Kurs Core JavaScript programiranja

JavaScript je skriptni programski jezik, čija osnovna namena jeste definisanje funkcionalnosti web stranica na klijentskoj strani. Pre nego što je objavljena prva verzija ovog programskog jezika, ideja je bila da JavaScript bude veoma sličan Javi.

Međutim, kada se JavaScript prvi put pojavio na tržištu, davne 1995. godine, on nije imao nikakve sličnosti sa pomenutim programskim jezikom, osim što su oba nasledila ključne elemente iz C jezika.

Iako se JavaScript koristi uglavnom za programiranje klijentske funkcionalnosti web stranica, ovaj skriptni jezik može se efikasno koristiti i za pristup objektima u drugim aplikacijama. Takođe, važno je istaći da internet pretraživači predstavljaju najčešće okruženje za izvršavanje JavaScript koda.

Praktične veštine koje steknete tokom pohađanja ovog kursa omogućiće vam da izvršavate brojne funkcije pomoću JavaScripta. Bićete obučeni da dodajete dinamičnost HTML stranicama na klijentskoj strani, dostavljate podatke serveru preko AJAX-a, animirate elemente na stranici i menjate njihov izgled i sadržaj.

Osim toga, moći ćete da ubacujete video-igrice, animacije i drugi multimedijalni sadržaj, ali i da vršite validaciju unetog sadržaja unutar formi kako biste bili sigurni da su ispravni podaci poslati serveru.

Nova znanja koja usvojite tokom ovog kursa omogućiće vam da zakoračite u oblast web dizajna i web programiranja,  ali što je još važnije, predstavljaće vam odličan temelj za dalje usavršavanje i izgradnju uspešne IT karijere, koja je sinonim za odličnu zaradu u 21. veku.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PHP Web Development Program i Java Development Program.

Opis i cilj kursa Core JavaScript programiranja

Na ovom kursu imaćete priliku da se upoznate sa osnovama JavaScript programiranja, kao i C baziranog programiranja uopšte. Pored toga, kurs će se baviti implementacijom programskog jezika JavaScript u HTML kod, a tokom predavanja naučićete i kako se koriste proste i složene strukture u radu. Deo kursa biće fokusiran i na upoznavanje polaznika sa ugrađenim i korisnički definisanim funkcijama, ali i sa samom validacijom korisničkog unosa.

Da biste neometano pohađali ovaj kurs i efikasno usvajali sve nove veštine koje on nudi, potrebno vam je da posedujete jedino osnovna poznavanja rada u HTML-u i CSS-u. Upravo zbog toga kurs Core JavaScript programiranja se nadovezuje na kurs koji će se baviti upoznavanjem polaznika sa dva pomenuta opisna jezika.

Kompletan kurs podeljen je u 7 modula, kroz koje će polaznici steći sva neophodna znanja pomoću kojih će kasnije samostalno stvarati dinamičke web strane. Na početnim predavanjima predavači će vas postepeno upoznati sa pojmom JavaScript tehnologije i sa načinom na koji se web stranice kreću kroz internet saobraćaj.

Pored toga, steći ćete kompletnu sliku o tome kako se web stranice generišu, ali i kako se prikazuju krajnjem korisniku. Da biste sve to što bolje razumeli, moraćete i da se upoznate sa pojmovima kao što su server, klijent i korisnik. Nakon toga očekuje vas usvajanje znanja koja se tiču leksičke strukture i implementacije JavaScript koda u HTML.

Kako predavanja budu odmicala, naučićete koji sve tipovi podataka postoje, kako se vrši kontrola toka i šta su nizovi, odnosno kako se primenjuju. U drugom delu kursa, kada već budete posedovali temelj za kompleksnije lekcije, bavićete se funkcionalnostima, tačnije osnovama i naprednim radom sa korisnički definisanim funkcijama. Tokom modula radićete na konceptima DOM modela i obrade korisničkog unosa i Cookiesa.

Cilj ovog kursa je da se svaki polaznik upozna sa JavaScriptom i njegovom implementacijom u HTML. Nakon uspešno završenog kursa Core JavaScript programiranja bićete spremni da kreirate dinamičke web strane, kao i da rukujete događajima i validacijom podataka.

Proverite šta ćete sve moći da radite nakon uspešno završenog kursa

Pogledajte šta vas sve očekuje na ovom kursu. Saznajte gde sve možete primeniti stečene veštine za rad u JavaScriptu i zašto je važno da proširite svoja znanja upravo na kursu koji se bavi ovim skriptnim programskim jezikom. Predavač Predrag Marić objasniće vam kako je zamišljen ceo kurs i predstaviti vam konkretne tehnike koje ćete usvojiti.

Kurs Core JavaScript programiranja će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta se podrazumeva kad kažemo da se program izvršava na klijentskoj strani, a šta kad se program izvršava na serverskoj strani?

Slobodno možemo da kažemo da se u web razvoju sve vrti oko komunikacije između servera i klijenta korišćenjem HTTP protokola. Server je zadužen za opsluživanje stranica, a klijent zahteva stranice od servera i prikazuje ih korisniku. Klijent je uglavnom web browser. Primer ove komunikacije bi mogao biti sledeći. Korisnik startuje veb browser i ukucava adresu Googlea tj. http://www.google.com i pritiska taster enter.

Tada veb browser (klijent) šalje zahtev za dobijanje početne stranice Googla koji predstavlja server. Server (Google) dobija zahtev i klijentu odgovara, tj. šalje izvorni kod svoje početne stranice u ljudski čitljivom obliku, tj. stranicu koja će se prikazati u web browseru (klijent). Kad kažemo server-side programiranje, mislimo na pisanje programa koji se izvršavaju na serveru, dok pod pisanjem client-side programa podrazumevamo pisanje programa koji će se izvršavati na klijentu.

2. Šta je JavaScript?

JavaScript je skriptni programski jezik koji vam omogućava da pravite kompleksne programe na web stranama. Svaki put kad se na web strani prikaže nešto drugo osim statičkih informacija, kao npr. interaktivne mape, podaci koji se menjaju, animirani grafički elementi, možete biti poprilično sigurni da je za to zaslužan JavaScript.

JavaScript je programski jezik koji se dobro slaže i integriše sa HTML-om, Javom i PHP-om, kao i mnogim drugim programskim jezicima. Oficijelni naziv JavaScript jezika je ECMAScript i njega ne treba mešati sa programskim jezikom Java. JavaScript aplikacije uglavnom se izvršavaju na klijentskoj strani i to je jedan od programskih jezika koje bi svaki web developer trebalo da zna.

3. Šta nam je potrebno da bismo pisali JavaScript aplikacije?

Da bismo pisali JavaScript aplikacije, dovoljan nam je običan tekst editor, kao recimo NotePad. Međutim, daleko je ugodnije i praktičnije koristiti tekst editore ili integrisana razvojna okruženja (IDE), koji su prilagođeni za pisanje web aplikacija. Neki od poznatijih editora i integrisanih okruženja su DreamWeaver, NotePad++, VisualStudio, NetBeans, WebStorm, Sublime, Atom i drugi. Neka od ovih okruženja su besplatna, a neka su komercijalna. Pored okruženja za pisanje JavaScript web aplikacija, potrebno je imati i web browser da bi se napisana aplikacija mogla pokrenuti i testirati.

Kurs core JavaScript programiranja

4. Šta JavaScript može da uradi za vas?

JavaScript omogućava pravljenje moćnih interfejsa koji omogućavaju korisnicima visoku funkcionalnost bez potrebe za novim učitavanjem stranice na kojoj se trenutno nalaze. JavaScript ima mogućnost da učita sadržaj u dokument u trenutku kad je to potrebno korisniku bez potrebe za ponovnim učitavanjem cele strane. Postoji i veliki broj JavaScript frameworkova koji olakšavaju i ubrzavaju razvoj aplikacija.

Treba znati da JavaScript nije samo vezan za browsere. Brzina i mala memorijska potrošnja JavaScripta u poređenju sa ostalim programskim jezicima doprinosi da ovaj programski jezik ima sve više različitih primena, počev od programiranja automatskih zadataka u aplikacijama kao što su Photoshop ili IIlustrator, zatim njegovog korišćenja kao server-side jezika, pa sve do korišćenja JavaScripta za programiranje robota i razvoj IoT (Internet of Things) aplikacija.

5. Koje su dobre osobine, a koje mane JavaScripta?

Jedna od dobrih osobina JavaScripta jeste manjak interakcije sa serverom. Npr. korišćenjem JavaScripta može da se proveri korisnikov unos pre njegovog slanja serveru. Ovo je značajno iz dva razloga. Prvi je da doprinosi manjem opterećenju servera jer, u slučaju greške, podaci mu se i ne šalju. Drugi razlog je ušteda korisnikovog vremena jer on ne mora da čeka da se strana ponovo učita pri pogrešnom unosu. Pomoću JavaScripta moguće je napraviti i interfejse koji reaguju kad mišem pređete preko njihovih elemenata ili se mogu aktivirati korišćenjem tastature.

6. Šta je DOM?

DOM (Document Object Model) je programski interfejs za HTML i XML dokumente. DOM omogućava strukturni prikaz dokumenta i definiše način kako se toj strukturi može pristupiti iz programa i kako oni mogu promeniti njegovu strukturu, stil i sadržaj. DOM predstavlja punu objektno orijentisanu reprezentaciju web stranice.

Kad se web strana učita, browser kreira DOM te stranice. Korišćenjem Document Object modela možemo od statičkog HTML-a da napravimo dinamički, i to tako što pomoću JavaScripta možemo:

 • da promenimo sve HTML elemente na stranici,  
 • da promenimo sve HTML atribute na stranici,
 • da promenimo sve CSS stilove na stranici,
 • da uklonimo postojeće HTML elemente i atribute,
 • da dodamo nove HTML elemente i atribute,
 • da reagujemo na postojeće događaje (events) na stranici,
 • da napravimo nove HTML događaje (events) na stranici.

7. Šta je JQuery?

JQuery je JavaScript biblioteka čija je svrha da olakša upotrebu JavaScripta na web stranicama. Za ono za šta bi vam trebalo da napišete na desetine linija koda u JavaScriptu u JQueryju vam je dovoljna jedna linija koda. JQuery pojednostavljuje pisanje mnogih stvari u odnosu na JavaScript, kao npr. pozive u Ajaxu i DOM manipulaciju. JQuery biblioteka omogućava i olakšava HTML/DOM manipulaciju, CSS manipulaciju, HTML metode za upravljanje događajima, pravljenje efekata i animacija, rad sa AJAX-om i mnoge druge korisne stvari. Za JQuery postoji i veliki broj napisanih pluginova koji vam mogu dodatno olakšati i ubrzati programiranje efikasnih web aplikacija.

Plan i program predavanja

1. Uvod i upoznavanje sa JavaScriptom

 • Šta je JavaScript i čemu služi? 
 • Implementacija JavaScript koda u HTML 
 • Leksička struktura 

2. Tipovi podataka

 • Tipovi podataka, promenljive, konstante 
 • Upoznavanje sa vrstama i funkcionalnostima operatora
 • Rad sa brojevima i stringovima 

3. Kontrola toka

 • Uslovno izvršavanje 
 • Šta su petlje i kako se koriste? 

4. Upoznavanje sa nizovima

 • Metode za rad sa nizovima 
 • Multidimenzionalni nizovi 
 • Asocijativni nizovi i JavaScript 

5. Funkcionalnost

 • Osnovni rad sa korisnički definisanim funkcijama 
 • Napredni rad sa funkcijama 

6. Manipulacija DOM-om

 • Uvod u DOM 
 • Rukovanje HTML objektima 
 • Stilizacija i upravljanje atributima 
 • Događaji i obrada događaja 

7. Obrada korisničkog unosa i Cookies

 • Šta je validacija podataka i kako se izvršava? 
 • Kako se rukuje sa Cookiesima?

Core javascript kurs programiranja - učionica

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se