Kurs Graphic Applications Development

Ovaj kurs bavi se tehnikama za kreiranje grafičkih programa na desktop platformi, pre svega aplikacija sa grafičkim korisničkim interfejsom (GUI). 

Tokom nastave obrađuje se primarno Tkinter, okvir koji je ugrađen u sve Python distribucije i koji omogućava upoznavanje sa svim konceptima neophodnim za buduće bavljenje grafikom u aplikacijama. Predstavljaju se esencijalni koncepti grafičkog programiranja, poput emitovanja događaja, njihove detekcije i obrade, kreiranja glavne petlje aplikacije, njenog razumevanja i kontrole, kao i kreiranja i upotrebe različitih grafičkih korisničkih kontrola. Kurs pažnju posvećuje i problematici višenitnog programiranja u kombinaciji sa grafikom, takođe kroz Tkinter okvir. 

Iako je u kursu akcenat na Tkinter okviru, u njegovom sadržaju nalaze se i drugi grafički okviri, alati i biblioteke, čime njegovo gradivo obuhvata ne samo kreiranje standardnih poslovnih aplikacija već i specijalizovanih sadržaja, poput igara, alata i raznih drugih pomagala, a polaznicima otvara mogućnost izbora tehnologije koja im je najinteresantnija i koja u najvećoj meri zadovoljava njihove potrebe.

Osim rada sa 2D grafikom, tokom kursa postoji osvrt i na koncepte 3D programiranja i specifičnosti rada sa 3D grafikom.

Iako je posvećen radu sa grafikom, kurs kombinuje i elemente obrađivane u drugim kursevima, poput upravljanja podacima i mrežnog programiranja, tako da je njegovo savladavanje zapravo jedna od krajnjih tačaka na skali proučavanja određene tehnološke grane.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Python Development Program.

Opis i ciljevi kursa Graphic Applications Development

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za kreiranje grafičkih aplikacija i njihovo potpuno razumevanje. Po njegovom završetku, polaznik će znati na koji način funkcionišu grafičke aplikacije na desktop platformama. On će moći da prepozna i objasni načine na koji se grafički elementi proizvode i emituju na ekranu ili njegovim delovima. Moći će da kreira grafičke komponente, da objasni oblike njihovog ponašanja i upotrebi ih prema projektnim potrebama. 

Biće upoznat sa procedurom obavljanja asinhronih poslova u grafičkim okruženjima i znati da primeni rešenja za efekte izazvane takvim operacijama. 

Polaznik će znati da kreira, prepozna i upotrebi glavnu petlju grafičke aplikacije, kao i da podešava frekvenciju osvežavanja ekrana.

Pored samog rada sa grafikom, nakon kompletiranog kursa, polaznik će biti u stanju da, koristeći vezu sa sistemom za upravljanje bazama podataka ili mrežnim servisima, aplikaciju oživi i učini funkcionalnom.

Graphic Applications Development

Plan i program predavanja:

1. Računarska grafika

 • Tipovi grafičkih aplikacija
 • Uvod u Python grafičke okvire
 • Uvod u Tkinter

2. Rad sa Tkinter okvirom

 • Kreiranje Tkinter grafičke aplikacije
 • Glavna petlja aplikacije
 • Rad sa Tkinter kontrolama
 • Rukovanje događajima
 • Korišćenje platna

3. Animacija

 • Koncepti animacije
 • Rukovanje ulazom i izlazom
 • Detekcija sudara

Kurs Graphic Applications Development

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde