Kurs Advanced Network Services

Moderno poslovanje ne može se zamisliti bez međusobnog umrežavanja računara u lokalnu mrežu koja je povezana sa internetom. Na ovaj način se lakše dele podaci, a razmena podataka je podignuta na viši nivo. Sa povećanim obimom rada veća je verovatnoća da dođe do otkazivanja nekog dela sistema. Tada na scenu stupaju mrežni inženjeri kojima je posao ne samo da isprave greške već i da ih preduprede. 

Veliki sistem, kao što je jedna računarska mreža, mora konstantno da radi savršeno, a da bi se to desilo, neophodno ga je kontrolisati i na vreme reagovati u slučaju pojave nekog problema. To se radi, pre svega, konstantnom kontrolom, unapređivanjem mrežnih servisa i korišćenjem adekvatnih softverskih rešenja. Na taj način svaki segment mreže obezbeđen je od nepredviđenih okolnosti. 

Ovaj kurs donosi znanja i veštine potrebne za planiranje, dizajn i razvoj sistema nadzora mrežnog okruženja i sistema obaveštavanja. Kurs počinje uvodom u teorijske koncepte notifikacija, nadzora i alarmiranja, da bi kasnije, kroz tri veoma dobra i popularna alata, bila prikazana implementacija navedenih koncepata u praksi. Na kursu se obrađuju alati: Nagios, Wireshark i Snort, koji se mogu veoma često sresti u kompanijskim okruženjima kao vrsta najzastupljenijih monitoring i notifikacionih sistema. 

Napredna znanja koja steknete kao polaznik kursa Advanced Network Services omogućiće vam da upravljate mrežama i konfigurišete segmente od kojih zavisi čitavo njihovo funkcionisanje. Usvojene veštine moći ćete da primenite u svakoj kompaniji čije se poslovanje zasniva na korišćenju kompjutera.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Network Administration Program.

Opis i cilj kursa Advanced Network Services

Tokom ovog Advanced Network Services kursa, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima za rad u okruženju računarskih mreža. Kurs ima za cilj da korisniku detaljno predstavi teorijske osnove, ali i alate koji se koriste za praćenje funkcionisanja mrežne infrastrukture. Nakon uspešnog savladavanja ovog kursa, polaznici će razumeti osnovne koncepte razvoja sistema monitoringa i principa njihove konfiguracije koji su zastupljeni ne samo kao alati koji rade u Linuxu već i kao alati koji rade u Windows okruženju. 

Polaznicima će biti predstavljena konkretna rešenja za podizanje sistema monitoringa, počev od osnovnih, uvodnih elemenata, preko instalacije alata, do početne i osnovne konfiguracije. Cilj kursa je da polaznik stekne potrebna znanja iz oblasti nadzora mrežnog okruženja i da sam ume da implementira neki od alata, kao i da proceni koji alat najviše odgovara konkretnom okruženju.

Na kursu se poseban akcenat stavlja na softverska rešenja koja omogućavaju efikasan rad. To su alati: Nagios, Wireshark i Snort. Naučićete više o Nagiosu, koji je besplatni open source alat za nadgledanje sistema. Pomoću njega ćete moći da nadgledate rad računara i uređaja u mreži i proveravate da li rade kako bi trebalo. Ovaj program je dizajniran za rad u Linuxu, ali takođe funkioniše dobro i u drugim Unix varijantama. Nagios konstantno proverava da li razni servisi na tim računarima i uređajima rade korektno. Najznačajnija osobina Nagiosa je fleksibilnost. Sve ovo zasnovano je na objektno definisanom sistemu, čiju osnovu predstavlja više tipova objekata.

U okviru kursa saznaćete više o Wiresharku, besplatnom alatu za analizu mrežnih paketa koji spada u grupu programa otvorenog koda. Ovaj program se nekad zvao Ethereal, ali je 2006. godine promenio ime. On „hvata” pakete podataka koji prolaze kroz računarsku mrežu i prikazuje ih u razumljivoj formi. Wireshark radi na više platformi, kao što su Linux, macOS i Microsoft Windows. 

Tokom kursa upoznaćete se sa funkcijama Snorta i njegovim načinom rada. Ovo je inače besplatni open source alat, koji se bavi prevencijom i detekcijom mrežnih napada. Ovaj program sprovodi analize protokola i može da bude konfigurisan da se izvršava u tri različita režima: Sniffer mode, Packet Logger mode, Network Intrusion Detection System (NIDS) mode.

Advanced Network Services kurs

Plan i program predavanja:

1. Teorijski koncepti monitoringa i obaveštavanja u mreži 

 • Uvod u monitoring mreže 
 • Gradivni elementi monitoringa 
 • Analiza metrika 
 • Vremenske serije 
 • Sistem upozoravanja 
 • Postavljanje alarma 

2. Nagios alat za nadgledanje sistema

 • Uvod u Nagios 
 • Instalacija Nagiosa
 • Konfigurisanje Nagiosa 
 • Notifikacije u Nagiosu 
 • Nagios web interfejs 
 • Pluginovi u Nagiosu 
 • Notifikacije i događaji 
 • Eskalacija događaja i event handler

3. Wireshark alat za analizu mrežnih paketa

 • Uvod u Wireshark i njegova instalacija 
 • Wireshark GUI i filteri 
 • Hvatanje „živih” podataka i rad sa njima 
 • Rad sa paketima podataka 
 • Komandno-linijski alati i praktična analiza 

4. Snort program za detekciju i prevenciju mrežnih napada

 • Snort i režimi rada
 • Instaliranje Snorta i pratećih paketa
 • Snort u praksi

Advanced Network Services

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se