Kurs Designing and Developing Web Applications

Kurs Designing and Developing Web Applications obrađuje strategije razvoja, objavljivanja, dibaga (debug) i zaštite web aplikacija. Za njegovo uspešno razumevanje je neophodno prethodno dobro poznavanje elementarnih, pa čak i naprednih pojmova web programiranja na Microsoft platformi, obrađenih u prethodnim kursevima.

Da bi jedan ozbiljan projekat zaživeo, neophodno je da prođe kroz nekoliko faza: fazu sakupljanja informacija, fazu predviđanja, fazu planiranja, razvojnu fazu, fazu stabilizacije i fazu uvođenja. Ovo je klasičan redosled faza menadžmenta u projektovanju poslovnog rešenja.

Ovo je početak rada na projektu. Pre nego što se napravi plan rešavanja zadatka potrebno je da se prvo definiše šta se tačno traži i koje funkcionalnosti aplikacija treba da poseduje. Prikupljanjem što više informacija o projektu dolazi se do definisanja ciljeva.

Postoje dve situacije u kojima se autori aplikacije mogu naći pri radu. U jednom slučaju je neophodno napraviti potpuno nov projekat, dok je u drugom potrebno napraviti nadogradnju ili rekonstrukciju nekog već postojećeg projekta. U oba slučaja postoji određena strategija za dobavljanje informacija.

Recimo da je sistem koji bi trebalo da napravimo informacioni sistem neke firme, koji bi trebalo izgraditi od početka do kraja (dakle, prva situacija). Već ćemo iz razgovora sa osobom koja će nam prezentovati ideju projekta moći da izvučemo veliki postotak informacija.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Web Apps Development Program.

Kurs Designing and Developing Web Applications - opis i cilj

Kurs opisuje metodologije izgradnje projektnih rešenja za Microsoft web aplikacije. Tokom kursa Designing and Developing Web Applications, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima procesa dizajniranja i razvoja web aplikacija

Cilj kursa je osposobljavanje korisnika za samostalno planiranje realizacije Microsoft Enterprise aplikacije. Nakon završenog kursa, polaznik će biti u stanju da samostalno osmisli najbolje rešenje za izvršavanje aplikacije, da testira aplikaciju, kreira sopstvene sisteme za praćenje rada aplikacije i realizuje implementaciju njenog bezbednosnog sistema. Rad na projektu se deli na više faza. 

Faza predviđanja predstavlja sakupljanje informacija na osnovu kojih će se razvijati dalji proces rada na projektu. U zavisnosti od sakupljenih informacija zavise dalje odluke. Na osnovu tih informacija i realnih mogućnosti predviđa se i prezentuje predviđanje projekta. Kao krajnji rezultat, faza predviđanja nosi postavku problematika projekta, resurse projekta, strukturu projektnog tima i procene rizika. 

Faza planiranja je logički naslednik faze predviđanja, ali najčešće ne postoji jasna granica između njih. Ono što se u fazi planiranja događa jeste planiranje razvoja komponenti definisanih u fazi predviđanja, ali ovoga puta mnogo detaljnije. 

U finalnoj tački ove faze očekuju se funkcionalna specifikacija, glavni plan i glavni raspored projekta, kao i dokument za procenu rizika. Funkcionalna specifikacija trebalo bi da sadrži sve ono na osnovu čega ćemo kreirati određeni projekat. Kvalitetna priprema projekta karakteristika je profesionalizma u softverskom inženjerstvu, a projekat koji sa sobom nosi i adekvatan menadžment ima uvećane šanse za uspeh. 

Kada su specifikacije kreirane i postoji tačan plan kako bi konačan projekat trebalo da izgleda, formira se način na koji će se raditi na projektu. Postoje razne metode kojima se formira strategija izgradnje projekta. Ovo je obično plod dogovora tima koji će na njemu raditi ili, jednostavno, način nametnut od strane menadžera projekta. Nakon priprema i odabira tehnologija, projekat je spreman za realizaciju.

Kurs Designing and Developing Web Applications

Plan i program

1. Arhitektura web aplikacije

 • Planiranje projekta
 • Primer: Uvod u projekat
 • Struktura aplikacije
 • Primer: Struktura aplikacije
 • Odabir klijentske tehnologije
 • Primer: Odabir klijentske tehnologije
 • Odabir serverske tehnologije
 • Primer: Odabir serverske tehnologije
 • Rukovanje stanjem
 • Primer: Rukovanje stanjem
 • Kreiranje strukture sajta
 • Primer: Kreiranje strukture sajta
 • Arhitektura veb aplikacije

2.Dizajniranje korisničkog interfejsa

 • Razlike između browsera
 • Primer: Razlike između browsera
 • Globalizacija
 • Primer: Globalizacija
 • Dizajniranje korisničkog interfejsa

3. Dizajniranje izvora podataka

 • Rukovanje podacima
 • Primer: Rukovanje podacima
 • Dizajniranje izvora podataka

4. Bezbednost

 • Bezbednost veb aplikacije
 • Primer: Bezbednost
 • Primer: Upload fajlova
 • Eliminacija bezbednosnih propusta i CAS bezbednost
 • Bezbednost

5. Testiranje i Debug

 • Testiranje veb aplikacije
 • Primer: Testiranje
 • Rukovanje izuzecima i dibaging
 • Primer: Rukovanje izuzecima
 • COM interoperabilnost
 • Strategije objavljivanja
 • Testiranje i Debug

Kurs Designing and Developing Web Applications ITAcademy

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se