JavaFX Kurs

Tehnologija JavaFX, kojom će se ovaj kurs baviti, nastala je 2007. godine kada ju je kompanija Sun Microsystems plasirala na tržište kako bi omogućila razvoj bogatih grafičkih aplikacija za širok spektar uređaja, kao što su računari, mobilni telefoni, televizori, automobilski intertainment sistemi i slično. JavaFX je zamišljen kao sveobuhvatno rešenje za razvoj klijentske logike, odnosno grafičkog korisničknog okruženja svuda gde je programski jezik Java u upotrebi.

Razvoj JavaFX tehnologije započeo je još 2005. godine, kada je kompanija Sun Microsystems preuzela kompaniju SeeBeyond, koja je inicijalni tvorac ove tehnologije. Od tada, pa sve do danas, JavaFX tehnologija je prevalila veliki put, konstantnim unapređivanjima sa svakom novom verzijom Java jezika. Tako je danas pred nama jedna zrela tehnologija, koja nudi moderan pristup za kreiranje korisničkog okruženja Java aplikacija.

JavaFX predstavlja najnoviju tehnologiju koja se unutar Java platforme koristi za programiranje, dizajniranje, testiranje i debug korisničkog okruženja Java aplikacija. Ovo je tehnologija koja omogućava kreiranje UI-ja Java aplikacija na moderan i konzistentan način, s posebnim akcentom na prilagodljivost različitim tipovima uređaja na kojima se Java izvršava. JavaFX omogućava razdvajanje prezentacione i pozadinske logike, tako što programerima omogućava stilizovanje korisničkog okruženja korišćenjem novog skript jezika FXML, ali i korišćenjem CSS-a, dobro poznatog jezika za stilizovanje koji se pretežno koristi na webu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Java Development Program.

Opis i cilj JavaFX kursa

Na ovom kursu imaćete priliku da se obučite za samostalno kreiranje grafičkog korisničkog interfejsa kroz upotrebu Java FX-a. Da biste bez problema razvijali nove veštine i usvajali korisna znanja koja ovaj kurs nudi neophodno je da prethodno uspešno završite kurseve Core Java Programming, Advanced Java Programming, Uvod u HTML i CSS, Java web servisi i XML, koji su takođe deo plana i programa na odseku Java Development.

JavaFX kurs podeljen je u pet modula, kroz koje će vas iskusni predavači, korak po korak, upoznavati sa svim potrebnim veštinama i postepeno vas uvoditi u najkompleksnija znanja iz ove oblasti.  

Prve nastavne jedinice baviće se uvođenjem polaznika u Java FX svet, a zatim i njihovim obučavanjem za kreiranje prve Java FX aplikacije. Osim toga, tokom prve tematske celine kursa naučićete i šta su pojmovi poput Java FX properties, binding, kao i observable collections. 

Zatim sledi modul koji će biti posvećen osnovnim elementima Java FX UI-ja, odnosno detaljnijim upoznavanjem sa pojmom stage (pozornica), koji čini temelj kreiranja svake aplikacije. Tom prilikom naučićete šta je stage, kako se podešavaju njegove dimenzije i stilovi, ali i sve ostalo što vam je potrebno da biste potpuno savladali pojam stage Java FX aplikacije. Ovaj deo ponudiće vam i znanja o tome šta je scena, kako se kreira i šta predstavlja pojam node. 

Nakon toga, treći modul fokusiraće se na komponente koje se nazivaju kontejneri ili Java FX Layout panes. Uz to ćete naučiti i da rukujete HBox i VBox kontrolama i upoznati se sa pojmovima FlowPane i TilePane. Modul broj 5 predstaviće vam najznačajnije kontrole dostupne u Java FX grafičkom sistemu, dok ćete se u poslednjoj tematskoj celini upoznati sa svim značajnim funkcionalnostima Java FX-a.  

Cilj ovog kursa je da se svi polaznici upoznaju sa osnovnim konceptima Java FX-a, deklarativnom sintaksom, alatima za razvoj Java FX aplikacija i praktičnom primenom. Nakon uspešno završenog kursa bićete osposobljeni za rad sa Java FX API-jima i razvoj aplikacija sa grafičkim korisničkim okruženjem korišćenjem Java FX-a.

JavaFX kurs

Plan i program predavanja:

1. Uvod u Java FX 

 • Uvod u Java FX svet 
 • Kreiranje prve Java FX aplikacije 
 • Šta predstavlja pojam Java FX properties? 
 • Kako funkcioniše Java FX bindings? 
 • Upoznavanje polaznika sa observable kolekcijama 

2. Osnovni elementi Java FX UI-ja 

 • Šta je stage? 
 • Upoznavanje sa pojmovima scena i node 

3. Kontejneri 

 • Uvod u korišćenje Layout Panea 
 • Kako se koriste HBox i VBox kontrole?
 • Upoznavanje sa pojmovima FlowPane i TilePane 
 • BorderPane i StackPane 
 • Šta je GridPane 5?
 • AnchorPane i TextFlow 

4. Kontrole 

 • Label, Button, Hyperlink 
 • ToggleButton, CheckBox, RadioButton 
 • ChoiceBox, ComboBox, ListView 
 • TextField, PasswordField, TextArea 

5. Java FX funkcionalnosti 

 • Kreiranje UI-ja korišćenjem FXML-a 
 • Stilizovanje UI-ja korišćenjem CSS-a 
 • Razvoj aplikacija korišćenjem MVC-a

Polaznici kursa Java FX

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde