Android Animation and Game Development

Opis kursa:

Kurs obrađuje korišćenje razvojnih alata za kreiranje jednostavnih igara. Za postizanje takvog nečeg biće obrađeni osnovni Android API-i za grafiku, kao što su Canvas i OpenGL, ali i Android biblioteke za upravljanje zvukom i korisničkom interakcijom. Polaznici će naučiti i osnovne pojmove vezane za rukovanje 2D i 3D iscrtavanjem i animacijom: vertekse, poligone, matrice, transformacije i slično i upoznati sa osnovnim konceptima kreiranja animiranih aplikacija za Android platformu.

Cilj kursa:

Cilj kursa je da naučite osnovne postulate razvoja igara, ali i grafički bogatih aplikacija, koje funkcionišu pod Android operativnim sistemom.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.