Kurs core JavaScript programiranja

JavaScript je skriptni programski jezik čija je osnovna namena definisanje funkcionalnosti web stranica na klijentskoj strani. Pre nego što je objavljena prva verzija ovog programskog jezika ideja je bila da JavaScript bude veoma sličan Javi.

Međutim kada se JavaScript prvi put pojavio na tržištu davne 1995. godine on nije imao nikakve sličnosti sa pomenutim programskim jezikom osim što su oba nasledili ključne elemente iz C jezika.

Iako se JavaScript koristi uglavnom za programiranje klijentske funkcionalnosti web stranica, ovaj skriptni jezik može se efikasno koristiti i za pristup objektina u drugim aplikacijama. Takođe važno je istaći da internet pretraživači predstavljaju najčešće okruženje za izvršavanje JavaScript koda.

Praktične veštine koje steknete tokom pohađanja ovog kursa omogućiće vam da izvršavate brojne funkcije uz pomoć JavaScripta. Bićete obučeni da dodajete dinamičnost HTML stranicama na klijentskoj strani, dostavljate podatke serveru preko AJAX-a, animirate elemente na stranici i menjate njihov izgled i sadržaj.

Osim toga moći ćete da ubacujete video igrice, animacije i drugi multimedijalan sadržaj, ali i da vršite validaciju unetog sadržaja unutar formi kako bi bili sigurni da su ispravni podaci poslati serveru.

Nova znanja koja usvojite tokom ovog kursa omogućiće vam da zakoračite u oblast web dizajna i web programiranja, ali što je još važnije predstavljaće vam odličan temelj za dalje usavršavanje i izgradnju uspešne IT karijere koja je sinonim za odličnu zaradu u 21. veku.

Opis i cilj kursa core JavaScript programiranje

Na ovom kursu imaćete priliku da se upoznate sa osnovama JavaScript programiranja kao i C baziranog programiranja uopšte. Pored toga kurs će se baviti implemantacijom programskog jezika JavaScript u HTML kod, a tokom predavanja naučićete i kako se koriste proste i složene strukture u radu. Deo kursa biće fokusiran i na upoznavanje polaznika sa ugrađenim i korisnički definisanim funkcijama ali i sa samom validacijom korisničkog unosa.

Da biste neometano pohađali ovaj kurs i efikasno usvajali sve nove veštine koje on nudi potrebno vam je da posedujete jedino osnovna poznavanja rada u HTML-u i CSS-u. Upravo zbog toga kurs core JavaScript programiranja se nadovezuje na kurs koji će se baviti upoznavanjem polaznika sa dva pomenuta opisna jezika.

Kompletan kurs podeljen je u 7 modula kroz koje će polaznici steći sva neophodna znanja uz pomoć kojih će kasnije samostalno stvarati dinamičke web strane. Na početnim predavanjima predavači će vas postepeno upoznati sa pojmom JavaScript tehnologije i sa načinom na koji se web stranice kreću kroz internet saobraćaj.

Pored toga steći ćete kompletnu sliku o tome kako se web stranice generišu, ali i kako se prikazuju krajnjem korisniku. Da biste sve to što bolje razumeli moraćete i da se upoznate sa pojmovima kao što su server, klijent i korisnik. Nakon toga očekuje vas usvajanje znanja koja se tiču leksičke strukture i implementacije JavaScript koda u HTML.

Dalje kako predavanja budu odmicala naučićete koji sve tipovi podataka postoje, kako se vrši kontrola toka i šta su nizovi odnosni kako se primenjuju. U drugom delu kursu, kada već budete posedovali temelj za kompleksnije lekcije, bavićete se funkcionalanostima tačnije osnovama i naprednim radom sa korisnički definisanim funkcijama. Tokom modula poslednjih modula radićete na konceptima DOM modela i obrade korisničkog unosa i cookiesa.

Cilj ovog kursa je da se svaki polaznik upozna sa JavaScriptom i njegovom implementacijom u HTML. Nakon uspešno završenog kursa core JavaScript programiranja bićete spremni da kreirate dinamičke web strane, kao i rukujete događajima i validacijom podataka.

Proverite šta ćete sve moći da radite nakon uspešno završenog kursa

Pogledajte šta vas sve očekuje na ovom kursu. Saznajte gde sve možete primeniti stečene veštine za rad u JavaScriptu, kao i zašto je važno da proširite svoja znanja upravo na kursu koji se bavi ovim skriptnim programskim jezikom. Predavač Predrag Marić objasniće vam kako je zamišljen ceo kurs i predstaviti vam konkretne tehnike koje ćete usvojiti. 

Kurs JavaScript programiranja

Plan i program predavanja

1. Uvod i upoznavanje sa JavaScriptom

 • Šta je JavaScript i čemu služi? 
 • Implementacija JavaScript koda u HTML 
 • Leksička struktura 

2. Tipovi podataka

 • Tipovi podataka, promenljive, konstante 
 • Upoznavanje sa vrstama i funkcionalnostima operatora
 • Rad sa brojevima i stringovima 

3. Kontrola toka

 • Uslovno izvršavanje 
 • Šta su petlje i kako se koriste? 

4. Upoznavanje sa nizovima

 • Metode za rad sa nizovima 
 • Multidimenzionalni nizovi 
 • Asocijativni nizovi i JavaScript 

5. Funkcionalnost

 • Osnovni rad sa korisnički definisanim funkcijama 
 • Napredni rad sa funkcijama 

6. Manipulacija DOM-om

 • Uvod u DOM 
 • Rukovaje HTML objektima 
 • Stilizacija i upravljanje atributima 
 • Događaji i obrada događaja 

7. Obrada korisničkog unosa i Cookies

 • Šta je validacija podataka i kako se izvršava? 
 • Kako se rukuje sa Cookiesima?

Polaznici kursa core JavaScript programiranje

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.