Kurs MySQL Programming and Administration

Švedska kompanija MySQL AB, koja se nalazi u vlasništvu Oraclea, kreirala je projekat otvorenog koda, koji je nazvan MySQL (Structured Query Language). MySQL predstavlja jedan od najpoznatijih sistema čija je osnovna uloga upravljanje bazama podataka. Ispred pomenutog MySQL sistema nalazi se jedino SQLite, koji je poneo titulu najzastupljenijeg, jer inicijalno dolazi sa svakim Android i iPhone mobilnim uređajem, kao i sa svakim Chrome i Firefox internet pretraživačem.

MySQL sistem bavi se bazama koje čine kolekciju podataka organizovanih tako da se sa njima vrlo jednostavno može manipulisati. Ovaj sistem isporučuje se bez bilo kakvih alata, zajedno sa grafičkim korisničkim okruženjem za manipulaciju podataka.

Okruženje MySQL sistema sastoji se iz dva dela, od kojih je jedan server na kome se obrađuju podaci, dok drugi deo predstavlja sam klijent koji od servera zahteva izvršenje pojedinačnih radnji. Stručnjaci koji rade u MySQL okruženju često koriste integrisane konzole, odnosno komandni interfejs (CLI), kao i druge brojne alate sa grafičkim okruženjem koji dolaze odvojeno od samog sistema.

Kurs MySQL Programming and Administration će vam omogućiti da se upoznate sa korišćenjem pomenute konzole, kao i da naučite sve o upotrebi alata sa grafičkim korisničkim okruženjem. Nakon uspešno završenog kursa MySQL Programming and Administration imaćete sva neophodna znanja i veštine potrebne za upravljanje bazama podataka kroz MySQL sistem.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: AI & Python Development Program NewLinux Administration ProgramSoftware Development ProgramPHP Web Development Program i Java Development Program.

Kurs MySQL Programming and Administration - opis i ciljevi

Glavni cilj ovog MySQL kursa, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno u učionici, jeste upoznavanje polaznika sa osnovnim konceptima baza podataka. Stečena znanja osposobiće vas za praktičnu upotrebu MySQL servera u cilju što efikasnije realizacije konkretnih problema, a nakon što usvojite znanja o temeljima koncepta baze podataka saznaćete i sve o relacionim modelima i projektovanju ispravnog sistema za skladištenje podataka.

Kroz predavanja steći ćete kompletnu sliku o sintaksama samog SQL jezika, kao i naprednim funkcionalnostima servera. Zatim ćete usvojiti korisne veštine koje se tiču praktičnog konvertovanja konceptualnog u logički dizajn. Kako nastava bude odmicala, predavači će vas upoznavati sa novim terminima kao što su MySQL Workbench, primarni i strani ključevi, kurzori i trigeri i slično.

Saznaćete da MySQL Workbench predstavlja najjednostavniji način za kreiranje baze podataka koji ne zahteva čak ni poznavanje SQL upita. S obzirom na to da ćete vremenom raditi na sve kompleksnijem gradivu, praktični primeri će vam pomoći da utvrdite svoja stečena znanja i još bolje razumete kako funkcioniše upravljanje bazama podataka. 

Nakon što postanete kvalifikovani stručnjak za upravljanja bazama podataka moći ćete da uživate u mnogobrojnim prednostima, zbog kojih mnogi web programeri biraju MySQL u poređenju sa drugim sistemima koji imaju slične funkcije. Za početak, ovaj sistem je otvorenog koda, što znači da je dostupan svima koji žele da ga koriste i modifikuju prema sopstvenim potrebama.

Pored toga, MySQL ima široku rasprostranjenost, s obzirom na to da ga možete instalirati na brojne platforme i da uglavnom dolazi sa standardima koji prate većinu web hostinga. Jedan od najčešćih razloga zbog kojih se većina stručnjaka opredeljuje upravo za pomenuti sistem jeste jednostavna upotreba i idealno dopunjavanje sa programskim jezikom PHP.

Osim što će vam pomenuti sistem omogućiti da svoja svakodnevna zaduženja obavljate brzo i jednostavno, korisne veštine za rad u MySQL-u pružiće vam i priliku da izgradite uspešnu IT karijeru. Zahvaljujući stečenim znanjima, nećete morati da čekate posao i imaćete mogućnost da ostvarite visoku zaradu.

Kurs MySQL Programming and Administration će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je to MySQL

MySQL je sistem za upravljanje bazama podataka. Program koji nekim drugim programima pomaže u upravljanju podacima. MySQL je besplatan i možemo ga koristiti na svim popularnim platformama (Windows, Mac OS ili Linux) i za različite namene. Ovo ga čini veoma popularnim u svojoj kategoriji. MySQL se zbog svoje fleksibilnosti, jednostavnosti i karakteristika koristi u veoma širokom produkcionom spektru – od jednostavnijih dinamičkih web i desktop aplikacija do kompleksnih poslovnih sistema i enterprise aplikacija.

2. Da li je MySQL baza podataka

Iako često kažemo da koristimo MySQL bazu podataka, MySQL je u stvari sistem koji upravlja bazama podataka, dok su same baze podataka zapravo posebno strukturirani fajlovi, specijalno napravljeni za brzu i efikasnu modifikaciju. MySQL je relaciona baza podataka. To znači da su podaci u njemu nalaze u tabelama, koje uzajamno mogu biti u nekom odnosu. Svaka tabela predstavlja neki pojam našeg programa i sadrži redove. Redovi u tabelama predstavljaju konkretne primerke onoga što ta tabela predstavlja.

MySQL je serverska aplikacija. Druge aplikacije se na nju konektuju lokalno ili preko mreže, nakon čega uzajamno razmenjuju poruke posredstvom jezika SQL.

3. Da li su MySQL i SQL isto

SQL je jezik pomoću kog se obično komunicira sa programima za upravljanje bazama podataka. Ovaj jezik je univerzalan, pa nam tako omogućava da se na sličan ili isti način obraćamo sistemima za upravljanje bazama podataka. Sistemi za upravljanje bazama podataka direktno rade sa podacima, najčešće obrađujući SQL komande. Stoga, MySQL i SQL nisu isto.

Iako je SQL univerzalan jezik za manipulaciju podacima, on se blago razlikuje između sistema za upravljanje bazama podatka, zbog čega svaki od ovih sistema ima sopstveni dijalekt SQL jezika.

Kurs MySQL Programming and Administration

4. Da li je MySQL jedini program svoje vrste

MySQL nije jedini program za upravljanje bazama podataka. Ovakvih programa ima mnogo na tržištu. Razlikuju se po načinu strukturiranja podataka, tipu manipulacije podacima, ceni, količini i kvalitetu dodatnih opcija, popularnosti i slično. Jedna od podela ovakvih programa je i podela na relacione i NoSQL sisteme za upravljanje bazama podataka. MySQL je sistem za upravljanje relacionim bazama podataka.

5. Gde sve mogu sresti MySQL

MySQL se retko može sresti direktno, zato što obično nije vidljiv za korisnike, već najčešće samo za druge programe. Sa druge strane, postoji veliki broj programa koji kao izvor podataka koriste MySQL. Među najmnogobrojnijim konzumentima MySQL-a su programi napisani u programskom jeziku PHP. Ovaj programski jezik je veoma rasprostranjen među web aplikacijama i veoma često kao izvor podataka koristi MySQL. Osim u PHP-u, MySQL je često upotrebljavan u Java i .NET aplikacijama, kao i na mnogim drugim platformama.

6. Da li meni treba MySQL

U zavisnosti od tipa aplikacije na kojoj radimo, MySQL nam može biti potreban, ali i ne mora, kao što je slučaj i sa bazom podataka. Osnovno potpitanje je da li želimo da neki podatak iz našeg programa bude trajno sačuvan ili ne? U prvom slučaju, verovatno će nam biti potrebna baza podataka za koju je jedan od mogućih izbora MySQL. Ako pravimo dinamičku web aplikaciju ili poslovnu desktop aplikaciju, gotovo sigurno će nam biti potrebna baza podataka.

7. Da li učenjem i poznavanjem MySQL-a automatski upoznajem i druge sisteme za upravljanje podacima

Svaki sistem za upravljanje bazama podataka je program za sebe. Učenjem jednog, ne znači da smo automatski naučili i drugi. Ali i pored toga, svaki od ovih programa ima istu namenu, i to ih čini sličnima. Takođe, svi ovi sistemi (ako rade sa relacionim bazama podataka) koriste SQL. Poznavanje ovog jezika olakšava prelazak sa jednog sistema na drugi.

Ipak, sami podaci, njihova struktura i sadržaj ne mogu se u izvornom obliku koristiti između različitih sistema. Baza kreirana na jednom sistemu nije upotrebljiva na drugom, osim ukoliko se ne eksportuje na odgovarajući način.

Plan i program predavanja

1. Introduction to MySQL

 • Uvod u baze podataka 
 • Instalacija i pokretanje MySQL servera 
 • Projektovanje baze podataka 
 • MySQL Workbench

2. Database Design

 • Kreiranje prve baze podataka
 • Tipovi podataka 
 • Primarni i strani ključevi

3. Structured Query Language

 • Uvod u SQL 
 • Promenljive i operatori
 • Naredbe za definiciju 
 • Osnovne naredbe za pretragu 
 • Povezivanje podataka više tabela 
 • Naredbe za izmenu podataka

4. MySQL Functionality

 • Indeksi 
 • Upoznavanje sa pogledima koji čine funkcionalnost MySQL-a
 • Uskladištene rutine – procedure i funkcije koje predstavljaju setove SQL naredbi
 • Ugrađene funkcije 
 • Kurzori i trigeri 
 • Transakcije 

5. Administration and management

 • Korisnici i prava pristupa 
 • Bezbednost 
 • Konekcije 
 • Replikacija za sinhornizaciju dva ili više servera
 • Backup i migracija

Kurs MySQL programiranja i administracije

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se