Kurs Azure Fundamentals

Azure Fundamentals je kurs koji je posvećen osnovama cloud platforme Azure Microsoft. Azure poseduje više od 100 servisa podeljenih u nekoliko grupa, pomoću kojih je moguće kreirati okruženja za izvršavanje programskog koda, rukovati mrežama, kreirati virtuelne mašine, upravljati skladištima podataka, kreirati sisteme za praćenje, primeniti zaštitu, implementirati sigurnost i još mnogo toga.

Kurs je podeljen na nekoliko logičnih celina, od kojih je prva posvećena osnovnim cloud postulatima. Polaznici imaju prilike da čitaju o prednostima cloud tehnologije, vrstama modela i tipovima cloud servisa. Sve to ima za cilj da polaznicima olakša upoznavanje različitih Azure servisa.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Development ProgramMicrosoft Web Apps Development ProgramMicrosoft Desktop Apps Development Program i Microsoft Mobile Apps Development.

Opis i cilj kursa Azure Fundamentals

Azure servisi su pojam koji se odnosi na sve ono što korisnik dobija na korišćenje od cloud platforme. Takvi servisi su podeljeni u nekoliko grupa. Takvu strukturu prati i kurs Azure Fundamentals, pa se tako prvo govori o pojmovima Compute i Networking, zatim o pojmovima Storage i Databases, a na kraju i o Security servisima.

Pored teoretskih postulata, koji su osnova širokog poznavanja cloud modela, kurs Azure Fundamentals pokazuje i različite praktične pristupe korišćenju Azure platforme. Polaznici imaju mogućnost da nauče kako se kreiraju i konfigurišu virtuelne mašine i kako se njima rukuje. Ilustrovano je kreiranje virtuelnih mreža i primena bezbednosnih modela za sigurnu mrežnu komunikaciju. U celini kursa o skladištenju podataka polaznici ovladavaju praktičnim tehnikama za čuvanje podataka u oblaku, pri čemu se misli na upotrebu SQL, MySQL, PostgreSQL i Cosmos DB sistema za upravljanje bazama podataka. Pored baza podataka, ilustrovano je i praktično korišćenje nekoliko drugih tipova skladišta.

Poslednja celina kursa posvećena je različitim pristupima za administraciju i rukovanje troškovima. Na taj način se polaznici osposobljavaju za upravljanje velikim kompanijskim Azure nalozima.

Cilj kursa Azure Fundamentals je da se polaznici načelno upoznaju sa mogućnostima cloud platforme Azure. Nakon kompletiranog kursa, polaznici će poznavati osnovne principe funkcionisanja takvog cloud okruženja. Biće u mogućnosti da osmisle strategiju prelaska sa lokalnog okruženja na cloud okruženje, u zavisnosti od potreba kompanije. Pored razumevanja slučajeva korišćenja različitih Azure servisa, nakon kompletiranog kursa, polaznici će znati i da predvide i prate troškove i da postanu administratori na cloud platformi Azure.

Kurs Azure Fundamentals će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je cloud?

Danas je gotovo nemoguće ne doći u kontakt sa cloud okruženjima i njihovim servisima. Za početak, web mail klijenti, kao što su Yahoo, Outlook, AOL i Gmail, primeri su cloud servisa. Reč je o mail platformama sa kompletnom infrastrukturom za prijem, slanje i čuvanje poruka, što korisničkim računarima omogućava da u takvom procesu budu samo jednostavni klijenti.

Pored spomenutih mail platformi, sa cloudom ste imali kontakt ukoliko ste koristili i neki od sistema za skladištenje podataka. Dropbox i Google Drive klasični su primeri još jedne vrste cloud servisa. Ipak, sve to su samo neki od primera cloud sistema. Cloud nudi mnogo više, pa pored sistema koji su namenjeni širokoj publici, obezbeđuje i brojne servise namenjene razvoju softvera. O svemu tome polaznici imaju prilike da čitaju u kursu Azure Fundamentals.

2. Koje vrste i tipovi cloud modela postoje?

Cloud je veoma širok pojam kojim se mogu označiti sistemi umnogome različitih osobina. Svi oni se mogu podeliti na nekoliko grupa. Za početak, postoje javni, privatni i hibridni cloud sistemi, u odnosu na nivo privatnosti infrastrukture i podataka. Google Drive je svakako primer javnog cloud sistema. Sa druge strane, interni cloud sistem jedne kompanije može biti privatni ili hibridni, u zavisnosti od potreba.

Cloud servisi se mogu podeliti i u odnosu na nivo odgovornosti i kontrole koju korisnik ima. U takvoj situaciji se govori o IaaS, PaaS, FaaS i SaaS tipovima cloud servisa. Azure poseduje sve upravo navedene tipove cloud servisa. Stoga se u kursu Azure Fundamentals praktično koriste svi upravo navedeni tipovi cloud servisa.

3. Koje su prednosti cloud tehnologije?

Današnje kompanije u velikoj meri zavise od IT infrastrukture koja im omogućava rukovanje podacima. Raspoloživost takve infrastrukture za moderno poslovanje neophodna je praktično bez prestanka. Pre pojave cloud sistema, kompanije su samostalno, korišćenjem sopstvenih IT departmana, realizovale sve ili većinu onoga što čini neophodnu IT infrastrukturu. Ipak, potreba za svakodnevnim održavanjem i maksimalnom raspoloživošću predstavlja veliki teret za kompanije. Stoga je osnovni razlog za prelazak na cloud sisteme pojednostavljivanje poslovanja korišćenjem resursa i servisa kojima rukuje cloud platforma.

Takav način korišćenja resursa donosi brojne prednosti: isplativost, skalabilnost, elastičnost, agilnost, raspoloživost... U kursu Azure Fundamentals detaljno su objašnjene sve prednosti koje donosi korišćenje cloud platforme Azure.

Kurs Azure Fundamentals

4. Šta je Azure?

Azure je cloud platforma kompanije Microsoft. U njoj prevashodno postoje servisi koji razvojnim timovima na raspolaganje stavljaju ogromnu količinu alata za hostovanje aplikacija, servisa i podataka u cloud okruženju.

Azure poseduje više od 100 servisa podeljenih u nekoliko grupa, pomoću kojih je moguće kreirati okruženja za izvršavanje programskog koda, rukovati mrežama, upravljati skladištima podataka, kreirati sisteme za praćenje, implementirati sigurnost i još mnogo toga.

Azure se sastoji iz računarskih centara raspoređenih po čitavom svetu i globalne mreže koja ih povezuje. Takva mreža se drugačije naziva globalna Microsoft mreža i nju čini više od 250.000 km mrežne infrastrukture koja povezuje Microsoft kompjuterske centre i krajnje korisnike. U pitanju je jedna od najvećih mreža na svetu.

Potpuno je jasno da je kompanija Microsoft uložila ogromnu količinu resursa u razvijanje platforme Azure, koja je trenutno jedan od njihovih najznačajnijih proizvoda.

5. Koje sve servise poseduje Azure?

Servisi su centralna figura svakog cloud sistema. Oni su zapravo ono što jedna cloud platforma izlaže na korišćenje svojim korisnicima. Azure poseduje veliki broj servisa podeljenih u nekoliko grupa. Najznačajniji su svakako oni za izvršavanje koda, čuvanje podataka i realizaciju mreža.

Azure se može koristiti za hostovanje aplikacija, servisa, ali i programskog koda u obliku funkcija koje se aktiviraju samo po potrebi. U kursu Azure Fundamentals praktično su ilustrovani svi navedeni pristupi, pa polaznici tako imaju prilike da nauče kako se koriste servisi: Azure Virtual Machines, Azure Kubernetes Service, Azure Container instances, Azure Function App, Azure App Service.

Azure poseduje i brojne servise za kreiranje skladišta i rukovanje bazama podataka, takođe i za kreiranje virtuelnih mreža i rukovanje njihovom bezbednošću. Sve su to teme obrađene u kursu Azure Fundamentals.

6. Kako se rukuje mrežama i mrežnom bezbednošću na platformi Azure?

Mreže su okosnica svakog sistema u oblaku. Može se zapravo reći da bez mreža cloud platforme ne bi ni mogle da postoje. S obzirom na to da se svi cloud servisi nalaze u okviru remote računarskih centara, korisnici sa njima ostvaruju komunikaciju preko javnih ili privatnih mreža. Mogućnost kontrolisanja mrežne komunikacije veoma je važan aspekt korišćenja cloud platformi.

S obzirom na to da se cloud ne može zamisliti bez postojanja javnih ili privatnih mreža, Azure poseduje veliki broj različitih servisa koji olakšavaju rukovanje mrežama. Reč je o servisima koji omogućavaju povezivanje, zaštitu aplikacija, isporuku sadržaja i monitoring mrežnog saobraćaja. U kursu Azure Fundamentals obrađeno je korišćenje brojnih servisa koji pripadaju upravo navedenim grupama.

7. Koje su osobine virtuelnih mašina i izvršnih okruženja u platformi Azure?

Najznačajnija osobina bilo koje cloud platforme jeste mogućnost izvršavanja programa. Cloud platforme korisnicima na raspolaganje stavljaju hardverske i softverske resurse u različitim oblicima koje je moguće koristiti za izvršavanje programa.

Azure obezbeđuje nekoliko različitih okruženja za izvršavanje aplikacija u oblaku. Za početak, tu su virtuelne mašine, koje korisnicima ostavljaju slobodu u načinu njihovog korišćenja. Takve virtuelne mašine se mogu koristiti za bilo šta – od uobičajenih poslova, pa sve do igranja igara ili rudarenja kriptovaluta.

Pored klasičnih virtuelnih mašina, Azure obezbeđuje i brojne druge pristupe za stvaranje okruženja za izvršavanje naših programa. Pre svih, to su servisi za rukovanje Dockern kontejnerima i za njihovu orkestraciju upotrebom sistema Kubernetes, te servisi Azure Apps, Function Apps i Logic Apps. Sve su to servisi čija je praktična upotreba prikazana u kursu Azure Fundamentals.

Plan i program predavanja:

Modul 1: Uvod

  • Osnovni cloud koncepti
  • Kreiranje Azure naloga
  • Struktura platforme Azure

Modul 2: Virtuelne mašine i izvršna okruženja

  • Virtuelne mašine i servis Azure App
  • Kontejneri i neserversko izvršavanje

Modul 3: Skladišta i mreže

  • Baze podataka i skladišta
  • Mreže

Modul 4: Bezbednost i administracija

  • Bezbednost
  • Administracija i upravljanje troškovima

Azure Fundamentals

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se