Kurs Java Web Application Development

Kako sam naziv govori, ovaj kurs baviće se isključivo web programiranjem u programskom jeziku Java. Drugim rečima, polaznicima će biti omogućeno da razviju sve potrebne veštine pomoću kojih će kasnije raditi na izradi aplikacija za web.

S obzirom na to da su poslovne aplikacije danas postale sve kompleksnije i da se od njih očekuje da non-stop opslužuju sve zahtevnije potrebe poslovnog okruženja, ne čudi što se od web programera očekuje da uvek predstave neko novo rešenje kojim će pomeriti granicu.

Još davne 1999. godine pojavila se prva verzija Java EE edicije (poznatija i kao J2EE), koja je pokrenuta upravo s ciljem da programerima olakša pomenuti posao. Iz godine u godinu Java EE je evoluirala da bi danas postala standardni set tehnologija namenjen serverskom Java programiranju. Razvijanjem novih veština koje će vam omogućiti da samostalno radite u Java E bićete spremni da u poslovni svet implementirate nove standarde i proširite broj funkcionalnosti.

Iako će ovaj kurs akcenat staviti na kreiranje web aplikacija pomoću edicije programskog jezika Java, važno je istaći da će vam stečena znanja omogućiti da se nađete među najtraženijim programerima na IT tržištu. Već nekoliko godina unazad stručnjaci koji poseduju znanja za rad u Javi ne samo da mogu da biraju gde će se zaposliti već svoje usluge mogu i veoma dobro naplatiti.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Java Development Program i Android Mobile Development.

Opis i cilj kursa Java Web Application Development

Ovaj kurs osmišljen je kako bi polaznicima predstavio osnovne pojmove koji se tiču Java web programiranja, kao što su skripleti, servleti, apleti, JSP stanice, metode integracije Java koda u HTML-u i još mnogo toga. Osim obrade osnovnih pojmova, kurs će se fokusirati i na obrađivanje najčešće korišćenih frameworka u razvoju jedne web aplikacije: Spring web MVC i JSF.

Kurs će vam pomoći da steknete kompletnu sliku o svetu Java EE aplikacija, kao i o upotrebi EJB komponenata prilikom njihovog kreiranja. Kroz šest modula, po kojima je kurs podeljen, naučićete sve što vam je neophodno za programiranje web aplikacija pomoću programskog jezika Java.

Početne lekcije uvešće vas u svet Java EE, a zatim vas očekuje kreiranje prve web aplikacije i predavanja na kojima ćete naučiti da instalirate i podešavate servere. U naprednom modulu detaljnije ćete se baviti web programiranjem u Javi i saznaćete šta su pojmovi servlets, Java server pages, EL i JSTL, i na koji način se definišu korisnički tagovi.

Nastavak kursa baviće se formama i sesijama, tačnije obradom HTML formi, njihovim naprednim kontrolama, kao i rukovanjem stanja. Modul koji sledi nakon toga obrađivaće pojam EJB, odnosno Enterprise JavaBeans. Na tim predavanjima imaćete priliku da saznate koje ćete sve komponente i tipove objekata kao programer moći da kreirate.

Zatim sledi modul posvećen spring web MVC-u tokom koga ćete steći neophodna znanja o spring frameworku, koji se sastoji iz mnoštva integrisanih biblioteka i modula, što ga čini veoma primenljivim u raznim oblastima. Na kraju, tokom poslednjem modula, naučićete šta je to klijentsko programiranje, ali i čemu služe i kako se koriste JavaServer faces, Java Applets i AJAX.

Nakon uspešno završenog kursa Java Web Application Development bićete osposobljeni za praktičnu upotrebu najzastupljenijeg programskog jezika prilikom kreiranja konkretnih web aplikacija. Drugim rečima, kurs će vas upoznati sa naprednim web konceptima, bezbednošću i efikasnošću web aplikacija, a ova i mnoga druga stečena znanja tokom predavanja omogućiće vam da započnete profesionalnu karijeru programera obučenog za stvaranje web aplikacija.

Java Web Application Development

Plan i program predavanja

1. Uvod u Java Enterprise Edition

 • Uvod u Java EE 
 • Kreiranje prve web aplikacije 
 • Instalacija i podešavanje servera 

2. Java web programiranje

 • Uvod u web programiranje 
 • Šta su servleti i kada se koriste? 
 • Java Server Pages 
 • Korisnički definisani tagovi 
 • Upoznavanje sa pojmovima EL i JSTL 

3. Forme i sesije

 • Obrada HTML formi 
 • Napredne kontrole HTML forme 
 • Rukovanje stanjem 

4. EJB – Enterprise JavaBeans

 • Upoznavanje sa Session Beans 
 • JMS i Message Driven Beans 

5. Spring Web MVC

 • Uvod u Spring 
 • Kreiranje Spring Web MVC aplikacije 
 • Obrada formi i validacija 

6. Klijentsko programiranje

 • Šta je JavaServer Faces? 
 • Java i AJAX 
 • Šta je i kako funkcioniše Java Applets?

Kurs Java web programiranja

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde