti u ruter sa mogućnostima kao što su firewall, VPN server, VPN klijent, kontrola protoka i bežična pristupna tačka.

Pohađanjem ovog kursa omogućićete sebi da naučite osnove rada sa pomenutim ruterima i svičevima, ali i kompletnim MikroTik operativni sistemom. Osim osnovne administracije rutera, tokom kursa savladaćete i veštine pomoću kojih ćete moći da kreirate javne i privatne virtuelne mreže, povezujete udaljene lokacije, obezbeđujete komunikaciju i još mnogo toga.

Nove veštine koje razvijete na kursu MikroTik network administration predstavljaće značajan temelj u izgradnji vaše karijere administratora mreža. Važno je istaći i da je kurs osmišljen tako da će vam ponuditi upravo ona znanja koja možete iskoristiti za dobijanje priznatih MikroTik sertifkata.

ITAcademy kao akreditovani MikroTik trening centar omogućava vam da steknete pomenute sertifkate koji će predstavljati potvrdu vaših znanja i povećate svoje šanse za dobijanje visoko plaćenog posla prilikom svakog sledećeg konkursa na koji se prijavite. Sertifikati MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) i MTCRE (MikroTik Certified Routing Engineer) kvalifikovaće vas kao stručnjaka za administraciju mreža i omogućiti vam uspešnu karijeru tokom koje ćete moći da dokažete svoje razvijene veštine.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Network Administration Program.

Opis i cilj kursa MikroTik network administration

Kurs MikroTik network administration osmišljen je kako bi polaznicima pružio priliku da steknu korisna znanja i praktične veštine koje su im neophodne za planiranje dizajn i razvoj mrežnih sistema baziranih na MikroTik prozvodima (RouterBOARD, RouterOS, WinBox, The Dude itd.). Na početku kursa predavači će vas upoznati sa MikroTik tehnologijom da bi vam kasnije kroz praktična rešenja prikazali primenu različitih servisa koje RouterOS pruža.

Tokom kursa biće između ostalog obrađene osnove inicijalnog konfigurisanja MikroTik rutera, preko standardnih mrežnih servisa, do naprednih tehnika konfiguracije novih verzija MikroTik RouterOS-a.

Da biste mogli da razvijate nove veštine i usvajate pomenuta znanja biće vam potrebno najosnovnije poznavanje operativnih sistema na korisničnom nivou. Osim toga, učenje će vam takođe biti olakšano ukoliko poznajete računarski hardver iako vam ova znanja nisu neophodna da biste efektivno pratili kurs. Sa druge strane poznavanje računarskih mreža na naprednom nivou spada među osobine koje će vam biti od suštinskog značaja za dalje usavršavanje na ovom kursu, uz to poželjno je i iskustvo rada u komandno-linijskom okruenju, kao i razumevanje rada sa skriptama.

Cilj ovog kursa je da vam pruži odgovore na pitanja i probleme na koja možete naići prilikom konfigurisanja MikroTik mrežnih rutera. Tokom predavanja biće vam detaljno predstavljene teorijske osnove mreža i u skladu sa tim, iskusni predavači će vam na odgovarajući način prikazati načine za konfigurisanje MikroTik rutera. Ceo kurs koncipiran je tako da će vam tokom svakog od 6 modula biti istaknute prednosti RouterOS-a i detaljno objašnjeno šta je sve moguće postići implementacijom ovih rešenja.

Nakon uspešno završenog kursa MikroTik network administration razumećete osnovne koncepte upotrebe MikroTik rutera u mrežnom okruženju. Pored toga otkrićete konkretna rešenja za unapređenje bezbednosti mreže kroz različita podešavanja, počevši od osnovnih, uvodnih elemenata, preko konfiguracije pojedinih alata i RouterBOARD uređaja, do naprednih tehnika.

Znanja koja steknete iz domena konfiguracije pojedinih alata i upravljanja mrežnim okruženjem i omogućiće vam da samostalno implementirate sva rešenja koja vam u produkcionom okruženju mogu biti potrebna. Uz to usvojićete i mnoge druge važne veštine koje će vam pomoći da procenite koji alat, koja podešavanja i koje metode najviše odgovaraju konkretnom okruženju.

Kurs MikroTik network administration će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je MikroTik?

MikroTik je naziv kompanije iz Letonije koja proizvodi različite tipove rutera i bežičnih ISP uređaja. Pored hardvera, tu je i oficijalni softver koji se može preuzeti sa sajta kompanije. Ovi programi omogućavaju rad sa ruterima i pristup mnogobronijm opcijama koje sami ruteri sadrže. Kompanija je osnovana 1996. godine, dok od 2002. sami počinju sa proizvodnjom rutera koji su jedni od najtraženijih i najprodavanijih rutera na svetu. MikroTik proizvodi rutere pod sveobuhvatnim nazivom RouterBOARD i pored njih su kreirali i operativni sistem koji od hardvera pravi namenski ruter i funkcionalni uređaj. Operativni sistem se naziva RouterOS

2. Šta predstavlja RouterBOARD?

RouterBOARD predstavlja celu hardversku platformu od strane kompanije MikroTik. Dakle ovo je skup različitih verzija svih rutera koje ova kompanija ima u svojoj proizvodnji. Postoje dva tipa RouterBOARD rutera. Prvi tip je ruter upakovan u malo kućište i odmah je spremno za korišćenje, a drugi je ruter nalik na matičnu ploču koji se naknadno postavljaju u različita kućišta. Svaki RouterBOARD uređaj ima oznaku po kojoj možemo da prepoznamo koje su njegove osnovne karakteristike, iz koje serije potiču, koliko ima portova itd.

3. Šta je RouterOS i čemu služi

RouterOS je specijalna vrsta softvera, tačnije operativni sistem koji se može instalirati i pokrenuti na PC računaru. Nije previše zahtevan, dakle potrebna je jedna prosečna konfiguracija. Ovaj softver omogućava pristup velikom broju opcija, funkcijama koje poseduju MikroTik ruteri.

RouterOS je zasnovan Linux kernelu (jezgru) i omogućava propuštanje mrežnog saobraćaja, različito filtriranje, postavljanje pravila itd. Ovo je sve moguće koristeći grafičko okruženje pod nazivom WinBox ili pomoću terminal aplikacije, dakle preko tastature i odgovarajućim komandama. Jedna od prednosti ovog tipa softvera je postojanje velikog broja dodatnih alata kojima možemo upravljati ruterom.

Kurs MikroTik network administration

4. Koji su alati kod RouterOS-a?

Za RouterOS je kompanija MikroTik kreirala veliki broj različitih alata kojima možemo pristupiti ovom ruting operativnom sistemu i povećati broj radnji koje možemo obaviti sa ruterom. WinBox je jedan od najkorišćenijih i to je u suštini grafičko okruženje i jedan jako koristan i moćan alat sa kojim možemo konfigurisati ruter.

Pored njega tu je Bandwidth Test kojim merimo jačinu prenosa podataka između dva uređaja, različiti monitoring alati koji prikazuju informacije o mrežnom saobraćaju, I-mejl alat za upravljanjem backupa putem mejla, Traceroute koji prati putanje IP paketa, Storage koji upravlja dodatnim skladišnim kapacitetima itd.

5. Kakav je alat WinBox?

WinBox je grafičko okruženje koje se koristi kod Windows operativnih sistema i omogućava jednostavnu konfiguraciju MikroTik rutera. Takođe se može koristiti i kod Linux i OSX operativnih sistema pomoću aplikacije Wine. Ono što se razlikuje od mnogih aplikacija to je osobina WinBox programa da se pokreće bez instalacije unutar operativnog sistema. Poslednju verziju ovog grafičkog okruženja za konfigurisanje rutera možemo preuzeti sa oficijalnog sajta kompanije MikroTik.

6. Šta je The Dude?

The Dude predstavlja alat kreiran od kompanije Mikrotik sa ciljem da administrator ima što bolji uvid u celokupnu strukturu mreže koju je prethodno kreirao. Pored vizuelnog prikaza stanja i saobraćaja, ovaj alat može da prikaže status instaliranih i pokrenutih servisa na hostovima u mreži, a takođe i informacije o priključenim uređajima. Sastoji se iz server dela koji je pokrenut u pozadini i klijent dela koji ima ugrađen grafički interfejs i preko njega se pristupa samom serveru i upravlja zapravo celim ovim alatom.

7. Kod kakvih mreža se može koristiti MikroTik ruteri?

MikroTik tj. RouterBOARD ruteri se mogu iskoristiti kod najrazličitijih tipova mreža. Koristeći RouterOS možemo konfigurisati jednu LAN – Local Area Network mrežu. Za ovaj kurs važna su nam prva tri sloja OSI modela: fizički, Data link i mrežni sloj. RouterOS sadrži opcije vezane za ARP – Address Resolution Protocol koji objedinjuje Data link i mrežni sloj i na taj način možemo upravljati jednom LAN mrežom.

Dalje RouterOS daje mogućnost rada i sa ostalim važnim protokolima kao što su DNS – Domain Name Service koji prebacuje IP adrese hostova u obične nazive i obrnuto i DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol koji automatski dodeljuje dinamičke IP adrese hostovima. Pored LAN-a rutere možemo koristiti i u bežičnim mrežama, dakle WLAN – Wireless Local Area Network.

Plan i program predavanja

1. Osnove MikroTik RouterBOARD-a i RouterOS-a

 • MikroTik, RouterBOARD, RouterOS i njihove osnovne karakteristike 
 • Pristupanje RouterOS-u, upotreba Winboxa i komandne linije za osnovnu konfiguraciju 
 • Upravljanje korisničkim nalozima i grupama 
 • Upgrade, downgrade, rad sa paketima i identitet rutera 
 • Podešavanje NTP-a, rad sa backupom i licenciranje

2. Konekcije i bezbednost u RouterOS-u

 • Osnove firewalla 
 • Konekcije, kontrola pristupa i adresne liste

3. Upravljanje osnovnim funkcijama RouterOS-a

 • NAT, servisni portovi, praćenje konekcija i Torch 
 • Upravljanje bandwidthom i ograničenjima

4. Alati u RouterOS-u

 • MikroTik alati 
 • Dodatni alati RouterOS-a i Storage

5. Konfiguracija mrežnih servisa

 • Local Area Network (LAN) i servisi u LAN-u 
 • Wireless 
 • The Dude

6. Rutiranje i VPN

 • Rutiranje 
 • VPN tuneli

Polaznici kursa MikroTik network administration

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde