Kurs Cisco Network Administration

Američka kompanija Cisco System osnovana je davne 1984. godine, a do danas je zahvaljujući brojnim inovacijama postala vodeća kompanija u oblasti mrežne infrastrukture. Svojim rešenjima ova kompanija pokriva preko 80% ukupnog svetskog tržišta, što je uticalo na ogromnu potražnju za obučenim Cisco stručnjacima.

Kurs Cisco Network Administration, kao što i sam naziv govori, baviće se administracijom računarskih mreža. Kao polaznik ovog Cisco kursa moći ćete da usvojite korisne veštine i praktična znanja koja ćete sa lakoćom primenjivati u implementiranju i rukovanju kompleksnom Cisco opremom.

Stečene veštine omogućiće vam da se bavite mrežnom administracijom – zanimanjem koje je sve traženije iz godine u godinu. Nakon uspešno završenog kursa bićete obučeni da obavljate posao administratora sistema i tako postanete najvažniji stručnjak za svaku kompaniju koja naiđe na probleme sa mrežom i njenim komponentama.

Cisco Network Administration kurs će vam omogućiti znanja koja ćete moći da primenjujete za realizovanje svakodnevnih rutinskih zadataka, ali i dijagnostikovanje i rešavanje znatno kompleksnijih problema koji sprečavaju normalan rad korisnika mreže. Bićete spremni da vodite računa o apsolutno svim fizičkim i virtuelnim aspektima jedne mreže.

Usvojena znanja koristiće vam i prilikom dokumentovanja i arhiviranja brojnih problema, kao i procedura koje je potrebno realizovati da bi se isti problemi otklonili. Pored toga, mnoge velike kompanije često će koristiti vašu stručnost i kako bi dodatno poboljšali softverske i hardverske komponente i tako ostalim zaposlenima omogućili efikasnije funkcionisanje i obavljanje redovnih aktivnosti. Drugim rečima, ovaj Cisco kurs će vam pružiti znanja koja ćete uvek moći da primenite u praksi i sebi pronađete odlično plaćen posao u IT svetu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Network Administration Program.

Opis i cilj kursa Cisco Network Administration

Na ovom kursu imaćete priliku da naučite sve što je važno o aktivnoj Cisco opremi. Upoznaćete se sa samom Cisco arhitekturom, radom sa ruterima, svičevima i konceptima celokupne infrastrukture na Cisco opremi.

Kurs je osmišljen tako da vam se tokom predavanja postepeno objasne sve osnove funkcionisanja uređaja, kao i komande pomoću kojih ćete njima upravljati. Pored toga, sam kurs obuhvata veliki deo administracije Cisco rutera na mreži i opisuje način upotrebe komandi za samu administraciju. Znanja koja steknete moći ćete da iskoristite u radu sa Cisco aktivnom opremom, ruterom i svičevima.

Razvijanjem novih veština bićete spremni da postanete Cisco administrator i obavljate sva zaduženja koja podrazumeva ovo zanimanje. Instaliranje hardvera u cilju umrežavanja, održavanje i rešavanje problema postojeće mreže biće samo neki od zadataka sa kojim ćete se susretati tokom obavljanja ovog perspektivnog posla.

Kompletan kurs Cisco network administration podeljen je u sedam tematskih celina, kroz koje ćete iz lekciju u lekciju sticati sve kompleksnija znanja, tako da ćete nakon uspešnog završetka kursa imati sve neophodne veštine za rad sa Cisco opremom.

U početnim predavanjima Cisco kursa upoznaćete se sa funkcionisanjem IP mreža, saznaćete šta zapravo predstavljaju interne mreže i na koji način ih možete kreirati. Osim toga, naučićete kako putuju podaci kroz mrežu i koja je funkcija medijuma, kablova, konektora i portova. U sledećem modulu očekuje vas konfigurisanje svičeva i rutera, a zatim i konfigurisanje i rad sa VLAN-ovima.

S obzirom na to da će vaša znanja iz predavanja u predavanje biti sve bogatija, sa lakoćom ćete moći da usvajate i nove zahtevnije veštine koje se tiču IP adresiranja i koncepta rutiranja. Kako se kurs bude bližio kraju, na red će doći i modul koji fokus stavlja na protokole i metode rutiranja, odnosno upravljanje Cisco IOS fajlovima, konfigurisanje OSPF-a i InterVLAN rutiranja i još mnogo toga. U poslednjem delu kursa predavači će vas upoznati sa naprednim mrežnim servisima, tačnije implementacijom DHCP servera na Cisco ruteru, pristupnim listama i prevođenjem mrežnih adresa.

Kurs Cisco Network Administration će vam odgovoriti na pitanja:

1. Zašto je važno upoznati se sa Cisco uređajima?

Uređaji koje proizvodi Cisco kompanija su jedni od najčešće korišćenih mrežnih uređaja u svetu. Svojim kvalitetom izrade su stekli poverenje ogromnog broja klijenata, kojima je od velikog značaja pouzdanost u radu, kompatibilnost sa ostalim uređajima u mreži, veliki dijapazon proizvoda i različitih modela koje možemo izabrati na osnovu svojih potreba i mogućnosti.

Tako velika zastupljenost, pre svega, u većim sistemima i kompanijama, daje ljudima koji znaju da rade sa Cisco uređajima (i poseduju odgovarajući sertifikat) mnogo veću mogućnost da pronađu posao i brže napreduju u karijeri. To je ujedno i veoma dobra referenca u slučaju traženja posla u oblasti mrežne i sistemske administracije, jer dokazuje da dobro poznajete osnovne, ali i naprednije principe i pojmove u vezi sa računarskom mrežom.

2. Da li Cisco uređaji imaju poseban operativni sistem?

Cisco uređaji imaju poseban operativni sistem za potrebe rada, pre svega, Cisco rutera i svičeva. Zbog njih je razvijen multitasking operativni sistem koji je dosta moćan i pouzdan, a sa druge strane ne predstavlja veliku prepreku u radu, jer ga je moguće dosta lako savladati.

Kompanija Cisco System tokom proteklih nekoliko godina svoju pažnju posvetila je osvajanju tržišta, pa je u tom periodu kao rezultat takve prakse preuzela veliki broj manjih kompanija, (preko 150). S obzirom na to da je većina tih kompanija nastavila sa proizvodnjom svojih uređaja, važno je istaći i da ne poseduju svi uređaji pod okriljem Ciscoa navedeni operativni sistem.

3. Da li Cisco i Apple koriste isti operativni sistem, s obzirom na to da imaju isto ime?

Ne, u pitanju su dva veoma različita sistema i oba su specifična i po oblasti primene, ali i po izgledu i načinu funkcionisanja. iOS kompanije Apple je naslednik iPhone operativnog sistema i, u želji da promeni i prilagodi ime, 2010. su u dogovoru sa kompanijom Cisco promenili ime i koriste drugačiji logo. U pitanju je operativni sistem namenjen, pre svega, prenosnim uređajima koje proizvodi ova kompanija.

Pun naziv operativnog sistema koji koristi Cisco je Cisco IOS, gde je IOS skraćenica za Internetwork Operating System. U pitanju je operativni sistem koji postoji više od 20 godina i koristi se prvenstveno na mrežnim uređajima.

Kurs Cisco network administration

4. Da li je neophodno poznavati sve komande da bi se podesio Cisco uređaj?

Command Line Interface (CLI), koji koriste Cisco uređaji, poseduje određeni broj komandi koje možemo upotrebljavati u zavisnosti od toga u kom modu radimo i pod kojim nivoom privilegija. Broj komandi nije preveliki, dosta su razumljive i logične, a kao pomoć su nam dostupni i automatsko upotpunjavanje komande (nakon kucanja nekoliko početnih slova i pritiskom na taster TAB ispisaće se cela komanda), izlistavanje spiskova svih dostupnih komandi u aktuelnom modu, help sistem...

Generalno, najvažnije je naučiti formu i način korišćenja CLI-ja, i uz ostala neophodna znanja bićete u mogućnosti da izvršite sva potrebna podešavanja. Naravno, neki uređaji poseduju i grafički korisnički interface (GUI), u kome je moguće izvršiti neka podešavanja, ali mnogo je značajnije poznavati same komande, pre svega, zbog većih mogućnosti, ali i univerzalnosti.

5. Koliko je važno poznavanje računarskih mreža, mrežnih protokola i principa prilikom podešavanja Cisco uređaja?

Kod podešavanja mrežnih uređaja izuzetno je važno poznavati funkciju i mogućnosti samog uređaja, kao i okruženja u kome se uređaj nalazi, ali i način na koji je povezan sa ostalim elementima u sistemu.

Osim toga, važno je znati na koji način uređaji komuniciraju, koji protokoli se koriste u određenim situacijama, odnosno koje su prednosti jednih protokola u poređenju sa drugim. Poznavanjem ovih veština bićete u mogućnosti da samostalno napravite najbolji izbor i izvršite najoptimalnija podešavanja. Dobro poznavanje svega pomenutog je veoma važan preduslov za početak ozbiljnijeg, profesionalnog rada na podešavanju Cisco uređaja, kao i za razumevanje komandi i argumenata koje koristimo.

6. Da li je neophodno posedovati Cisco uređaje da bismo mogli da učimo i testiramo rad komandi?

Za učenje je svakako dobro imati fizički uređaj iako nije neophodno, jer se u tom slučaju zaista možete upoznati sa izgledom, načinom montaže, povezivanja, izmenama modula (ako to uređaj podržava) i slično. Pre svega zbog cene, ali i zbog činjenice da različite Cisco uređaje ne možemo kupiti u baš svakoj prodavnici računarske opreme, velika većina korisnika se opredeljuje da proces obuke odradi na sofverskim simulatorima.

Sa njima možemo koristiti neke od mnogobrojnih alata, a po učestalosti upotrebe i kvalitetu pre svih ističu se GNS3 i Cisco Packet Tracer. Oni omogućavaju da postavite i povežete virtuelne Cisco uređaje, ali i računare i drugu mrežnu opremu, sve ih podesite i testirate ponašanje sistema. Simulacija je dosta realna, pa se u nekim situacijama koristi i za proveru ponašanja sistema u slučaju eventualnih izmena, što kasnije možemo iskoristiti za implementaciju u realnim sistemima.

7. Da li možemo koristiti Cisco opremu kao kućne uređaje?

Iako je kompanija Cisco, pre svega, usmerena ka razvoju opreme za enterprise sisteme i u najvećoj meri je fokusirana na korporativna rešenja, neki od njenih proizvoda su namenjeni i za SOHO (small office home office) ili kućnu upotrebu. Ovo se najviše odnosi na proizvode kompanija koje su sada pod okriljem Ciscoa i oni, za razliku od pomenutih enterprise rešenja, imaju znatno pristupačniju cenu i često su inicijalno konfigurisani, tako da ih možemo koristiti bez značajnijih prethodnih podešavanja. Korisnički interface je često prilagođen krajnjem korisniku i, samim tim, ne zahteva poznavanje rada u CLI-ju ili mnoštva komandi, mada je ovo često i moguće, za naprednije korisnike i specifična podešavanja.

Plan i program predavanja

1. Koncept računarskih mreža i komunikacije po TCP/IP protokolu

 • Funkcionisanje IP mreža 
 • OSI i TCP/IP modeli 
 • OSI model za međupovezivanje sistema 
 • Kako podaci putuju kroz mrežu? 
 • Medijumi, kablovi, konektori, portovi kojima se povezuju Cisco uređaji na LAN mreži

2. Konfigurisanje svičeva i rutera

 • Metode povezivanja i pristupanja 
 • Inicijalno konfigurisanje svičeva 
 • Konfigurisanje svičeva 
 • Provera statusa i funkcionalnosti mreže

3. Konfigurisanje i rad sa VLAN-ovima

 • VLAN 
 • Konfigurisanje VLAN-ova

4. IP adresiranje

 • IP adresiranje 
 • IPv6 adrese 
 • IPv4/IPv6 tranzicioni mehanizmi

5. Koncept rutiranja

 • Koncept i tabele rutiranja 
 • Boot proces Cisco IOS rutera 
 • Konfigurisanje portova i interfejsa

6. Protokoli i metode rutiranja

 • Upravljanje Cisco IOS fajlovima 
 • Različite metode rutiranja i protokoli rutiranja 
 • Protokoli za rutiranje 
 • Konfigurisanje OSPF-a 
 • Konfigurisanje InterVLAN rutiranja

7. Napredni mrežni servisi

 • Implementacija DHCP servera na Cisco ruteru 
 • Pristupne liste 
 • Prevođenje mrežnih adresa

Kurs Cisco network administration

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde