Kurs Core Java programiranja

Kurs Core Java programiranja upoznaće vas sa Javom koji spada među višenamenske programske jezike čije su glavne karakteristike portabilnost, objektna orijentacija, pouzdanost – i što je najvažnije za sve polaznike ovog Java kursa – jednostavnost. Takođe, jedna od veoma važnih osobina Jave je i ta što ovaj programski jezik nije striktno vezan za operativni sistem, kao ni za tip aplikacije, tako da je njegov kod moguće primenjivati i izvršavati na većini uređaja.

Svoju prvu verziju ovaj programski jezik dobio je još davne 1991. godine pod nazivom Oak. Četiri godine kasnije, zbog potrebe za platformski nezavisnim jezikom, Oak je unapređen i dobija novo ime Java, koje se održalo sve do danas. Tada je započeo i intenzivan razvoj World Wide Weba, a sve to je u velikoj meri uticalo na dalje oblikovanje i pozicioniranje Jave kao novog programskog jezika. Drugim rečima, internet se smatra najzaslužnijim za ogroman uspeh koji je postigla Java.

Za sve polaznike Java kursa važno je istaći i da Java nasleđuje sintaksu iz programskog jezika C, a objektni model adaptira iz jezika C++. To znači da ćete, učeći Javu, zapravo steći kompletnu sliku o tome kako funkcionišu i ova dva programska jezika. Zahvaljujući pomenutom nasleđu, programski jezik Java postao je moćno konzistentno programsko okruženje, a dodao je i nove mogućnosti koje je zahtevalo moderno online okruženje.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Development ProgramAndroid Mobile Development i Java Development Program.

Opis i cilj kursa Core Java programiranje

Tokom ovog kursa Core Java programiranja, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa osnovama Java programiranja u jednom od danas najtraženijih programskih jezika. Pored toga, na kursu Core Java programiranje možete steći znanja koja će vam predstavljati odličnu podlogu za dalje usavršavanje i upoznavanje sa objektno orijentisanim programiranjem u Javi. Pre svega zato što će se ovaj kurs u velikoj meri obrađivati pomenuto objektno orijentisano programiranje u Javi i omogućiti vam da razvijate programe, kreirajući objekte i relacije između tih objekata. 

Kurs između ostalog obuhvata osnovne komponente, tipove podataka, promenljive, operatore, kontrolu toka, objektno orijentisano programiranje, osnovno rukovanje fajl sistemom i tokovima podataka. Sa svim ovim, ali i mnogim drugim tematikama, upoznaćete se kroz osnove Java klase.

Cilj kursa je da se tokom predavanja svaki polaznik, bez obzira na predznanje koje ima, upozna sa osnovnim konceptima pisanja kodova u programskom jeziku Java. Nakon uspešno završenog Java kursa ovladaćete znanjima pomoću kojih ćete baratati standardnim programskim tehnologijama i sa lakoćom rešavati sve probleme.

Osim toga, kroz Javu ćete steći kompletnu sliku o tome šta su koncepti objektno orijentisanog programiranja i još mnoštvo korisnih veština koje će vam veoma značiti u budućoj IT karijeri. Kao najveći konkurent Javi ističe se programski jezik C#, čije postojanje se zasniva na Microsoft .NET tehnologiji. Međutim, znanja koja usvojite tokom kursa omogućiće vam brzo i olakšano učenje C#.

Istina je da se kod pomenutih programskih jezika nazivi klasa razlikuju, ali su, sa druge strane, koncepti i pozadinske tehnologije identični. Dakle, pohađanjem ovog kursa ne samo da ćete usvojiti konkretna znanja koja odmah možete da primenite u praksi i odlično naplatite na tržištu već ćete steći i koristan temelj za buduću nadogranju veština i uspešnu karijeru.

Zbog brojnih mogućnosti koje nudi Java, poput programiranja aplikacionih softvera, izrade aplikacija za sve uređaje na Android platformi, ili kreiranja igrica, ovaj jezik postao je najtraženiji na tržištu. Java programeri, zahvaljujući svojim veštinama, imaju širok izbor prilikom traženja posla, a uz sve to su i odlično plaćeni.

Stručnjaci koji vladaju ovim jezikom, pored toga što ne moraju da brinu za posao, imaju zaradu koja dostiže u proseku oko 830 evra, a uz stečeno iskustvo, ova cifra postaje sve veća i veća. Ukoliko tragate za programskim jezikom koji će vam omogućiti da ostvarite svoje snove u IT svetu, Java je idealno rešenje za vas, a ovaj kurs će vas uvesti u osnove Java programiranja.

Kurs Core Java programiranja će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je Java?

Java je višenamenski programski jezik, čije su osnovne karakteristike: mogućnost rada na više platformi, jednostavnost, objektna orijentisanost i pouzdanost. Ovaj programski jezik nije striktno vezan za određeni operativni sistem, niti za tip aplikativnog softvera, tako da ga je moguće izvršavati na većini uređaja.

Java je jezik za pisanje programa, ali Javom se takođe naziva i platforma koja služi za pokretanje programa koji su napisani u Javi i drugim programskim jezicima (kao npr. Groovy, Jython, JRuby). Za razliku od fizičkih platformi koje se sastoje od procesora i operativnih sistema, Java platforma se sastoji od jedne vrste softverskog procesora koji je zadužen za izvršavanje Java programa.

2. Kada je Java nastala?

Priča o Javi počinje 1991. godine, kada James Gosling počinje rad na programskom jeziku Oak.

Programski jezik Oak 1995. godine menja naziv u Java. Ovaj programski jezik se izrodio iz potrebe za platformski nezavisnim jezikom, koji bi se mogao koristiti za razvoj softvera za uređaje potrošačke elektronike, kao što su tosteri, mikrotalasne pećnice i daljinski upravljači.

U ovakvoj šarolikosti uređaja, pojavljuju se razni tipovi procesora kao kontroleri. Upravo to je predstavljalo i najveći problem, jer je u trenutku nastanka Jave većina programskih jezika bila dizajnirana za konkretnu implementaciju na određenoj platformi. 

U pokušajima da reše pomenute probleme, Gosling i ekipa iz Suna radili su na razvoju prenosivog, platformski nezavisnog programskog jezika, što dovodi do nastanka Jave.

3. Kako je razvoj interneta uticao na Javu?

U vremenu nastajanja Jave dolazi do intenzivnog razvoja World Wide Weba, što presudno utiče na oblikovanje i pozicioniranje Jave kao programskog jezika. Sa „eksplozijom” WWW-a, Java izlazi u prvi plan, jer je Webu bila potrebna portabilnost koju je Java omogućavala.

Internet donosi mrežu sačinjenu od najrazličitijih kompjutera, operativnih sistema i procesora. Ono što do tada nije predstavljalo veliki problem sada izlazi u prvi plan. Tvorci Jave, uvidevši da se problemi sa kojim su se susretali razvijajući platformski nezavisan jezik za konzumnu elektroniku pojavljuju i na svetskoj mreži, odlučuju da naprave zaokret ka internetu. Tako se može smatrati da je, pored platformske nezavisnosti, internet najzaslužniji za ogroman uspeh koji je Java postigla.

Kurs Core Java programiranja

4. Na koji način je Java povezana sa programskim jezicima C i C++?

Java nasleđuje sintaksu iz C-a, a objektni model iz C++-a. Ta povezanost je bitna iz više razloga. Prvo, mnogi programeri su već bili upoznati sa sintaksom C-a i C++-a, tako da su lako mogli da se prilagode Javi, a takođe i programeri koji bi naučili Javu mogli su lako da se prilagode C-u i C++-u.

Drugo, tvorci Jave nisu pokušali da naprave revoluciju, već su dodatno unapredili veoma uspešnu programersku paradigmu. Moderno doba programiranja započeto je sa C-om i C++, a nastavljeno sa Javom. Na taj način, tvorci Jave su stvorili moćno, programski konzistentno okruženje, koje je preuzelo najbolje iz prošlosti, dodavši pritom nove mogućnosti koje je zahtevalo online okruženje.

5. Kakav je danas odnos između Jave i programskih jezika C++ i C#?

Zbog sličnosti između Jave i C++-a, pogotovu zbog njihove podrške za objektno orijentisano programiranje, moguće je pomisliti da je Java „internet verzija C++-a”. To bi bilo pogrešno, jer Java nije dizajnirana kako bi zamenila C++, već kako bi rešila određene probleme koji nisu mogli biti rešeni, ili su mogli, ali na znatno teži način. Danas oba programska jezika „žive” paralelno, i tako će biti i u budućnosti.

Najveći konkurent Javi je C#, koji egzistira na Microsoft .NET tehnologiji. Smatra se da, poznajući Javu, programer poseduje predispozicije za brzo upoznavanje sa C#-om, i obrnuto. Iako se nazivi klasa razlikuju između ove dve tehnologije, koncept je identičan, kao i pozadinska tehnologija.

6. Koje su najpoznatije tehnologije podržane od strane Jave?

Pomoću Jave možemo praviti multiplatformske desktop aplikacije, web aplikacije, aplikacije za mobilne uređaje, RIA web aplikacije... Generalno, moguće je uz odgovarajuće okruženje napraviti bilo koju vrstu aplikacije. Kada govorimo o GUI (Graphic User Interface) desktop aplikacijama, podrazumeva se korišćenje AWT (Abstract Window Toolkit), JFC (Java Foundation Classes) i Swing tehnologija.

Java podržava i tehnologije za izgradnju različitih tipova web aplikacija: standardnih, klijent-server, web servisa, RIA web (Rich Internet Applications)... U tu svrhu koristimo JSP (Java Server Pages) tehnologiju. Sličnu namenu ima i Java Servlets tehnologija. Za proizvodnju klijentskih delova web aplikacija koriste se Java Appleti i JavaFX. U slučaju potrebe za zahtevnijim grafičkim sadržajima, koriste se Java apleti i JavaFX.

7. Koja su najpoznatija Java izdanja?

Iako Java nije platformski zavisna, ipak postoje njena različita izdanja. Standard, Enterprise i Micro Edition imaju istu osnovu, ali svaka ima dodatni skup biblioteka za određenu oblast. Standard Edition služi za desktop aplikacije. Enterprise Edition je namenjena serverskim aplikacijama. Micro Edition je namenjena aplikacijama za mobilne telefone i ostale ručne i pokretne uređaje.

Kompanija Sun je 1998. godine promenila naziv jezika iz dotadašnjeg Java 1.2 u Java 2, zbog čega su i edicije nazvane skraćeno J2SE, J2EE i J2ME. Godine 2006, iz marketinških razloga, edicije menjaju imena u Java SE, Java EE i Java ME, što je aktuelno i danas.

Plan i program predavanja

1. Svet programiranja 

 • Uvod u programiranje 
 • Algoritmi 
 • Rešavanje problema u kompjuterskom programiranju 

2. Upoznavanje sa Javom i okruženjem 

 • Uvod u Javu 
 • NetBeans razvojno okruženje i pisanje prvog programa 
 • Uvod u sintaksu Java jezika 

3. Tipovi podataka i operatori 

 • Uvod u tipove podataka 
 • Promenljive 
 • Operatori 
 • Nizovi 

4. Kontrola toka, petlje i grananje 

 • Kontrola toka – if 
 • Kontrola toka – switch 
 • For petlja 
 • While i do/while petlje

5. Objektno orijentisano programiranje u Javi 

 • Klase i objekti 
 • Članovi klase 
 • Nasleđivanje i polimorfizam 
 • Apstraktne klase i interfejsi 
 • Paketi 

6. Objektni tipovi podataka 

 • Stringovi 
 • Enumeracije 
 • Kolekcije 
 • Rukovanje datumom i vremenom 

7. Rukovanje izuzecima 

 • Obrada i generisanje izuzetaka 

8. Rukovanje fajl sistemom 

 • Tokovi podataka 
 • Serijalizacija 
 • Fajlovi/folderi 

Kurs Core Java programiranja

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde