Kurs Java Web Services and XML

Web servisi predstavljaju aplikacije koje se nalaze na internet mreži i kojima možete pristupiti u svakom trenutku kako biste izvršili potrebnu komunikaciju. Sa druge strane, XML bismo mogli da definišemo kao osnovni pokretač web servisa ili, prosto rečeno, format u kome se prenose podaci koji, zahvaljujući svojoj jednostavnosti, obezbeđuje njegovu praktičnu nezavisnost.

Da biste kreirali jedan web servis, možete iskoristiti već gotove aplikacije ili započeti čitav proces njihovog podizanja od starta, pri čemu vam mogu pomoći programski jezici, gotove komponente i platforme koje sam izaberete. Ovaj kurs baviće se tehnikama koje omogućavaju prilaz, kreiranje i korišćenje web servisa pomoću Java tehnologije.

Znanja koja steknete tokom kursa osposobiće vas da rešavate glavne probleme kod platformske i jezičke zavisnosti. Pored toga, programski jezik vam pruža priliku da implementirate SOAP i web servise na svim popularnim platformama.

S obzirom na to da je ovaj kurs deo plana i programa na odseku za buduće Java programere, veštine koje razvijete predstavljaće još jedan vaš veliki korak ka statusu kvalifikovanog stručnjaka u ovoj oblasti. Istraživanja pokazuju da je Java ubedljivo najpopularniji programski jezik već nekoliko godina unazad i takav trend će se nastaviti i u budućnosti, što je dovoljan dokaz da je svaka nova tehnika za rad u njemu odličan izbor za ulazak u profesionalni svet programera.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Java Development Program.

Kurs Java Web Services and XML - opis i ciljevi

Na kursu se obrađuju osnovi i napredni koncepte XML-a, među kojima se, između ostalih, nalaze i XML prostori imena, DTD i XSD jezici za definisanje validacionih pravila, XSL transformacije, XML XPath upitni jezik, kao i različiti tipovi pristupa parsiranju kada je reč o kreiranju XML-a. Osim toga, kurs uključuje i obradu najpoznatijih koncepata web servisa, kao i tehnologije za njihovo kreiranje.

Celokupan kurs podeljen je u četiri tematske celine koje će vam omogućiti da sa razumevanjem steknete potrebne veštine. Na početku kursa očekuje vas modul koji će vam pružiti osnovna znanja o XML-u (Extensible Markup Language), koji je jedan od čestih pojmova u kontekstu današnjeg programiranja. Osim toga, u početnoj lekciji saznaćete i šta je markap jezik, kao i sve što je važno, a tiče se razvoja XML-a. Uz to, prva tematska celina podrazumeva i lekciju koja će vam pomoći da shvatite kako funkcionišu formatiranje i validacija XML-a.

Tokom drugog modula upoznaćete se sa pojmom JAXP, koji predstavlja sastavni deo Java SE. Takođe, u ovom delu kursa naučićete kako se sprovodi parsiranje XML dokumenata i na koji način se vrši njihovo adresiranje. Ipak, to nije sve. U ovoj fazi usavršavanja steći ćete kompletnu sliku o pojmovima kao što su SAX, DOM, StAX, XPath i XSLT.

Nakon toga, sledi tematska celina u kojoj će vam predavači predstaviti još jedan skup funkcionalnosti koji je veoma bitan pri radu sa XML-om. Reč je o Java Architecture for XML Binding skupu funkcionalnosti (skraćeno JAXB).

Uz to, ove lekcije otkriće vam šta su JAXB tipovi podataka i upoznati vas sa validacijom kao procesom provere validnosti XML dokumenata u odnosu na postojeću šemu, odnosno klasni model. U poslednjem modulu saznaćete šta su web servisi i kako se oni upotrebljavaju korišćenjem programskog jezika Java. Takođe, saznaćete sve o njihovim protokolima – SOAP i REST.

Osnovni cilj ovog kursa je da vas osposobi za čitanje, pisanje i obradu XML dokumenata kroz programski jezik Java. Nakon što završite ovaj kurs, moći ćete da kreirate i upotrebljavate različite tipove web servisa pomoću Java tehnologije.

Kurs Java Web Services and XML

Plan i program predavanja:

1. Šta je XML (Extensible Markup Language)

 • Uvod u XML 
 • Formatiranje i validacija XML-a 

2. JAXP (Java API for XML Processing)

 • Uvod u JAXP (šta je markap jezik?)
 • Šta je SAX (Simple API for XML)
 • Upoznavanje sa pojmom Documet Object Model – DOM 
 • Šta je StAX i koje su njegove osobine
 • Šta je XPath i kako funkcioniše
 • Upoznavanje sa EXtensible Stylesheet Language – XSLT 

3. Java Architecture for XML Binding – JAXB

 • Marshalling and Unmarshalling 
 • JAXB tipovi podataka i njihova validacija 

4. Web servisi

 • Uvod u web servise 
 • Simple Object Access Protocol (SOAP) web servis 
 • Šta je Representational State Transfer (REST) web servis

Polaznici kursa Java web servisi i XML

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde