Kurs MySQL programiranja i administracije

Švedska kompanija MySQL AB koja se nalazi u vlasništvu Oraclea kreirala je projekat otvorenog koda koji je nazvan MySQL (Structured Query Language). MySQL predstavlja jedan od najpoznatijih sistema čija je osnovna uloga upravljanje bazama podataka. Ispred pomenutog MySQL sistema nalazi se jedino SQLite koji je poneo titulu najzastupljenijeg jer inicijalno dolazi sa svakim Android i iPhone mobilnim uređajem kao i sa svakim Chrome i Firefox internet pretraživačem.

MySQL sistem bavi se bazama koje čine kolekciju podataka organizovanih tako da se sa njima vrlo jednostavno može manipulisati. Ovaj sistem isporučuje se bez bilo kakvih alata, zajedno sa grafičkim korisničkim okruženjem za manipulaciju podataka.

Okruženje MySQL sistema sastoji se iz dva dela od kojih je jedan server na kome se obrađuju podaci, dok drugi deo predstavlja sam klijent koji od servera zahteva izvršenje pojedinačnih radnji. Stručnjaci koji rade u MySQL okruženju često koriste integrisane konzole, odnosno komandni interfejs (CLI), kao i druge brojne alate sa grafičkim okruženjem koji dolaze odvojeno od samog sistema.

Tokom ovog kursa imaćete priliku da se upoznate sa korišćenjem pomenute konzole, kao i da naučite sve o upotrebi alata sa grafičkim korisničkim okruženjem. Nakon uspešno završenog kursa MySQL programiranje i administracija imaćete sva neophodna znanja i veštine koje su vam potrebne za upravljanje bazama podataka kroz MySQL sistem.

Opis i ciljevi kursa MySQL programiranje i administracija

Glavni cilj ovog kursa jeste upoznavanje polaznika sa osnovnim konceptima baza podataka. Stečena znanja osposobiće vas za praktičnu upotrebu MySQL servera u cilju što efikasnije reazilacije konkretnih problema, a nakon što usvojite znanja o temeljima koncepta baze podataka saznaćete i sve o relacionim modelima i projektovanju ispravnog sistema za skladištenje podataka.

Kroz predavanja steći ćete kompletnu sliku o sintaksama samog SQL jezika, kao i naprednim funkcionalnostima servera. Zatim ćete usvojiti korisne veštine koje se tiču praktičnog konvertovanja konceptualnog u logički dizajn. Kako nastava budu odmicala predavači će vas upoznavati sa novim terminima kao što su MySQL Workbench, primarni i strani ključevi, kurzori i trigeri, i slično.

Saznaćete da MySQL Workbench predstavlja najjednostavniji način za kreiranje baze podataka koji ne zahteva čak ni poznavanje SQL upita. S obzirom da ćete vremenom raditi na sve kompleksnijem gradivu, praktični primeri će vam pomoći da utvrdite svoja stečena znanja i još bolje razumete kako funkcioniše upravljanje bazama podataka. 

Nakon što postanete kvalifikovani stručnjak za upravljanja bazama podataka moći ćete da uživate u brojnim prednostima zbog kojih mnogi web programerimi biraju MySQL u poređenju sa drugim sistemima koji imaju slične funkcije. Za početak ovaj sistem je otvoreng koda što znači da je dostupan svima koji žele da ga koriste i modifikuju prema sopstvenim potrebama.

Pored toga MySQL ima široku rasprostranjenost s obzirom da ga možete instalirati na brojne platforme i da uglavnom dolazi sa standardima koji prate većinu web hostinga. Jedan od najčešćih razloga zbog koji se većina stručnjaka opredeljuje upravo za pomenuti sistem jeste jednostavna upotreba i idealno dopunjavanje sa programskim jezikom PHP.

Osim što će vam pomenuti sistem omogućiti da svoja svakodnevna zaduženja obavljate brzo i jednostavno, korisne veštine za rad u MySQL pružiće vam i priliku da izgradite uspešnu IT karijeru. Zahvaljujući stečenim znanjima nećete morati da čekate na posao, a pored toga imaćete mogućnost i da ostvarite visoku zaradu.

Kurs MySQL programiranje i administracija

Plan i program predavanja

1. Introduction to MySQL

 • Uvod u baze podataka 
 • Instalacija i pokretanje MySQL servera 
 • Projektovanje baze podataka 
 • MySQL Workbench

2. Database Design

 • Kreiranje prve baze podataka
 • Tipovi podataka 
 • Primarni i strani ključevi

3. Structured Query Language

 • Uvod u SQL 
 • Promenljive i operatori 
 • Naredbe za definiciju 
 • Osnovne naredbe za pretragu 
 • Povezivanje podataka više tabela 
 • Naredbe za izmenu podataka

4. MySQL Functionality

 • Indeksi 
 • Upoznavanje sa pogledima koji čine funkcionalnost MySQL
 • Uskladištene rutine - procedure i funkcije koje predstavljaju setove SQL naredbi
 • Ugrađene funkcije 
 • Kurzori i trigeri 
 • Transakcije 

5. Administration and management

 • Korisnici i prava pristupa 
 • Bezbednost 
 • Konekcije 
 • Replikacija za sinhornizaciju dva ili više servera
 • Backup i migracija

Polaznici kursa MySQL programiranje

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.