PHP Web Development – jednostavni, a moćni alati za naplative veštine Web programiranja

PHP programiranje - IT Akademija Beograd
Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
280 časova
Diplome i sertifikacija
Linux Professional Institute Web Development Essentials
W3Schools PHP Developer Certificate
Cambridge International A&AS Level Computer Science
ITAcademy Certified PHP Web Developer
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

PHP je jednostavan i istovremeno moćan Script programski jezik za izradu dinamičkog web sadržaja. Milioni web stranica na kojima se koristi PHP dokaz su njegove popularnosti i kapaciteta. Koriste ga programeri koji cene njegovu fleksibilnost i brzinu, web dizajneri kojima odgovaraju njegove mogućnosti i lakoća upotrebe. Izuzetno je jednostavan za učenje, a sa naučenim se postiže jako mnogo.

PHP je najpopularniji web programski jezik. Radi kako na Windows, tako i na Linux platformama. Pogodan je za izradu svih vrsta web aplikacija, od onih malih koje predstavljaju samo deo jedne internet stranice, pa do velikih kompleksnih sajtova zasnovanih na Web 2.0 konceptu.

Najčešće se koristi kao razvojna platforma za interaktivne internet stranice. Pored navedenih mogućnosti, omogućava i rad sa bazama podataka kao što je MySQL, te je i rad u ovoj bazi podataka uključen u programu PHP Web Development na ITAcademy.

Po završetku programa bićete spremni samostalno da izradite sopstvene web aplikacije. Znanje PHP i MySQL programiranja i administracije je nešto što Vam osigurava siguran napredak na polju internet programiranja uopšte. Naučićete osnovne i napredne tehnike PHP-a, instalaciju (Apache, PHP), sintaksu (proširena sintaksa PHP-a), a zatim napredni PHP i MySQL: baze podataka i PHP i osnove objektno orijentisanog programiranja u PHP-u.

Postanite programer PHP web aplikacija

Na ovom PHP programu, kroz niz kurseva i predmeta, naučićete da konstruišete, pišete, dopunjavate i održavate internet aplikacije u PHP-u. Dobićete programerska znanja za programiranje naprednih web aplikacija koje obuhvataju izradu web shopova, internet portala, foruma, sajtova specijalizovanih za internet socijalne mreže (Facebook, YouTube) te izradu Content Management rešenja (Joomla i sl.).

Izrađujte softvere po meri

Programeri PHP web aplikacija izrađuju softver koji ubrzava, olakšava i pospešuje poslovanje vezano za web i internet uopšte, kao i elektronsko poslovanje (e-Business). Njihov rad potreban je u razvijanju novih – naprednih aplikacija, kao i održavanju postojećih. Ovim programom obučićete se da postanete jedan od njih.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se za PHP Web Development Program.

PHP Web Development – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 IHC Introduction to HTML and CSS 24
2 CPH Core PHP Programming 36
3 HCI HTML & CSS Intermediate 32
4 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online
5 BWA Building Web Applications 16
6 OOP Object Oriented Programming in PHP 16
7 CJS Core JavaScript Programming 16
8 SQL MySQL Programming and Administration 32

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
9 AJS Advanced JavaScript Programming and Ajax 16
10 ANG Angular** 12
11 XP XML/PHP Programming 12
12 AWS Apache Web Server Administration 12
13 WP Advanced WordPress 20
14 TLS Web Cryptography and Security – TLS/SSL 8
15 DM Digital Marketing 12
16 SWE Software Engineering 12
17 BT Blockchain Technologies 4
18 CCS Cambridge Computer Science*** online
19 EL2/GL2 English Language 2 / German Language 2* online
20 PRJ Project /
21 FCE FCE/BEC Vantage**** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** DL polaznici ovaj predmet prate putem Live streama.
*** Izborni predmet.
**** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Besplatan paket školovanja Personal Development ProgramU okviru školovanja na PHP Web Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 21 predmet

1. Introduction to HTML and CSS

Polaznici se upoznaju sa osnovama HTML i CSS jezika, uče da kreiraju dokumenta za web i da pišu ispravan, čist i pristupačan kod. Predmet objašnjava kreiranje HTML stranica, pisanje i postavljanje tagova, unošenje teksta, slika, lista, linkova, tabela i drugih elemenata sadržaja stranica. Osim toga, polaznici će naučiti šta predstavlja CSS opis, od čega se sastoji, kako se može koristiti, kako se i gde postavlja. Ovaj kurs predstavlja osnovu za nadgradnju znanja iz oblasti web dizajna i/ili web programiranja.

2. Core PHP Programming

Ovaj PHP kurs će vam predstaviti PHP jezik, njegove tehnike programiranja, implementaciju PHP-a kroz HTML, obradu specifičnih elemenata jezika i elemenata koji su deo opštih programerskih konvencija, i rukovanje podacima kroz različite izvore. Zasnovan je na objektno orjentisanom pristupu u programiranju kroz PHP.

3. HTML & CSS Intermediate

Na kursu HTML & CSS Intermediate polaznici će naučiti načine koncipiranja i izrade veb-sajtova. Ovo je logičan nastavak kursa HTML & CSS Fundamentals, ali se može posmatrati i kao nezavisna celina. Objašnjeni su koncepti savremenog veb-dizajna, sa posebnim akcentom na novim tehnologijama koje donose HTML5 i CSS3, a to su Flexbox, Full Width Layout, tranzicije, animacije itd. Cilj programa je da osposobi polaznike da samostalno izrađuju atraktivne veb-sajtove, od početne ideje do funkcionalnog HTML i CSS projekta. Po završetku kursa korisnik će biti sposoban da samostalno primenjuje napredne HTML i CSS tehnike, ali i da pravilno odlučuje o pristupu i načinu izrade sajtova za konkretne situacije.

4. English Language 1 / German Language 1

U okviru kursa English Language 1, odnosno German Language 1, najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog ili nemačkog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen odgovarajući nivo obuke za engleski jezik (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate), odnosno odgovarajući nivo obuke za nemački jezik (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Pohađanje ovih kurseva na određenom nivou pomoći će vam da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija izabranog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate razumevanje i korišćenje jezika.

5. Building Web Applications

Kurs Building Web Applications predstavlja napredni nivo izučavanja toga kako se kreiraju aplikacije koristeći programski jezik PHP, pri čemu se naravno najveći deo aplikacije realizuje na samom serveru koristeći PHP programski jezik na backendu, te neku od SQL baza podataka. Tokom kursa polaznici će se osposobiti za samostalno kreiranje web aplikacija koristeći programski jezik PHP (kao i druge jezike kao što je SQL, ali i HTML, CSS), sa naročitim naglaskom na samo razumevanje arhitekture aplikacije i njeno pravilno definisanje pre i tokom rada na samoj aplikaciji.

6. Object Oriented Programming in PHP

Polaznici će se u toku ovog kursa upoznati s time kako PHP funkcioniše u objektno orijentisanom načinu rada sa HTML-om, a posebno kroz rad sa HTML formama kao glavnim načinom razmene podataka između korisnika i servera ili aplikacije. Upoznaće se i sa rukovanjem kolačićima (cookies) i sesijama, koji predstavljaju dva glavna načina čuvanja stanja aplikacije, kao i sa uvodom u sigurnost u PHP-u.

7. Core Javascript Programming

Polaznici će se upoznati sa osnovama JavaScript-a i C baziranog programiranja. Nakon odslušanog Core Javascript kursa, polaznik će biti u stanju da samostalno rukuje JavaScript implementacijama u HTML stranama, da kontroliše događaje i tako kreira web stranice sa osnovnom klijentskom dinamikom.

8. MySQL Programming and Administration

Ovaj MySQL kurs upoznaje polaznike sa administracijom i programiranjem MySQL servera. Između ostalog, proučava osnove baza podataka i SQL-a kroz MySQL server, rukovanje alatima za upravljanje MySQL serverom i kreiranje optimizovanih upita i rukovanje tokovima podataka.

9. Advanced JavaScript Programming and Ajax

Ovaj predmet uvodi polaznike u napredne veštine rukovanja JavaScript jezikom. Nakon odslušanog dela, polaznik će moći samostalno proizvodi aplikacije sa hi-end grafičkim korisničkim interfejsom i rukuje podacima pomoću AJAX tehnologije.

10. Angular

Na kursu Angular ćete se upoznati sa ovim open-source front-end frameworkom za razvoj web aplikacija. Na primeru jedne realne JavaScript aplikacije koju ćete razvijati kroz ovaj kurs, imaćete priliku da se upoznate sa pristupima za razvoj modernih web aplikacija korišćenjem.

11. XML/PHP Programming

Upoznaje polaznike sa osnovama XML-a, kao i sa obradom XML-a kroz različite tehnologije za rukovanje kroz PHP programski jezik. Nakon završenog predmeta, polaznici će odlično poznavati web servise, njihovo kreiranje i kontrolu. Osim toga, ovaj predmet ih osposobljava i za kreiranje bezbednih web servisa.

12. Apache Web Server Administration

Kurs Apache Web Server Administration obuhvata opisivanje svih mogućnosti Apache Web Server-a, uz osvrt na sigurnost samog servera na kome će raditi. Polaznik će po završenom kursu moći samostalno da instalira, konfiguriše i zaštiti Apache Web Server. Savladaće i kompletan proces kompajliranja Apache Web Servera iz source koda, zatim updateovanje, podešavanje za optimalan rad, kao i instaliranje i korišćenje najpoznatijih programa koji pretpostavljaju Apache Web Server.

13. Advanced WordPress

Ovaj predmet je osmišljen tako da polaznici za najkraće vreme, na najefikasniji način, ovladaju neophodnim veštinama za samostalno kreiranje modernih WordPress tema i administraciju sajtova koje pokreće ova platforma.

14. Web Cryptography and Security – TLS/SSL

Upoznaje sa osnovama kriptografije i sa bezbednosnim komponentama pri izgradnji web aplikacija. Po savladavanju ovog kursa, možete samostalno da instalirate SSL podršku za IIS i Apache Web Servere, konfigurišete udaljeni pristup serveru putem OpenSSH protokola, koristite kriptografske funkcije PHP jezika, kao i da procenite bezbednosni status web servera i da samostalno kreirate sigurnosni sistem.

15. Digital Marketing

Danas internet ostvaruje dominantan uticaj na tržište, budući da sve više ljudi i kompanija posluje i zarađuje putem interneta. Zbog toga je digital marketing postao najznačajnija oblast u marketingu uopšte. Ovaj predmet obučava polaznike da uvide demografske karakteristike i sklonosti različitih kategorija korisnika interneta i da spram njih kreira efikasne marketinške strategije, targetira kampanje i uspešno ih realizuje. Osim toga, naglašava razliku online marketinga u odnosu na offline marketing, i nastoji da ukaže na njegove prednosti koje se mogu iskoristiti u cilju pridobijanja publike, odnosno potrošača.

16. Software Engineering

Ovaj predmet će vam predstaviti dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

17. Blockchain Technologies

Na ovom kursu polaznici stiču osnovna znanja iz oblasti blokčejn tehnologije, upoznaju se sa pojmom i vrstama kriptovaluta, sa ulogom i značajem ovog koncepta u savremenoj ekonomiji kao i sa njenim perspektivama i trendovima razvoja. Polaznici će takođe imati priliku da se upoznaju sa blokčejn bezbednošću, blokčejn arhitekturom kao i sa mogućnošću primene ove tehnologije u svojstvu start-up projekta.

18. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku predavanja obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

19. English Language 2 / German Language 2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1 ili German Language 1, u okviru kursa English Language 2, odnosno German Language 2, možete preći i neki od narednih nivoa gradiva. Za engleski jezik su to: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate, a za nemački jezik: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 ili IT German. Na ovaj način dodatno ćete usavršiti svoje znanje izabranog jezika.

Uz to, ukoliko je vaš nivo znanja na testiranju iz engleskog jezika iznad nivoa Upper-Intermediate, imate priliku i da prema svom izboru dobijete Business English, First Certificate in English (FCE) ili Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) kurs.

20. Project

Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

21. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Zanima vas kako izgleda posao PHP programera? Pročitajte više »

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u obe dostupne varijante: tradicionalnoj i e-Learning.

Predavanja se baziranju na praktičnom radu uz neophodni minimum teorije. Polaznici kreiraju, razvijaju i održavaju internet aplikacije u PHP-u, motoru pokretaču više od 240 miliona sajtova. Gradivo koje prelazite uči vas kako da unapredite internet i elektronsko poslovanje kroz konkretne zadatke.

Učenje je u potpunosti projektno orijentisano, čime se tokom školovanja simulira realno poslovno okruženje.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

W3SCHOOLS SERTIFIKAT

Na ovom programu ćete se pripremiti i za sticanje sertifikata za PHP programere koji dodeljuje W3Schools – najveći sajt za web developere na svetu:

  • W3Schools PHP Developer Certificate

LPI WEB DEVELOPMENT ESSENTIALS SERTIFIKAT

Po završetku programa, imate mogućnost da polažete ispit za cenjeni Linux ​​Professional Institute Web Development Essentials sertifikat, koji potvrđuje da poznajete najvažnije aspekte razvoja veb-aplikacija i da posedujete fundamentalno razumevanje open-source platformi i tehnologija kao što su HTML, CSS, JavaScript, Node.js i SQL:

  • Linux Professional Institute Web Development Essentials

Posedovanje Linux Professional Institute Web Development Essentials sertifikata predstavlja još jednu relevantnu potvrdu vaših znanja i značajna je prednost prilikom konkurisanja za posao. 

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici PHP Web Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja PHP Web Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom PHP Web Development programu
  • ITAcademy Certified PHP Web Developer sertifikat

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se