Kurs Računarskih mreža (Computer networks)

U korporativnom okruženju računar kao samostalni uređaj ima sve manje bitnu ulogu s obzirom na to da su sve računarske komunikacije i razmene podataka zasnovane upravo na računarskim mrežama. Ovaj kurs ima za cilj da vas uvede u svet računarskih mreža, od njihovog nastanka, preko osnova, pa sve do savremenih koncepata njihovog korišćenja u savremenom digitalnom svetu.

Uloga računarskih mreža u početku bila je isključivo pružanje mogućnosti definisanoj grupi računara da pristupi zajedničkim podacima, odnosno fajlovima. Međutim, vremenom su računarske mreže sve više dobijale na značaju, pa danas mrežni inženjeri preko njih imaju priliku da obezbede različite tipove saobraćaja koji podrazumeva razmenu multimedijlanog sadržaja, kao i različitih tipova podataka.

Računarske mreže predstavljaju skup elementarnih komponenata kao što su klijent, server, hub, svič, ruter i mediji, čija je uloga da sve njih poveže u jednu celinu. Svaka računarska mreža je zapravo skup definisanih procedura i protokola na osnovu kojih će jedan takav sistem da funkcioniše.

Danas postoje brojne različite vrste računarskih mreža koje se klasifikuju po raznim parametrima, načinima primene i njihovoj nameni. Znanja koja steknete kao polaznik kursa računarskih mreža omogućiće vam da upravljate njima i konfigurišete segmente od kojih zavisi čitavo njihovo funkcionisanje. Usvojene veštine moći ćete da primenite u svakoj većoj kompaniji čije se poslovanje u velikoj meri oslanja na upotrebu računara.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Network Administration ProgramMicrosoft Administration Program i Linux Administration Program.

Opis i cilj kursa računarske mreže

Kurs pod nazivom Računarske mreže, odnosno computer networks, osmišljen je tako da polaznicima pruža praktična znanja i korisne veštine uz pomoć kojih će moći da rade na dizajnu i razvoju Ethernet i Wireles mreža. Kao polaznik ovog kursa, imaćete priliku da se u uvodnim predavanjima upoznate sa terminologijom mrežnih tehnologija.

Kasnije tokom kursa moći ćete da, kroz prikaz razvoja i načina korišćenja mrežne opreme, saznate sve o hardverskom aspektu računarskih mreža. Pored toga, ovaj kurs bavi se i obrađivanjem osnovnih elemenata računarske opreme i tehnologije, kao i standardnih mrežnih servisa i protokola. Na kraju kursa, kada već steknete osnovno znanja, predavači će vas upoznati i sa svim naprednim temama u pogledu korišćenja i razvoja računarskih mreža.

Da biste pohađali pomenuti kurs i efektivno usavršavali svoje veštine, potrebno vam je samo najosnovnije poznavanje operativnih sistema na korisničkom nivou. Pored toga, poželjno je, ali ne i neophodno, da poznajete osnove hardvera, dok će vam iskustvo u radu u komandno-linijskom okruženju takođe olakšati učenje, iako nije potrebno za pohađanje kursa.

Osnovni cilj kursa jeste da polaznicima pruži veštine, kao i odgovore na pitanja i probleme sa kojim će se susretati tokom upoznavanja sa računarskim mrežama. Plan i program kursa osmišljen je tako da polaznicima detaljno predstavi teorijske osnove mreža i u skladu sa tim na adekvatan način prikaže načine upotrebe i konfigurisanja pojedinih segmenata.

Svaka oblast kursa koju ćete obrađivati ima za cilj da istakne prednosti i mane određenih mrežnih tehnologija. Na taj način ćete nakon uspešnog savladavanja ovog kursa razumeti osnovne koncepte računarskih mreža.

Ideja je da polaznik stekne potrebna znanja iz domena povezivanja, konfiguracije, upravljanja i razumevanja mrežnog okruženja i da sam ume da implementira sva rešenja koja u produkcionom okruženju mogu da mu zatrebaju. Polaznici će naučiti kako da procene koji alat, koje podešavanje i koje metode najviše odgovaraju konkretnim zahtevima i konkretnom okruženju.

Pogledajte šta će vam omogućiti stečena znanja na kursu

Predavač Denis Ahmečković vam predstavlja osnovne nastavne jedinice kojima će se kurs Računarse mreže baviti. Pored toga, u videu možete saznati zašto je važno da steknete znanja koja vam nudi ovaj kurs i na koji način usvojne veštine možete da primenite za izgradnju što uspešnije karijere u obalsti informacionih tehnologija.

Kurs računarske mreže odgovoriće vam na pitanja:

1. Koliki je značaj umrežavanja računara u sferi poslovanja?

Ogroman. Danas, u vreme konstantnog povećavanja brzine interneta, rada i učenja na daljinu, rasprostiranje mnogih kompanija u više država, razmene podataka između zaposlenih unutar jedne ili više kancelarija samo dovodi do zaključka da je neophodno kreirati dobru mrežnu infrastrukturu radi kvalitetnog poslovanja. Bilo koja privatna kompanija koja se bavi proizvodnjom softvera, hardvera, koja obavlja pravne poslove ili se bavi obrazovanjem mora imati kvalitetno i odgovarajuće kreirano mrežno okruženje i što novije mrežne tehnologije da bi se neophodna razmena podataka što brže i izvršavala. 

2. Zašto je važno poznavati računarske mreže?

Zbog toga što danas gotovo svaka kompanija poseduje mrežu međusobno povezanih računara i preko te mreže se vrši komunikacija i prenos podataka. Veličina ovakve mreže zavisi od veličine kompanije, od toga koliko ima zaposlenih, kancelarija, sa koliko resursa funkcioniše i posluje. Za posao Network ili IT administratora potrebno je odlično znanje o mrežama, njenim novim tehnologijama, moraju se znati topologije, mrežni protokoli, tipovi kablova i kako se jedna mreža organizuje sa softverske strane, dakle preko odgovarajućih operativnih sistema, njegovih servisa, instaliranih aplikacija.

3. Šta predstavljaju računarske mreže?

Računarske mreže se mogu predstaviti kao zbir različitih elemenata koji omogućavaju prenos manje i veće količine podataka između računara koji se u takvim mrežama nalaze. Da bi se računar našao u bilo kakvoj mreži, potreban mu je uređaj koji može da šalje i prima podatke i potrebna mu je veza sa drugim računarom/računarima. Dakle, već dva računara mogu činiti jednu računarku mrežu. Ovo je uglavnom slučaj kod kućnih mreža, međutim, u poslovnim sredinama računarsku mrežu čini veći broj umreženih računara. Zahvaljujući modernijim tehnologijama, boljim i kvalitetnijim kablovima i mrežnim protokolima koji to moraju ispratiti, danas se preko mreža mogu ostvariti prenosi ogromne količine fajlova, i to pri velikim brzinama.

Kurs Računarskih mreža (Computer networks)

4. Kako funkcioniše jedna računarska mreža?

Prenos svih podataka se obavlja fizički, u vidu električnih impulsa od objekta, odakle se šalju podaci do objekta do kojih ti isti podaci stižu. Ceo proces se vrši preko bakarnih žica, a zatim pomoću modernijeg medijuma, kao što su kablovi. Da bi se ostvarila povezanost dva računara kroz mrežu, potrebno je da računari ispunjavaju kako hardverske, tako i odgovarajuće softverske uslove. Hardverski uslovi predstavljaju korišćenje ispravnog uređaja (modem, router) i operativnog sistema i aplikacije pomoću koje će se nadgledati prenos podataka preko jedne računarske mreže.

5. Šta su pasivni i aktivni delovi računarske mreže?

Pasivni i aktivni delovi predstavljaju fizičke komponente i obavezan su deo svake računarske mreže. Pasivni su oni delovi koji ne sadrže nikakve pokretne delove, niti je za njihovo funkcionisanje potrebna električna mreža. Dakle, tu spadaju bakarne žice, različiti tipovi kablova, konektori koji se međusobno povezuju, a u kombinaciji sa aktivnim delovima kreiraju put kojim se kreću podaci. Aktivni delovi su modemi, routeri, swtichevi, hubovi, koji predstavljaju uređaje sa pokretnim delovima i koji moraju da budu priključeni na električnu energiju da bi radili. Oni upravljaju podacima koji se prenose preko cele računarske mreže i obezbeđuju njihovu sigurnost.

6. Kako se vrši komunikacija kod računarskih mreža?

Vrši se pomoću različitih topologija i korišćenjem različite vrste protokola. Topologija mreža predstavlja više vrsta rasporeda aktivnih i pasivnih delova. U zavisnosti od toga kakva je mreža u pitanju i gde se ona želi kreirati, postoji Point-to-Point topologija koja je vrlo jednostavna i povezuje dva ili više računara od jednog do drugog, gde je veza konstantno aktivna. Tu su i BUS, Star, Ring i Mesh topologije koje na različite načine omogućavaju povezivanje više računara, dakle ili preko jednog kabla koji povezuje sve računare u liniji, preko switcha, ili huba koji povezuje sve računare itd.

7. Kakva pravila koristi računarska mreža?

Računarska mreža da bi pravilno funkcionisala mora da poštuje određena pravila i standarde u komunikaciji koji su vremenom kreirani u računarskim komunikacijama. Ovo su protokoli koji imaju u sebi mehanizme za identifikaciju povezanih uređaja i prenose podatke putem paketa. Svaki prenos podataka preko mreže se vrši pomoću ugrađenih pravila. Danas postoji veliki broj različitih protokola. Kod računarskih mreža najvažniji su: TCP – Transmission Control Protocol, IP – Internet Protocol, UDP – User Datagram Protocol, ICMP – Internet Control Message Protocol, ARP – Address Resolution Protocol.

Plan i program predavanja

1. Osnove i vrste računarskih mreža

 • Uvod u računarske mreže 
 • Principi rada računarskih mreža

2. Pasivni i aktivni delovi računarskih mreža

 • Pasivne mrežne komponente i strukturno kabliranje konekcije, kontrola pristupa i adresne liste 
 • Upoznavanje sa aktivnom mrežnom opremom

3. Komunikacija u računarskim mrežama

 • Topologija i geografska podela mreža, vrste saobraćaja u mrežama. Upravljanje bandwidthom i ograničenjima 
 • Mrežne komunikacione metode i tehnologije

4. Mrežni modeli i protokoli

 • Šta je osnovni mrežni protokol i kako funkcioniše? 
 • TCP/IP i OSI modeli

5. Logički koncepti i segmentacija mreža

 • IP adresiranje 
 • Subnetting i Supernetting 
 • Rutiranje mrežnog saobraćaja

6. Bežične mreže

 • Tehnologija i protokoli bežičnog umrežavanja

Kurs Računarskih mreža (Computer networks)

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se