User Requirements for Software Development

Opis kursa:

Oblast Software Requirements se bavi izvlačenjem, analizom, specifikacijom i validacijom softverskih zahteva. Široko je prihvaćena i priznata oblast u softverskoj industriji. Predstavlja temelj od koga polaze ostale oblasti i razvoj kompletnog softvera. Softverski projekti su posebno ranjivi kada se ove aktivnosti prikupljanja softverskih zahteva realizuju na loš način, te se smatra izuzetno važnom u celoj disciplini softverskog inženjerstva.

Cilj kursa:

Cilj kursa Software Requirements je savladavanje tehnika i preporučene prakse prikupljanja softverskih zahteva. Prepoznavanje i razumevanje važnosti ispravne identifikacije i specifikacije softverskih zahteva, kao najvažnije mesto u razvoju softvera, u smislu ispravnog postavljanja softverskog projekta i rane prevencije i identifikacije mogućih grešaka.

Sadržaj kursa:

 • Fundamenti softverskih zahteva
 • Proces uzimanja zahteva
 • Izvori softverskih zahteva
 • Tehnike prikupljanja softverskih zahteva
 • Analiza zahteva
 • Klasifikacija zahteva
 • Specifikacija zahteva
 • Dizajn i alokacija zahteva
 • Validacija zahteva
 • Merenje zahteva
 • Upravljanje promenama
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Software Engineering Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Prolećni upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde