Linux Operating System - Protection, Analysis, Optimization and Maintenance

Kurs koji je pred vama donosi vam znanja u vezi sa analizom i implementacijom zaštite i održavanja Linux servera, trenutno izuzetno zastupljenog operativnog sistema širom sveta. Bez obzira na to da li će se koristiti kao osnova za konfigurisanje produkcionog servera ili za kućni server, ovaj kurs pružiće vam osnovne informacije koje će vam omogućiti da efikasno zaštitite, optimizujete i pratite rad servera pod operativnim sistemom Linux. 

Nakon što uspešno završite ovaj kurs bićete upoznati sa najčešćim vrstama upada u sistem i tehnikama koje će vam omogućiti da ih sprečite. Skup svih korisnih znanja i primenljivih veština koje steknete na ovom kursu predstavljaće vaš veoma važan korak ka budućoj profesiji administratora Linux servera.

Ovaj kurs, kao i svi ostali kursevi u okviru programa Linux Administration, uvešće vas u osnove rada pod operativnim sistemom Linux, od instalacije, preko podešavanja mreže i mrežnog okruženja, do opisa komandi i radnji koje se koriste prilikom administracije mreža pod pomenutim operativnim sistemom. 

Između ostalog, steći ćete kompletnu sliku o mrežnoj administaciji Linux operativnog sistema, kao i o razlozima i prednostima umrežavanja. Pored toga, izučićete tipove i topologiju mreže i upoznaćete se sa osnovnim medijima za realizaciju mreže. Po završetku školovanja na ITAcademy po ovom programu bićete obučeni za efikasno rukovanje podacima kroz visokooptimizovane upite, kvalitetna relaciona rešenja i rukovanje indeksima u MySQL serveru.  

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Linux Administration Program.

Opis i cilj kursa Linux Operating System – Protection, Analysis, Optimization and Maintenance

Tokom ovog kursa zaštite, analize, optimizacije i održavanja Linux sistema, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim osnovnim konceptima bezbednosti Linux serverskih operativnih sistema. 

Kurs je osmišljen tako da svi polaznici budu u mogućnosti da usvoje nova znanja i veštine potrebne za nadzor, optimizaciju, održavanje i zaštitu Linux serverskog operativnog sistema i njegove infrastrukture. Akcenat predavanja biće na prikazu najvažnijih aspekata monitoringa i zaštite Linuxa kao serverskog operativnog sistema, pretežno kroz rad u komandno-linijskom okruženju. Predavači sa višegodišnjim iskustvom predstaviće vam specifična rešenja iz različitog spektra alata pomoću kojih je moguće izvršiti detaljnu analizu trenutnog stanja serverskih servisa i na osnovu toga preduzeti adekvatne bezbednosne i korekcione tehnike. 

Da biste sa razumevanjem pratili predavanja, potrebno vam je srednje do napredno poznavanje rada operativnih sistema na korisničkom i serverskom nivou. Takođe, poželjno je da polaznik poseduje napredna znanja za rad u Linux okruženju (prvenstveno Shell), kao i dobro poznavanje funkcionisanja računarskih mreža. Sve ove veštine moći ćete da steknete na kursevima ITAcademy koji će prethoditi ovom kursu u okviru programa po kome se školujete

Kako biste bez poteškoća mogli da pohađate ovaj kurs, kompletno gradivo je podeljeno u nekoliko tematskih celina, koje imaju cilj da vas korak po korak vode do najkompleksnijih znanja. Prvi modul baviće se konceptima upravljanja bezbednosnim rizicima, dok će se u sledećem delu kursa obrađivati sistemi zaštite Linux servisa. U poslednjoj tematskoj celini polaznicima će biti objašnjeno sve što je važno a tiče se monitoringa i backupa Linux operativnog sistema. 

Cilj ovog kursa je da vam detaljno predstavi sve smernice koje su vam potrebne za zaštitu, analizu, optimizaciju i održavanje Linuxa kao serverskog operativnog sistema. Na praktičnim primerima steći ćete potrebna znanja koja će vam omogućiti da optimizujete rad Linux servera. Uz to, upoznaćete se sa velikim brojem komandi kojima se firewall na Linux serveru konfiguriše i prilagođava. Osim toga, usvojićete i neophodne veštine iz oblasti održavanja serverskih i mrežnih servisa, kao i primene backup strategija.

Kurs Linux Operating System - Protection, Analysis, Optimization and Maintenance

Plan i program predavanja:

1. Koncepti upravljanja bezbednosnim rizicima 

  • Identifikacija i procena rizika. Upoznavanje polaznika sa razlikama između kvalitativne i kvantitativne analize rizika  
  • Implementacija polisa, standarda i direktiva 
  • Tipovi kontrole, upravljanje rizikom i oporavak nakon katastrofe 

2. Sistemi zaštite Linux servisa 

  • Osnovne metode zaštite Linux servera 
  • Uvod u IPTables firewall. Upoznavanje polaznika sa aspektima bezbednosti Linux sistema  
  • Predstavljanje osnovnih i naprednih pravila podešavanja za Linux firewall 
  • Napredno korišćenje Secure Shella. Kada i zbog čega je potrebno koristiti SSH
  • Koje osnovne metode zaštite web servera postoje 

3. Monitoring i backup Linuxa 

  • Alati za nadgledanje i zaštitu Linux servera 
  • Zakazivanje operacija i backup. Upoznavanje polaznika sa osnovnim načinom podešavanja i upotrebe ovog programa i konfiguracionih crontab fajlova

Polaznici kursa Linux Operating System - Protection, Analysis, Optimization and Maintenance

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se