Kurs XML / PHP programiranja

XML ili Extended Markup Language predstavlja standaradni skup pravila koja se koriste za definisanje formata podataka u elektronskoj formi, odnosno način na koji ćemo jednostavni i brzo moći da zapamtimo podatke i prosledimo ih nekome ko će ih takođe razumeti jer koristi iste konvencije. Iako ima veoma važnu ulogu u svetu programiranja, XML se ipak često greškom svrstava u grupu programskih jezika.

1998. godina smatra se godinom nastanka XML-a, međutim njegova istorija započeta je još 60-tih godina prošlog veka kada je kompanija IBM konstruisala prvi višenamenski jezik za serializaciju podataka. Ovaj jezik zvao se GML, a zatim je njegovim unapređivanjem nastao prvo SGML a kasnije i XML kojim će se i baviti ovaj kurs.

Stvaranjem XML-a ispunjen je osnovni cilj da se kreira jezik koji će istovremeno moći jednostavno da čitaju i ljudi i računari. S obzirom da su brojni definisani jezici za označavanje bazirani upravo na XML znanja koja steknete tokom ovog kursa omogućiće vam da radite i u RSS-u, XHTML-u, Scalable Vector Graphics, MusicXML,...

Pored toga što će vam dalje usavršavanje i napredovanje u IT svetu biti znatno olakšano zahvaljuući praktičnim veštinama sa ovog kursa, bićete spremni i da odmah započnete karijeru web programera. Poznavanjem XML i jednog od najpopularnijih programskih jezika - PHP, imaćete sve što vam je potrebno da se izdvojite iz konkurencije i u svakoj prilici dođete do visoko plaćenog radnog mesta.

Opis i cilj kursa XML / PHP programiranja

Kao polaznik ovog kursa imaćete mogućnost da se upoznate sa osnovama XML-a. Kurs će se baviti obradom XML-a kroz različite tehnologije za rukovanje, uz upotrebu programskog jezika PHP. Tokom kursa upoznaćete se sa web servisima i njihovim kretanjem odnosno kontrolom. Pored toga bićete osposobljeni da samostalno kreirate bezbednosne web servise. Naučićete šta su gradivni elementi XML-a i i na koji način se njima rukuje kroz programski jezik PHP.

Kako bi svim polaznicima bilo omogućeno da što efikasnije prate i učestuvju u predavnajima kurs je podeljen u dva modula kroz koje ćete se korak po korak upoznavati sa neophodnim veštinama. U prvom modulu fokus kursa biće na uvodu u XML i predstavljanje polaznicima najosnovnijih pojmova. Naredna predavanja biće posvećena PHP enkripciji, odnosno simple XML klasama, parsiranju XML-a i pristupu elementima kao i atriburima.

Nakon toga saznaćete da je XPath jezik koji se koristi za rukovanje podacima iz XML dokumenta, uz to naučićete i kako se aktiviraju Xpath upiti. U lekciji koja sledi posle toga upoznaćete se sa XML prostorima imena i saznaćete u kojim situacijama se oni koriste.

Poslednja dva predavanja na prvom modulu baviće se pojmom DOM (Document Object Model) i načinom tretiranja XML i HTML dokumenta, odnosno “sklapanjem kockica” koje će vam omogućiti da bez poteškoća rukujete XPath uputima kroz DOM.

Na drugom delu kursa XML / PHP programiranja akcenat će biti na detaljnom upoznavanju sa web servisima. Tokom ovih predavanja upoznaćete se sa pojmom SOAP (Simple Object Access Protocol) i bavićete se njihovim kreiranjem kao i kreiranjem RPC web servisa. U poslednjoj nastavnoj jedinici očekuje vas predstavljanje REST (Representational State Transfer) koncepta i upoznavanje sa celokupnom logikom koja se tiče upotrebe ovog pojma prilikom kreiranja web servisa.

Nakon uspešno završenog kursa stečena znanja na predavanjima pružiće vam priliku da profesionalno pravite kompleksne, bezbedne i funkcionalane web aplikacije, kao i servise bazirane na XML-u. Praktične veštine kojima ovladate omogućiće vam da izgradite uspešnu IT karijeru i postanete kvalifikovan stručnak u oblasti web programiranja.

Upoznajte se sa svim prednostima pohađanja kursa 

Predavač Vladimir Marić upoznaće vas sa osnovnim ciljevima kursa i objasniće vam šta ćete sve naučiti. Proverite zašto je važno da steknete veštine koje ćete moći da iskoritite za kreiranje web servisa, ali i koje sve prednosti vam nudi celokupna oblast web programiranja u kojoj ćete moći da radite nakon uspešno završenog kursa.

Kurs XML / PHP programiranja

Plan i program predavanja

1. Uvod i osnove XML-a

 • Šta je XML(Extended Markup Language) i kada se koristi?
 • Upoznavanje sa pojmom kriptografije u programiranju i PHP enkripcije (md5, sha, base64, rsa)
 • SimpleXML klasa – Parsiranje XML-a, pristup elementima i atributima
 • Šta je Xpath i kako se kreiraju XML upiti?
 • XML prostori imena i pisanje XML-a u fajlove
 • Predstavljanje DOM (Document Object Model) u XML
 • Rukovanje DOMXpath i SAX XML

2. Web servisi

 • Uvod u web servise i upoznavanje sa načinima njihove primene
 • Upoznavanje sa pojmom SOAP (Simple Object Access Protocol)
 • Kreiranje SOAP i RPC veb servisa
 • Šta je REST i kako se koristi prilikom kreiranja web servisa?

Polaznici XML/ PHP programiranja

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.