Učenje preko interneta

Školovanje u 21. veku je donelo brojne prednosti kada je o efikasnosti učenja reč. Zahvaljujući internet servisima moguće je ne samo pratiti nastavu od kuće već i aktivno učestovati u njoj. Pohađanje nastave na daljinu je veoma popularna alternativa klasičnom školovanju, jer nudi značajnu uštedu vremena.

Šta je učenje preko interneta

Učenje putem interneta može se definisati kao oblik edukacije u kom se nastavni sadržaji prezentuju polaznicima online. Pri tome je osnovni zahtev koji se postavlja pred učesnike obrazovnog procesa posedovanje računara s priključkom na internet.

Kada je reč o programskoj podršci koja se koristi prilikom edukacije putem interneta, najčešće se koriste tzv. Courseware alati, koji omogućavaju skladištenje obrazovnih sadržaja na web serveru i njihovo povezivanje, komunikaciju među učesnicima obuka i kurseva, upravljanje učenjem i proveru znanja putem različitih testova za samoproveru.

Jednostavan sistem online školovanja

Učenje od kuće nudi brojne prednosti, naročito ukoliko polaznici nisu u prilici da prate nastavu u realnom vremenu. Online sistem učenja omogućava korišćenje praktično svih benefita klasičnog školovanja uz dodatne prednosti koje donosi internet. 

1. Obuka zasnovana na webu (WBT – web-based training) vrši se objavljivanjem sadržaja za učenje na sajtu obrazovne ustanove. Prednosti ovakvog metoda distribucije materijala za učenje su sledeće:

 • brza distribucija; 
 • učenici preko interneta pristupaju ponuđenom materijalu; 
 • moguće je uključiti hipermedijske materijale; 
 • servis mogu koristiti pojedinci ili grupe istovremeno; 
 • mogućnost povezivanja – „linkovanja”; 
 • multimedijalnost sadržaja; 
 • jednostavnost obnavljanja sadržaja; 
 • mogućnost administriranja pristupa; 
 • interaktivnost sadržaja i slično.

2. Imejl je najjednostavniji oblik asinhrone interakcije i najčešće se koristi kao dodatak uz druge oblike komunikacije. Prednosti korišćenja mejla su:

 • jednostavnost pri korišćenju; 
 • privatna komunikacija;
 • dovoljno vremena za razmišljanje i odgovor.

3. Mejling liste predstavljaju servis sa sličnim oblikom interakcije kao imejl. Na ovaj način se obezbeđuju:

 • jednostavnost u korišćenju; 
 • prilagođenost radu s grupom; 
 • organizacija aktivnosti studenata po grupama.

4. Online forumi, kao i liste, omogućavaju javne rasprave, gde se šalju pitanja i odgovori i razmenjuju mišljenja i moguće je otvoriti vlastitu grupu za diskusiju na određenu temu. Ovaj način komunikacije omogućava:

 • obučavanje prepiskom; 
 • formiranje oglasnih tabli za komunikaciju sa nastavnikom;
 • konstruktivnu komunikaciju između polaznika;
 • međusobno pomaganje pri učenju.

5. Chat aplikacije (VOIP) predstavljaju oblik sinhrone komunikacije koja se bazira na porukama preko interneta ili intraneta. Pored najpoznatijih aplikacija kao što su Skype, Zoom, Viber, WhatsApp i Google Meet, postoje i specijalno napravljeni programi za edukativne potrebe. Ove aplikacije omogućavaju razmenu poruka, video i audio snimaka, kao i prenos događaja u realnom vremenu (streaming). Benefiti toga su:

 • povezivanje učenika; 
 • mogućnost nadoknađivanja propuštenog sadržaja;
 • razmena podataka;
 • praćenje nastave u realnom vremenu;
 • komunikacija sa predavačima.

6. Deljene aplikacije (whiteboards) predstavljaju način sinhrone interakcije u kojoj polaznici učestvuju u zajedničkom radu na softverskoj aplikaciji. Postoje dva načina korišćenja podeljene aplikacije: kao sredstvo učenja kako se koristi aplikacija i za učenje koncepata, veština i razvijanje kritičkog mišljenja. Prednosti ovakvog načina interakcije su simuliranje stvarnosti i podsticanje zajedničkog učenja.

Savremeni pristup školovanju

Odluka da ITAcademy koristi tzv. hibridni prenos koji obuhvata delimično korišćenje weba, pomenutih internet servisa, kao i materijala na hard-diskovima za prenos fajlova, dovodi do kvalitetnog sistema koji pruža najbolje od CBT-a (computer-based training) i WBT-a, dok se istovremeno minimalizuju nedostaci svakog od pristupa.

Učenje preko interneta omogućava polazniku da se školuje kad njemu najviše odgovara jer se predavanja i materijali za učenje nalaze na serveru škole. Oni su dostupni 24 sata dnevno, što olakšava učenje i put do diplome.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se