Kurs Python / Java programming language

Kako bi softver valjano i pouzdano bio testiran, neophodno je da poznajete i integrisano okruženje za pogramiranje i njegovu upotrebu, kao i da razumete tehniku i logiku programiranja. Sve to, i mnogo više, saznaćete uz trenutno najtraženije programske jezike – Python i Javu. Kada se upoznate sa osnovnim konceptima ovih programskih jezika, lako ćete se prilagođavati novim programskim jezicima i tehnologijama i uspešno ćete obavljati svoj budući posao. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Testing and QA Program.

Opis i cilj kursa Python / Java programming language

Kurs objašnjava elementarne koncepte programiranja, načine na koje se programi kreiraju i koriste, kao i koncepte njihovog pisanja, prevođenja i interpretacije. Tokom njegovog praćenja saznaćete kako funkcionišu programi na računaru, zašto su nam potrebni i kako ih možemo stvoriti. Na kursu se proučavaju standardne programske strukture i elementi, poput tipova podataka, različitih operatora za manipulaciju tim tipovima, razne strukture kojima je tok programa moguće usmeriti u željenom pravcu i strukture za skladištenje podataka u memoriji – sve ovo kroz programske jezike Python i Java.

Saznaćete i gde je sve moguće upotrebljavati ove programske jezike i na koji način, kako se kreiraju Java i Python projekti, preuzimaju i učitavaju biblioteke, vrši kolaboracija i verzioniranje i kako se program distribuira korisnicima ili postavlja na produkciono okruženje.

Upoznaćete se sa integrisanim okruženjem za programiranje i njegovom upotrebom.

Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa tehikama i logikom programiranja. Nakon usvojenog gradiva moći ćete samostalno da kreirate programe pomoću programskih jezika Python i Java, da ih startujete i distribuirate. 

Nakon odslušanog kursa moći ćete da objasnite koncept promenljivih, operatora, struktura za kontrolu toka programa, nizova, petlji i funkcija. Osim generalnih veština programiranja, tokom kursa upoznaćete se sa osobenostima programskih jezika Python i Java, sintaksom i pravilima, pa ćete nakon toga moći da identifikujete programe napisane u ovim jezicima, prepoznajući njihove sintaksne komponente.

Tokom praćenja kursa saznaćete koje sve kategorije postoje i kako funkcionišu različiti programi koje koristimo svakodnevno, kako se pomoću programa kontrolišu uređaji, na koji način se kreiraju računarske igre, šta su to serverski, a šta klijentski programi. 

Kurs Python / Java programming language

Kurs Python / Java programming language

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se