Kurs Core Java programiranja

Java spada među višenamenske programske jezike čije su glavne karakteristike portabilnost, objektna orijentacija, pouzdanost – i što je najvažnije za sve polaznike ovog Java kursa – jednostavnost. Takođe, jedna od veoma važnih osobina Jave je i ta što ovaj programski jezik nije striktno vezan za operativni sistem, kao ni za tip aplikacije, tako da je njegov kod moguće primenjivati i izvršavati na većini uređaja.

Svoju prvu verziju ovaj programski jezik dobio je još davne 1991. godine pod nazivom Oak. Četiri godine kasnije, zbog potrebe za platformski nezavisnim jezikom, Oak je unapređen i dobija novo ime Java, koje se održalo sve do danas. Tada je započeo i intenzivan razvoj World Wide Weba, a sve to je u velikoj meri uticalo na dalje oblikovanje i pozicioniranje Jave kao novog programskog jezika. Drugim rečima, internet se smatra najzaslužnijim za ogroman uspeh koji je postigla Java.

Za sve polaznike Java kursa važno je istaći i da Java nasleđuje sintaksu iz programskog jezika C, a objektni model adaptira iz jezika C++. To znači da ćete, učeći Javu, zapravo steći kompletnu sliku o tome kako funkcionišu i ova dva programska jezika. Zahvaljujući pomenutom nasleđu, programski jezik Java postao je moćno konzistentno programsko okruženje, a dodao je i nove mogućnosti koje je zahtevalo moderno online okruženje.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Java Development ProgramSoftware Development Program i Android Development Program.

Opis i cilj kursa Core Java programiranje

Tokom ovog kursa Core Java programiranja, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa osnovama Java programiranja u jednom od danas najtraženijih programskih jezika. Pored toga, na kursu Core Java programiranje možete steći znanja koja će vam predstavljati odličnu podlogu za dalje usavršavanje i upoznavanje sa objektno orijentisanim programiranjem.

Kurs obuhvata osnovne komponente, tipove podataka, promenljive, operatore, kontrolu toka, objektno programiranje, osnovno rukovanje fajl sistemom i tokovima podataka. Sa svim ovim, ali i mnogim drugim tematikama, upoznaćete se kroz osnove Java klase.

Cilj kursa je da se tokom predavanja svaki polaznik, bez obzira na predznanje koje ima, upozna sa osnovnim konceptima pisanja kodova u programskom jeziku Java. Nakon uspešno završenog Java kursa ovladaćete znanjima pomoću kojih ćete baratati standardnim programskim tehnologijama i sa lakoćom rešavati sve probleme.

Osim toga, kroz Javu ćete steći kompletnu sliku o tome šta su koncepti objektno orijentisanog programiranja i još mnoštvo korisnih veština koje će vam veoma značiti u budućoj IT karijeri. Kao najveći konkurent Javi ističe se programski jezik C#, čije postojanje se zasniva na Microsoft .NET tehnologiji. Međutim, znanja koja usvojite tokom kursa omogućiće vam brzo i olakšano učenje C#.

Istina je da se kod pomenutih programskih jezika nazivi klasa razlikuju, ali su, sa druge strane, koncepti i pozadinske tehnologije identični. Dakle, pohađanjem ovog kursa ne samo da ćete usvojiti konkretna znanja koja odmah možete da primenite u praksi i odlično naplatite na tržištu već ćete steći i koristan temelj za buduću nadogranju veština i uspešnu karijeru.

Zbog brojnih mogućnosti koje nudi Java, poput programiranja aplikacionih softvera, izrade aplikacija za sve uređaje na Android platformi, ili kreiranja igrica, ovaj jezik postao je najtraženiji na tržištu. Java programeri, zahvaljujući svojim veštinama, imaju širok izbor prilikom traženja posla, a uz sve to su i odlično plaćeni.

Stručnjaci koji vladaju ovim jezikom, pored toga što ne moraju da brinu za posao, imaju zaradu koja dostiže u proseku oko 830 evra, a uz stečeno iskustvo, ova cifra postaje sve veća i veća. Ukoliko tragate za programskim jezikom koji će vam omogućiti da ostvarite svoje snove u IT svetu, Java je idealno rešenje za vas, a ovaj kurs će vas uvesti u osnove Java programiranja.

Kurs Core Java programiranja

Plan i program predavanja

1. Upoznavanje sa Javom i okruženjem

 • Uvod u Javu
 • NetBeans razvojno okruženje i pisanje prvog Java programa
 • Uvod u sintaksu Java jezika

2. Tipovi podataka i operatori

 • Uvod u tipove podataka
 • Promenljive
 • Upoznavanje sa operatorima
 • Šta su nizovi i kada se koriste?

3. Kontrola toka, petlje i grananje

 • Kontrola toka – if
 • Kontrola toka – switch
 • For petlja
 • While i do/while petlje

4. Objektno orijentisano programiranje u Javi

 • Java klase i objekti
 • Članovi klase
 • Nasleđivanje i polimorfizam
 • Apstraktne klase i interfejsi
 • Paketi

5. Objektni tipovi podataka

 • Stringovi
 • Enumeracije
 • Kolekcije
 • Rukovanje datumom i vremenom

6. Rukovanje izuzecima

 • Obrada i generisanje izuzetaka

7. Rukovanje fajl sistemom

 • Tokovi podataka
 • Serijalizacija
 • Fajlovi/folderi

Kurs Core Java programiranja

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde