Introduction to Frontend Development kurs

Introduction to Frontend Development kurs namenjen je pre svega početnicima u ovoj oblasti. On obrađuje osnovne koncepte razvoja softvera u kontekstu modernih web sajtova i aplikacija i omogućava vam da postavite kvalitetnu osnovu za dalje usavršavanje i napredovanje u oblasti programiranja.

Polaznici se detaljno upoznaju sa nekoliko veoma važnih pojmova karakterističnih za ovu oblast, sa fokusom na osnovno okruženje web sajtova, internet (World Wide Web) i različite protokole, na čijim osnovama se zasniva komunikacija preko mreže. Kurs obrađuje osnovne koncepte računarskih mreža u kontekstu web aplikacija – zbog čega je poznavanje mreže neophodno za kreiranje web aplikacije, kako su i zbog čega mreže nastale i kakva im je uloga danas.

Kurs obrađuje i osnovne postulate razvoja softvera, sa posebnim akcentom na razvoj softvera za web i upoznavanje osnovnih jezika koji se koriste za frontend i backend development. Bavi se i unutrašnjom strukturom današnjih modernih web sajtova, ali i procesom njihovog razvoja. Opisno se prolazi kroz trenutno najzastupljenije tehnike za izradu web aplikacija na različitim nivoima.

Drugim rečima, steći ćete teoretsku i praktičnu osnovu za detaljno upoznavanje sa različitim jezicima i tehnologijama frontend razvoja.

Na Introduction to Frontend Development kursu savladaćete i alate za dizajn i pripremu, alate za kodiranje, programiranje i testiranje, i upoznati se sa radom platformi za objavljivanje i kolaboraciju.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Frontend JavaScript Program.

Opis i cilj Introduction to Frontend Development kursa

Introduction to Frontend Development kurs namenjen je početnicima u svetu razvoja softvera koji žele da se bave kreiranjem modernih web sajtova i aplikacija. Ovaj zanimljivi kurs uvodi polaznike u svet razvoja softvera za web, definisanjem nekoliko veoma važnih pojmova karakterističnih za ovu oblast softverskog razvoja. Kompletno gradivo kursa podeljeno je na module koji će polaznicima omogućiti da se postepeno upoznaju sa svim neophodnim znanjima i veštinama. 

Tako se u kursu govori o osnovnom okruženju web sajtova, što podrazumeva kompjutere koji međusobno komuniciraju posredstvom računarske mreže. Govori se i o internetu, njegovom najpoznatijem servisu (World Wide Web) i različitim protokolima, na čijim osnovama se zasniva komunikacija preko mreže. U Introduction to Frontend Development kursu se govori i o osnovnim postulatima razvoja softvera, sa posebnim akcentom na razvoj softvera za web. Tako se polaznici upoznaju sa osnovnim jezicima koji se koriste za frontend i backend programiranje. Poseban akcenat je stavljen na jezicima frontend razvoja.

Kurs Introduction to Frontend Development donosi i priču o osnovnoj strukturi i fazama razvoja web sajtova. Tako će polaznici koji nastavu prate u ITAcademy učionicama, ili online, pomoću najmodernije Distance Learning platforme, moći da se upoznaju sa unutrašnjom strukturom današnjih modernih web sajtova, ali i da nauče kako izgleda kompletan proces njihovog razvoja, od početne ideje do finalnog proizvoda.

Kraj kursa Introduction to Frontend Development posvećen je različitim korisnim alatima koji se koriste za web razvoj. Poseban akcenat je na savremenim alatima za frontend programere, pa će se tako polaznici upoznati sa najpopularnijim tekst editorima (Notepad++, Atom, Brackets, VS Code...) i alatima za deljenje koda (Git, GitHub).

Cilj kursa Introduction to Frontend Development je uvođenje ITAcademy polaznika u uzbudljivi svet razvoja modernih web sajtova i aplikacija, sa posebnim akcentom na frontend razvoj. Tako polaznici stiču korisnu teoretsku, ali i praktičnu osnovu za detaljno upoznavanje sa različitim jezicima i tehnologijama frontend razvoja.

Kurs Introduction to Frontend Development će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je Frontend Development?

Poslednjih godina u oglasima za poslove koji se tiču razvoja softvera veoma popularan i tražen jeste profil frontend programera. Može se slobodno reći da je reč o jednom od najtraženijih zanimanja današnjice. Iako verovatno već posedujete određenu sliku o tome kako ova profesija izgleda, kurs Introduction to Frontend Development daće detaljan odgovor na ovo pitanje, razmatranjem različitih segmenata razvoja softvera za web. Naime, današnji moderni pristup razvoju web sajtova i aplikacija podrazumeva jasnu podelu poslova, koja je u direktnoj vezi i sa samom unutrašnjom strukturom web sajtova i aplikacija. Na taj način su iskovani prilično novi pojmovi frontend i backend razvoja, pa samim tim i frontend i backend programera. Kurs Introduction to Frontend Development detaljno će definisati ove pojmove.

2. Šta su web sajtovi?

S obzirom na to da se frontend development bavi razvojem web sajtova, reč je o pojmu koji poseduje veliku važnost. Web sajtovi su osnovni gradivni blokovi jednog od najpopularnijih internet servisa današnjice – World Wide Weba. Sam pojam web sajtova veoma je širok, tako da se koristi da označi veliku paletu softverskih proizvoda različitih osobina. Jednostavna lična ili poslovna prezentacija, ali i napredna društvena mreža, forum ili portal primeri su nekih od tipova softverskih proizvoda koji se objedinjeno nazivaju web sajtovi. Stoga će u kursu Introduction to Frontend Development posebna pažnja biti posvećena definisanju ovog veoma važnog pojma, koji predstavlja okosnicu kompletnog školovanja.

3. Šta su web aplikacije?

Web aplikacije su, pored web sajtova, još jedan od najznačajnijih pojmova o kojima će biti reči u kursu Introduction to Frontend Development. Naime, u  prvim godinama razvoja weba većina web sajtova bila je veoma jednostavna. Sredinom 90-ih godina prošlog veka počela je da se realizuje ideja o znatno naprednijim web sajtovima, koji bi korisnicima mogli da ponude mnogo viši stepen interaktivnosti. Tako je došlo do stvaranja pojma web aplikacija. Web aplikacije zapravo su ništa drugo do web sajtovi sa osobinama kompjuterskih programa. Ipak, na današnjem modernom webu gotovo je nemoguće pronaći web sajt koji ne poseduje barem neku osobinu web aplikacije. Zbog toga je ovaj pojam veoma značajan i detaljno obrađen u kursu Introduction to Frontend Development.

Kurs Introduction to Frontend Development kurs

4. Kako izgleda okruženje u kome se nalaze web sajtovi?

Web sajtovi postoje u vrlo specifičnom okruženju, čije razumevanje je od presudne važnosti za upoznavanje procesa razvoja softvera za web. Drugim rečima, neophodno je dobro poznavati sve činioce koji omogućavaju postojanje web sajtova, jer takva saznanja umnogome olakšavaju razvijanje kvalitetnih i modernih web sajtova. Ovom pojmu u kursu Introduction to Frontend Development posvećen je jedan kompletan modul, u kome se definišu osnovni pojmovi od kojih je sačinjeno okruženje web sajtova. Govori se o kompjuterima i načinima na koje oni međusobno sarađuju, ali i pojmovima Word Wide Web, HTTP i web browser. Sve su to pojmovi bez kojih ne bi postojali ni web sajtovi.

5. Koji se jezici koriste za razvoj web sajtova?

Specifično okruženje u kome postoje web sajtovi zahteva i specifičan model razvoja. Tako se može reći da se današnji web sajtovi kreiraju korišćenjem širokog spektra različitih jezika i tehnologija. Naime, postojanje web sajtova uslovljeno je postojanjem većeg broja računara koji međusobno komuniciraju. Takvi kompjuteri se drugačije nazivaju serveri i klijenti. Web sajtovi se nalaze na serverima, dok su klijentski kompjuteri oni koji takvim web sajtovima pristupaju. Upravo zbog ove činjenice, postojanje web sajtova može da podrazumeva dva mesta za izvršavanje programske logike i veliki broj različitih jezika. U kursu Introduction to Frontend Development biće predstavljeni najznačajniji jezici koji se danas koriste za razvoj web sajtova i aplikacija. Poseban akcenat biće na jezicima frontend razvoja – HTML, CSS i JavaScript.

6. Kako izgleda razvoj web sajtova i šta je posao frontend programera?

Razvoj kompjuterskog softvera podrazumeva brojne faze, čijim ispunjavanjem se osigurava adekvatno funkcionisanje i kvalitet finalnog proizvoda. Tokom vremena su softverski inženjeri prepoznali i izolovali nekoliko različitih koraka, čije adekvatno ispunjenje je od presudne važnosti za kreiranje funkcionalnog proizvoda. Identična situacija važi i za moderne web sajtove i aplikacije. Njihov razvoj sačinjen je iz različitih faza, čije uspešno ispunjenje garantuje dobijanje kvalitetnog i funkcionalnog finalnog proizvoda. Takve različite faze biće ilustrovane u kursu Introduction to Frontend Development. Tako će biti reči o prikupljanju informacija, planiranju, dizajnu, pisanju tekstualnog sadržaja, kodiranju i programiranju, testiranju, proveri i objavljivanju i održavanju, praćenju i ažuriranju.

7. Koji se alati koriste za razvoj web sajtova?

Zbog širokog spektra poslova koje je potrebno obaviti, posao razvoja web sajtova podrazumeva i korišćenje velikog broja alata, koji postoje u obliku web ili desktop programa. Kurs Introduction to Frontend Development ilustruje takve različite alate. Tako su u kursu predstavljeni osnovni alati za dizajn – Adobe Photoshop i Adobe Illustrator. Reč je o alatima pomoću kojih se obavlja dizajn korisničkog okruženja i priprema svih grafičkih resursa za jedan web sajt. Ipak, za profesiju frontend programera najznačajniji alati su različiti specijalizovani tekst editori, koji olakšavaju pisanje kompjuterskog koda. U kursu Introduction to Frontend Development biće predstavljeni najpopularniji programi ove vrste. Na kraju, posao kreiranja web sajtova veoma često podrazumeva i korišćenje različitih sistema za verzionisanje i deljenje koda. Danas najpopularniji sistem ove vrste svakako je Git. O njemu, ali i o platformi za online hostovanje Git repozitorijuma (GitHub), biće reči u kursu Introduction to Frontend Development.

Plan i program predavanja:

1. Uvod

 • Uvod u Frontend Development

2. Okruženje web sajtova

 • Kompjuteri i mreže
 • WWW i HTTP

3. Osnove Frontend razvoja

 • Uvod u razvoj softvera
 • Jezici Frontend razvoja
 • Kreiranje prvog HTML dokumenta

4. Struktura i faze razvoja web sajtova

 • Tipovi i struktura web sajtova
 • Faze razvoja web sajtova

5. Alati za razvoj, kolaboraciju i objavljivanje

 • Alati za dizajn i pripremu
 • Alati za kodiranje, programiranje i testiranje
 • Objavljivanje i kolaboracija

kurs Introduction to Frontend Development

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se