Kurs Angular

Angular je frontend framework koji je razvio Google. Angular u svom sklopu objedinjuje sve alate neophodne za kreiranje kompleksnih, velikih web aplikacija na brz i jednostavan način. Naime, kaže se da je Angular sve ono što bi HTML trebao biti, da je razvijen za razvoj aplikacija. Zato, za razliku od HTML-a, Angular možete korirstiti za razvoj brzih i kvalitetnih aplikacija, koje su dinamične i vidljive korisniku. 

Ono što je najbolje od svega jeste da su Angular komponente veoma korisne i relativno ih je lako koristiti. Uz to, koristeći se Angularom ne morate pisati puno koda. Međutim, da bi aplikacija bila potpuna, uz Angular se koristi još neka tehnologija, kao što su Java, Ruby, C# itd. Na ovom kursu imaćete priliku da se upoznate sa pristupima za razvoj modernih web aplikacija korišćenjem Angulara, i to na primeru jedne realne JavaScript aplikacije.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PHP Web Development Program.

Opis i cilj kursa Angular

Kurs Angular bavi se razvojem web aplikacija čiji se najveći deo aplikativne logike realizuje na klijentu i izvršava posredstvom programskog jezika JavaScript. Polaznici se upoznaju sa najrelevantnijim pristupima za kreiranje takvih aplikacija, počevši od onih koji podrazumevaju korišćenje Vanilla JavaScripta pa sve do pristupa koji se zasnivaju na korišćenju danas najpopularnijih biblioteka i softverskih okvira namenjenih frontend razvoju.

Prvi deo kursa Angular posvećen je pojmu JavaScript aplikacija, ali i upoznavanju različitih tipova web aplikacija kod kojih se znatan deo logike realizuje korišćenjem jezika JavaScript. Tako polaznici imaju prilike da se upoznaju sa pojmovima poput jednostraničnih, izomorfnih ili progresivnih web aplikacija i da nauče koju ulogu JavaScript ima u njihovom kreiranju. Nakon teoretske osnove, u kursu Angular prikazuje se kompletan proces kreiranja jedne realne JavaScript aplikacije, uz korišćenje čistog JavaScript jezika. Na taj način polaznici mogu da sagledaju svu kompleksnost procesa izgradnje jedne realne JavaScript aplikacije korišćenjem Vanilla JavaScripta.

Uvodno izlaganje sadrži i priču o izvršnom okruženju Node.js, koje omogućava izvršavanje JavaScript koda izvan web pregledača. Ipak, iako primarno namenjeno kreiranju pozadinske logike, izvršno okruženje Node.js je nezaobilazan alat i unutar arsenala svakog frontend programera. U kombinaciji sa npm menadžerom paketa, Node.js se intenzivno koristi prilikom frontend razvoja, pogotovu ukoliko takav razvoj podrazumeva korišćenje nekih modernih biblioteka ili softverskih okvira.

Nakon uvodnog izlaganja, u kursu Angular obrađuju se danas najpopularnije biblioteke i softverski okviri namenjeni frontend razvoju. Priča započinje, za početnike, najjednostavnijom takvom bibliotekom, koja se naziva Vue. Kroz upoznavanje Vuea polaznici imaju prilike da vide koliko korišćenje jedne biblioteke može da ubrza razvoj

JavaScript aplikacija. Nakon Vue biblioteke, u kursu Angular se postepeno uvode kompleksniji alati, pa se priča o danas najpopularnijim bibliotekama nastavlja upoznavanjem Reacta. Na kraju, finalno poglavlje kursa posvećeno je daleko najmoćnijem i najzrelijem alatu za frontend razvoj, koji se zove Angular. Svi pristupi predstavljeni u kursu Angular propraćeni su praktičnom primenom na razvoju jedne realne JavaScript aplikacije, koja se iznova kreira korišćenjem svake od tehnologija koje su predstavljene kursom.

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za samostalno kreiranje JavaScript aplikacija, odnosno web aplikacija koje na svom klijentskom delu intenzivno koriste jezik JavaScript. Polaznici se osposobljavaju za kreiranje JavaScript aplikacija kako korišćenjem čistog JavaScripta tako i upotrebom najpopularnijih biblioteka i softverskih okvira – Vue, React i Angular, kao i za kreiranje veze između ovih biblioteka i samog backend dela aplikacija napisanog u PHP-u.

Kurs Angular će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta su i kako se kreiraju JavaScript aplikacije?

Tokom ranih godina razvoja weba, sajtovi su po svojim sposobnostima bili vrlo ograničeni, pa su tako korisnicima prevashodno omogućavali pregled tekstualnih podataka propraćenih ponekom slikom, grafikom ili ilustracijom. S razvojem tehnologije, a prevashodno kompjuterskih mreža i web pregledača, s vremenom su otvarane mogućnosti za to da web sajtovi postanu moćniji i kompleksniji, pa da samim tim i korisnicima obezbede mnogo viši stepen interaktivnosti. Tako su stvorene web aplikacije. JavaScript aplikacije su web aplikacije za čije kreiranje se u većoj ili manjoj meri koristi JavaScript jezik. Danas je praktično bilo koja aplikacija na webu ujedno i JavaScript aplikacija. Drugim rečima, gotovo da ne postoji web aplikacija koja u većoj ili manjoj meri ne koristi JavaScript jezik.

U kursu Angular polaznici imaju prilike da se upoznaju sa pristupima za razvoj modernih web aplikacija, sa posebnim akcentom na njihovoj realizaciji korišćenjem programskog jezika JavaScript.

2. Šta su single-page web aplikacije?

Tradicionalne web aplikacije funkcionišu po modelu koji podrazumeva da svaki klijentski zahtev za rezultat ima isporuku kompletne HTML stranice od servera. Takve web aplikacije se nazivaju višestranične, odnosno multi-page aplikacije. Pored ovakvog modela funkcionisanja web aplikacija, danas u svetu modernog weba primat imaju web aplikacije koje se nazivaju jednostranične (single-page).

Kod single-page aplikacija stranica se nikada ne osvežava u potpunosti. Prilikom prvog otvaranja single-page aplikacije, web pregledaču se isporučuje sva potrebna klijentska logika koja je zadužena za komunikaciju sa serverom i za generisanje prezentacije. Tako single-page aplikacije umesto HTML stranica dobijaju podatke u JSON ili XML obliku, koje klijentska, JavaScript logika koristi za generisanje prikaza.

U kursu Angular polaznici imaju prilike da se upoznaju sa pristupima za razvoj modernih single-page aplikacija uz korišćenje najpopularnijih biblioteka i softverskih okvira današnjice.

3. Šta je Vanilla JS?

Iako po svom nazivu podseća na to, Vanilla JS je pojam koji se ne odnosi ni na kakvu JavaScript biblioteku. Reč je, zapravo, o pojmu koji se koristi za to da označi čist JavaScript kod, koji se kreira bez upotrebe bilo kakvih biblioteka ili softverskih okvira.

Pojam Vanilla JS izmislio je 2012. godine Eric Wastl, kao šalu koja treba da podseti frontend programere da je i bez upotrebe popularnih i modernih biblioteka i softverskih okvira moguće kreirati JavaScript aplikacije. Štaviše, odlično pozvanje JavaScript jezika i različitih Web API-a preduslov je za uspešno korišćenje različitih biblioteka i softverskih okvira koji se koriste za frontend razvoj. Zbog toga je jedan deo kursa Frontend Application Development posvećen kreiranju jedne realne JavaScript aplikacije, i to u potpunosti korišćenjem Vanilla JS pristupa – odnosno bez korišćenja bilo kakvih biblioteka. To polaznicima olakšava razumevanje ostalih pristupa obrađenih u nastavku kursa.

Kurs Angular

4. Šta su Node.js i npm i koja je njihova primena prilikom frontend razvoja?

Node.js je JavaScript izvršno okruženje otvorenog koda koje omogućava da se JavaScript izvršava izvan web pregledača. Node.js predstavlja svojevrsnu realizaciju, odnosno otelotvorenje paradigme JavaScript everywhere, kojom se teži postizanju web razvoja koji podrazumeva korišćenje jednog programskog jezika i na klijentu, ali i na serveru. Iako primarno namenjen za izvršavanje JavaScript logike na serveru, Node.js je u potpunosti promenio način na koji se kreiraju moderne JavaScript aplikacije. Tako su Node.js i njegov menadžer paketa (npm) postali neizostavni alati u arsenalu frontend programera. Oni se koriste za izvršavanje brojnih modernih alata koji učestvuju u frontend razvoju.

U kursu Angular polaznici se upoznaju sa izvršnim okruženjem Node.js i npm menadžerom paketa iz ugla frontend razvoja i tako se postavljaju osnovne za uspešno korišćenje alata kao što su Angular CLI, Vue CLI, Create React App…

5. Šta je Vue?

Vue je softverski okvir koji je namenjen razvoju prezentacionog sloja web aplikacija. Iako se na zvaničnom sajtu može pročitati da je reč o softverskom okviru, Vue se može koristiti i kao obična JavaScript biblioteka. Reč je o najmlađoj biblioteci ovoga tipa koja se danas intenzivno koristi prilikom razvoja web aplikacija. Pri tome, popularnost Vue biblioteke poslednjih godina konstantno raste, pa se očekuje da Vue dostigne svoj puni potencijal tek u godinama koje slede. Vue olakšava brojne aspekte frontend programiranja: povezivanje podataka i prezentacije, generisanje HTML koda, obradu događaja, kreiranje animacija i tranzicija…

U kursu Angular polaznici će imati prilike da se sa osobinama ove biblioteke upoznaju na primeru kreiranja jedne realne JavaScript aplikacije.

6. Šta je React?

Upoznavanje različitih pristupa za izgradnju JavaScript aplikacija u kursu Frontend Application Development nastavlja se pričom o još jednoj veoma popularnoj biblioteci namenjenoj frontend programiranju. Reč je o biblioteci koja se zove React.

React je JavaScript biblioteka koja se koristi za kreiranje prezentacionog sloja web aplikacija. Reč je o biblioteci otvorenog koda, koju je kreirala kompanija Facebook. React je prvi put objavljen u martu 2013. godine. React je biblioteka koju Facebook aktivno koristi za razvoj društvenih mreža Facebook i Instagram. Reč je o veoma popularnoj i u potpunosti sazreloj tehnologiji, koju koriste mnogobrojne domaće i strane IT kompanije prilikom razvoja web aplikacija. Stoga je poznavanje Reacta jedan od preduslova za uspešno bavljenje poslom frontend programera.

7. Šta je Angular?

Najstariji, a ujedno najmoćniji i najkompleksniji softverski okvir koji je namenjen frontend programiranju jeste Angular. Angular je aplikativni softverski okvir (engl. framework) namenjen kreiranju klijentskog dela web aplikacija. Angular je razvila kompanija Google; prvi put je objavljen 2010. godine. Angular u svom sklopu objedinjuje sve alate neophodne za kreiranje kompleksnih, velikih web aplikacija na brz i jednostavan način.

U kursu Angular polaznici imaju prilike da se upoznaju sa pristupima za razvoj modernih web aplikacija korišćenjem Angulara, i to na primeru kreiranja jedne realne JavaScript aplikacije.

Plan i program kursa

1. Uvod u JavaScript aplikacije

 • Uvod u svet JavaScript aplikacija
 • Kreiranje prve aplikacije korišćenjem Vanilla JS-a
 • Node.js

2. Vue

 • Vue integracija i osnove
 • Vue šabloni
 • Vue komponente
 • Vue CLI

3. React

 • React integracija i osnove
 • Kreiranje React aplikacije
 • React elementi i JSX
 • React komponente

4. Angular

 • Angular instalacija i osnove
 • TypeScript iz ugla Angulara
 • Angular moduli i komponente
 • Angular šabloni i direktive

Angular

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde