Kurs Web Applications Building

Kurs Web Applications Building govori o različitim vrstama web programiranja, primarno sa fokusom na kreiranje standardnih klijent–server web aplikacija. Uz osvrt na mrežno programiranje u načelu, što uključuje obnavljanje mrežnih, transportnih i aplikativnih protokola, nastava se primarno oslanja na aplikativni protokol HTTP i njegove osobenosti. Objašnjavaju se zaduženja i osobine aplikativnih i web servera u službi web aplikacija. Detaljno se analiziraju pravila funkcionisanja HTTP protokola i struktura HTTP zahteva i odgovora.

Upoznaje se sa konceptom domena i name servera, puta kojim podaci prolaze – od kucanja adrese u web pregledaču, do prikazivanja HTML dokumenta i saznaje šta je sve potrebno da bi jedna aplikacija bila funkcionalna i dostupna na internetu. 

Kurs obuhvata i Django – popularni Python okvir, korišćen često za kreiranje web aplikacija. Nakon što se ovlada logikom i konceptima web programiranja, ovaj okvir omogućava fokus na zanimljive delove kreiranja web aplikacije, a ostavljanje po strani zamornih, ponavljajućih poslova. 

Pored serverskog, kurs veliku pažnju poklanja i klijentskom programiranju. Tokom njegovog trajanja pručava se JavaScript, popularni programski jezik, najpoznatiji upravo po svojoj ulozi u klijentskim delovima web aplikacija. Mnogi popularni klijentski okviri bazirani su na JavaScriptu, od kojih su neki obuhvaćeni i ovim kursom: jQuery, Angular, Bootstrap i drugi.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Python Development Program.

Opis i ciljevi kursa Web Applications Building

Cilj kursa je da prethodno stečena znanja polaznika uobliči u produkciono upotrebljivu formu u kontekstu web programiranja. Po završetku kursa, polaznik može da kreira sopstvenu web aplikaciju ili učestvuje u timskim projektima slične tematike.

Polaznik će moći jasno da identifikuje slojeve aplikacije i da sa razumevanjem radi na svakom od tih slojeva. Osim apstraktnih tehnologija najnižeg nivoa, proučavanih u prethodnim kursevima, polaznik će kompletiranjem ovog kursa poznavati i mnoge konkretne tehnologije za rad na „backend” i „frontend” delovima sistema.

Usvojivši gradivo kursa, polaznik može da razume sadržaje poruka HTTP protokola, da kreira jednostavne ili kompleksne web aplikacije ručno ili pomoću Django okvira, sisteme za logovanje, web prodavnice, igre ili sisteme za naplatu. Može kreirati bogat i dinamičan sadržaj na klijentskom delu web aplikacije, unutar web pregledača, pomoću JavaScripta i pratećih tehnologija (jQuery, Angular i slično). 

Web Applications Building

Plan i program predavanja:

1. Web i aplikativni server

 • HTTP protokol
 • Aplikativni protokoli
 • HTTP parametrizacija
 • Kolačići i sesije
 • Upravljanje bazom podataka
 • MVC šablon
 • Lokalizacija

2. Klijentsko programiranje

 • Programski jezik JavaScript 
 • Document Object Model
 • AJAX
 • Bootstrap biblioteka
 • jQuery biblioteka

3. Rukovanje Django frameworkom

 • Okruženje i životni ciklus
 • Rad sa pogledima i šablonima
 • Mapiranje zahteva
 • Procesiranje formi

4. Objavljivanje aplikacije

 • Objavljivanje Python web aplikacije
 • Osiguravanje i testiranje web aplikacije
 • Balansiranje opterećenja

Polaznici kursa

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde