Microsoft Mobile Apps Development – programirajte visoko plaćene aplikacije za iOS i Android uređaje

Microsoft Mobile Apps Development
Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
268 časova
Diplome i sertifikacija
Microsoft Certified: Azure Fundamentals
Microsoft Technology Associate:
MTA: Developer
Microsoft Certified Solutions Associate:
MCSA: Web Applications
Microsoft Certified Solutions Developer:
MCSD: App Builder
Unity Certified User Programmer
Cambridge International A&AS Level Computer Science
ITAcademy Certified Mobile Application Developer
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Razvoj aplikacija za operativne sisteme kakvi su Android i iOS predstavlja jednu od najproduktivnijih oblasti IT-ja. Jednostavno, danas su nam neophodne aplikacije za sve, što dovodi do neprestanog unapređenja iOS i Android platformi i sve većeg broja korisnika ovih uređaja.

Iako se često postavlja pitanje koja od ove dve platforme je popularnija, činjenica da rad na razvoju aplikacija za iOS ili Android operativni sistem donosi i do nekoliko puta veću zaradu od prosečne, mnoge ne ostavlja ravnodušnim. To je zbog toga što su, kako domaćem tako i stranom tržištu, konstantno neophodni stručnjaci koji će doprineti ovom unosnom zanimanju. Sada možete i vi postati jedan od njih! Sve što treba da imate jesu stručne veštine za rad na kreiranju novih mobilnih aplikacija koje ćete lako naplatiti.

Na Microsoft Mobile Apps Development programu imate priliku da steknete napredna znanja programiranja aplikacija i za iOS i za Android uređaje.

Na ovom programu specijalizovaćete se za dizajn na malim ekranima, rad sa interaktivnim sadržajima i programiranje u okviru različitih mobilnih operativnih sistema.

Lako savladivi alati za stvaranje isplativih aplikacija

Nit koja već godinama unazad olakšava programiranje za različite mobilne operativne sisteme i korisnicima pruža upravo ono što očekuju jeste, pre svega, Xamarian razvojno okruženje.

Zahvaljujući ovom naprednom alatu koji ćete detaljno savladati tokom kursa naučićete da uz malo uloženog vremena stvarate aplikacije za iOS i Android platforme, i to koristeći se veoma atraktivnim C# programskim jezikom, koji vam može poslužiti kao savršena osnova za dalju karijeru u IT svetu.

Uz to, koristićete razvojna okruženja Visual Studio i MS SQL Server i osposobiti se za rad u njima. Naučićete da dizajnirate Azure aplikacije i upoznaćete se sa Unity tehnologijama za kreiranje igara.

Idealno zanimanje za početnike i bonus prihod za one koji već imaju iskustva

Bez obzira na to da li tražite svoje mesto u svetu IT-ja ili već imate programerskog iskustva, zanimanje programera mobilnih aplikacija može biti savršen izbor za vas - pre svega zbog gigantske popularnosti pametnih telefona i prodaje aplikacija (samo Apple korisnici troše preko 53 milijarde evra godišnje za iOS aplikacije, a kada se tome doda udeo od prodaje Android aplikacija, dostiže se suma iznad svih očekivanja).

Upravo iz tog razloga kaže se da je ovo zanimanje sadašnjosti i budućnosti, a tome doprinosi i činjenica da se nalazi na listi top 5 najtraženijih zanimanja, kao i da plate ovih stručnjaka samo u Srbiji dostižu i do 198.000 dinara.

Kroz interaktivna predavanja i rad na realnim projektima na ITAcademy upoznaćete najznačajnije standarde kreiranja i razvijanja aplikacija namenjenim iOS i Android uređajima, a po završetku programa bićete spremni da samostalno programirate i kreirate aplikacije i svoje usluge ćete moći da ponudite poslodavcima širom sveta.

Microsoft Mobile Apps Development – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 ITP Introduction to Programming in C# 28
2 AP Advanced C# Programming 20
3 ATD Application Testing and Debugging
4 SQL SQL Programming and Administration 24
5 MDA Microsoft Data Access 32
6 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 online
7 IAX iOS and Android Apps Development using Xamarin
8 MWS Microsoft Web Services 32
9 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
10 WAD Azure Applications Development
11 WAD Unity Game Development
12 SWE Software Engineering 12
13 BT Blockchain Technologies 4
14 CCS Cambridge Computer Science** online
15 EL2/GL2 English Language 2 German Language A2* online
16 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Izborni predmet.
*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Microsoft Mobile Apps Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 16 predmeta

1. Introduction to Programming in C#

Kurs pruža uvid u osnovni koncept .NET programiranja korišćenjem C# programskog jezika. Polaznici se upoznaju sa osnovama C# jezika, savladavajući pojmove kao što su tipovi podataka, operatori, nizovi, kontrola toka, petlje, objekti, klase, metode, izuzeci, enumeracije... Cilj ovog C# kursa je upoznavanje polaznika sa pojmom .NET platforme i njene Windows implementacije .NET Framework, kao i savladavanje osnovnih postulata C# programskog jezika.

2. Advanced Programming in C#

Cilj kursa Advanced Programming in C# je da vas pripremi za korišćenje naprednih koncepata C# programiranja. Kurs se bavi i kolekcijama, kao i različitim vrstama generičkih tipova podataka. Polaznici će naučiti kako da koriste refleksiju, te kako da korišćenjem dinamičkog programiranja obavljaju generisanje koda tokom izvršavanja aplikacija.

3. Application Testing and Debugging

4. SQL Programming and Administration

Krajnji ishod ovog SQL kursa je zaokruživanje znanja programera ili administratora da konkretan realan sistem preslikaju u korisničku SQL Server bazu i kreiraju aplikaciju. Koristeći osobine SQL servera polaznici će tokom ovog kursa savladati TRANSACT-SQL (Structured Query Language) jezik, naučiti da dizajniraju SQL server baze podataka, održavaju i administriraju SQL servere.

5. Microsoft Data Access

U kursu su prikazane osnovne tehnike rada sa podacima korišćenjem Microsoft tehnologija. Na taj način obrađene su osnove ADO.NET okvira za rad sa podacima u povezanom i nepovezanom okruženju. U kursu je objašnjena i upotreba specijalnog jezika koji omogućava laku pretragu podataka u različitim oblicima – LINQ. Pojmu objektno-relacionog mapiranja posvećen je značajan deo, a poseban akcenat se stavlja na korišćenje tehnologije Entity Framework. Dakle, polaznici će naučiti kako se rukuje podacima primenom EF tehnologije, šta je to Code First pristup, ali i koje su napredne tehnike za rad sa podacima.

6. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3

Kurs obrađuje tehnologije HTML5, CSS3 i JavaScript, koje su osnova za razvoj Web i Store Microsoft aplikacija. Tako će polaznici naučiti kako da implementiraju i manipulišu strukturom jednog HTML dokumenta i njegovim objektima. Kurs prikazuje i kako se CSS jezik može koristiti za selektovanje i stilizovanje elemenata, ali i za kreiranje animiranog i prilagodljivog korisničkog interfejsa. Na kraju, kurs obrađuje i osnove jezika JavaScript, i njegovo korišćenje za manipulisanje strukturom i podacima HTML dokumenta.

7. iOS and Android Apps Development using Xamarin

8. Microsoft Web Services

Kurs Microsoft Web Services bavi se razvojem servisno orijentisanih aplikacija korišćenjem SOAP arhitekture. Polaznici će naučiti kako se kreiraju distribuirane aplikacije, koje se izvršavaju na više različitih računara, ali i na platformi. Kurs obrađuje tehnologiju Windows Communication Foundation za kreiranje servisa po SOAP protokolu. Gradivo kursa pokriva kreiranje WCF servisa, različite tehnike za njihovo hostovanje i konzumiranje, kao i opsežno uputstvo za njihovo konfigurisanje.

9. English Language 1 / German Language A1

U okviru kursa English Language 1 najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen jedan od 5 nivoa gradiva (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) koji će vam pomoći da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija ovog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate njegovo razumevanje i korišćenje.

Polaznici mogu izabrati i kurs Nemački jezik A1, koji je početni nivo učenja nemačkog jezika i čiji je cilj da se polaznici snađu u jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu.

10. Azure Applications Development

11. Unity Game Development

12. Software Engineering

Kurs predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

13. Blockchain Technologies

Na ovom kursu polaznici stiču osnovna znanja iz oblasti blokčejn tehnologije, upoznaju se sa pojmom i vrstama kriptovaluta, sa ulogom i značajem ovog koncepta u savremenoj ekonomiji kao i sa njenim perspektivama i trendovima razvoja. Polaznici će takođe imati priliku da se upoznaju sa blokčejn bezbednošću, blokčejn arhitekturom kao i sa mogućnošću primene ove tehnologije u svojstvu start-up projekta.

14. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

15. English Language 2 / German Language A2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1, u okviru kursa English Language 2 možete preći i naredni nivo gradiva (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) i tako dodatno usavršiti svoje znanje ovog jezika.

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama.

16. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Zanima vas kako izgleda posao programera mobilnih aplikacija? Pročitajte više »

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u obe dostupne varijante: tradicionalnoj i e-Learning.

Ovaj program ne zahteva nikakvo tehničko predznanje – predavanja su koncipirana tako da ih mogu pratiti svi polaznici, bez obzira na prethodno iskustvo. Tokom časova fokus će biti na praktičnim veštinama potrebnim za rad sa tehnologijama i alatima za frontend programiranje, uz neophodni minimum teorije. Korisna znanja usvajaćete sa lakoćom, s obzirom na to da su lekcije osmišljene tako da vas korak po korak vode ka naprednim programerskim konceptima.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKATI

Nakon završetka smera Microsoft Mobile Apps Development moći ćete da polažete za Microsoft sertifikat:

  • Microsoft Certified: Azure Fundamentals

Uz to, za ovaj program raspoloživa su još tri nivoa Microsoft sertifikacije:

MTA - Microsoft Technology Associate:

  • MTA: Developer 

MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate:

  • MCSA: Web Applications

MCSD - Microsoft Certified Solutions Developer:

  • MCSD: App Builder

UNITY SERTIFIKAT

Takođe, moći ćete da polažete za sertifikat kompanije Unity Technologies, lidera u razvoju softverskog alata za izradu modernih 2d i 3d video-igara, nakon čega ćete steći stručno zvanje:

  • Unity Certified User Programmer

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Microsoft Mobile Apps Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Microsoft Mobile Apps Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Microsoft Mobile Apps Development programu
  • ITAcademy Certified Mobile Application Developer

 

Da li ima mesta na Microsoft Mobile Apps Development programu? Proverite, upisni rok je u toku:

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde.
Kontakt telefon: +381 (0)11 4011 200.