Kurs Web Application Development

Ovaj kurs baviće se razvojem web aplikacija, odnosno kreiranjem programskih rešenja kojima korisnici pristupaju preko interneta. Moderne tehnologije koje se razvijaju munjevitom brzinom najzaslužnije su za veliku popularnost koju su u proteklih nekoliko godina dostigle web aplikacije.

Zahvaljujući pametnim mobilnim telefonima, tabletima i desktop računarima, web aplikacijama je danas moguće pristupiti sa bilo kog mesta u bilo koje vreme. Važna uloga koju imaju web aplikacije ogleda se i u činjenici da je trenutno gotovo nemoguće pokrenuti razvoj određenog poslovanja bez njihovog pokretanja. Upravo zbog toga ovaj kurs će staviti fokus na kreiranje web aplikacija koje je moguće prilagoditi različitim svrhama.

Na predavanjima ćete obrađivati tehnike za kreiranje naprednih web aplikacija pomoću Microsoft MVC frameworka i Web Forms tehnologija. Osim toga, proučavaćete tehnike za kreiranje kompleksnih, frekventnih i skalabilnih web aplikacija, kao i RIA aplikacija pomoću Microsoft Silverlight tehnologije.

Kao polaznik kursa Web Application Development osposobićete se da samostalno projektujete i realizujete kompleksne, dinamičke, database-driven web aplikacije, bazirane na Web Forms i MVC tehnologiji. Uz stečena znanja tokom kursa moći ćete da kreirate sopstvenu web aplikaciju i izvršite njeno objavljivanje na IIS serveru. Pohađanjem kursa Web Application Development usvojićete praktične veštine koje će vas izdvojiti iz konkurencije i napravićete značajan korak ka uspešnoj karijeri u oblasti informacionih tehnologija.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Web Development Program i Microsoft Development Program.

Opis i cilj kursa Web Application Development

Kurs Web Application Development pokriva osnovne i napredne aspekte razvoja web aplikacija korišćenjem Microsoft tehnologije ASP.NET MVC. Kao polaznik ovog kursa imaćete priliku da se, osim sa osnovnim pojmovima MVC softverskog okvira, upoznate i sa pojmovima kao što su bezbednost, rutiranje, lokalizacija, keširanje i klijentsko programiranje. Na taj način ćete steći sve neophodne tehnike za kreiranje i konfigurisanje bezbednih, modernih web aplikacija koje rukuju podacima.

Da biste efikasno učestvovali u praćenju nastave tokom ovog kursa, potrebno je da posedujete određena predznanja. Veštine koje su vam neophodne možete da steknete pohađanjem kurseva Introduction to Programming in C#, Uvod u HTML i CSS i Introduction to Web Application Development.

Zbog što lakšeg učenja i jednostavnijeg praćenja nastave kompletan kurs Web Application Development podeljen je u devet modula. Dok budete prolazili kroz ove tematske celine, moći ćete postepeno da usvajate veštine sve dok ne ovladate svim znanjima koja su vam potrebna da biste razvijali web aplikacije.

Na početku kursa upoznaćete se sa ultimativnom tehnologijom za razvoj web aplikacija ASP.NET MVC, saznati koje su njene prednosti i kako se koristi. Uz to, naučićete i da kreirate prve ASP.NET MVC aplikacije. Nakon toga očekuje vas deo kursa tokom koga ćete se upoznati sa radom na kontrolerima i filterima.

Zatim ćete saznati šta je dinamički sadržaj i na koji način se može dodati. U nastavku kursa fokus će biti na kreiranju modela, povezivanju i validaciji podatka, a nakon tog modula i na bezbednosti, odnosno implementaciji sigurnosti i sprečavanju eksternih napada. Kako kurs bude odmicao, upoznavaćete se sa rutiranjem u ASP.NET MVC i lokalizacijom, a posle toga i sa keširanjem sadržaja, odnosno klijentskim programiranjem.

Osnovni cilj ovog kursa je da se svi polaznici nakon uspešno odslušanih predavanja pripreme za samostalno kreiranje, konfigurisanje i objavljivanje Microsoft web aplikacija. Stečena znanja kvalifikovaće vas kao stručnjaka u ovoj oblasti IT-ja i omogućiti vam da nastavite sa nadogradnjom vaših veština kako biste ostvarili što uspešniju karijeru.

Kurs Web Application Development

Plan i program predavanja:

1. Uvod u ASP.NET MVC

 • Uvod u ASP.NET MVC 
 • Kreiranje prve ASP.NET MVC aplikacije 

2. Kontroleri

 • Rad sa kontrolerima 
 • Šta su filteri i kada se koriste? 

3. Pogledi

 • Rad sa pogledima 
 • Dodavanje dinamičkog sadržaja pogledima 
 • Stilizacija pogleda 

4. Modeli

 • Uvod u kreiranje modela 
 • Objektno-relaciono mapiranje 
 • Povezivanje podataka 
 • Validacija podataka 

5. Bezbednost

 • Implementacija sigurnosti 
 • Sprečavanje eksternih napada 

6. Rutiranje

 • Rutiranje u ASP.NET MVC aplikaciji 
 • Upoznavanje sa pojmom oblasti u ASP.NET MVC aplikaciji 

7. Lokalizacija

 • Upoznavanje sa pojmom lokalizacije 

8. Keširanje

 • Keširanje sadržaja 

9. Klijentsko programiranje

 • Uvod u klijentsko programiranje 
 • Šta je i kada se koristi jQuery? 
 • Web API

Kurs Web Applications Development

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde