Kritičko mišljenje i rešavanje problema u IT industriji

Da biste uspešno savladali izazove u IT industriji, potrebno je imati razvijeno kritičko mišljenje. Upravo je to jedan od najvažnijih elemenata koji omogućavaju uspešnu karijeru. Iako je nekome prirodno lakše da rešava probleme, reč je o načinu razmišljanja koji je moguće usavršiti.

kritičko mišljenje i rešavanje problema

Mišljenje je adaptivna aktivnost koja omogućava čoveku da menja sredinu i da je prilagođava svojim potrebama. Ako analiziramo misaoni tok, možemo videti da je to veoma složen proces koji prolazi kroz različite faze:

  • svest o zadatku ili problemu – polazna tačka u procesu mišljenja jeste uvek postojanje nekog zadatka ili cilja do kog osoba želi da stigne u određenim uslovima;
  • zadrška impulsivnih reakcija – neposredno po uočavanju zadatka, odmah nakon svesti o cilju, nužno je suzdržavanje od prvog odgovora (reakcije), neophodna je kontrola impulsivnih reakcija;
  • alternativna rešenja ili hipoteze – u toku analize uslova zadatka mogu se javiti različite ideje o mogućim načinima rešenja. Naime, svaki zadatak neizbežno pretpostavlja postojanje više alternativnih rešenja od kojih subjekat bira jedno koje mu izgleda najverovatnije;
  • rešenje – nakon analize uslova zadatka, izbor jedne alternative predstavlja rešenje problema;
  • provera – posle pronalaženja rešenja nužno sledi etapa poređenja sa početnim uslovima zadatka. 

Postoje razne vrste mišljenja, ali kada je uspešno poslovanje u pitanju, posebno je važno kritičko mišljenje i rešavanje problema. To je posebno važno za IT oblasti kao što su programiranje, web dizajn ili SEO.

Šta podrazumeva kritičko mišljenje i rešavanje problema?

Kritičko mišljenje je poseban oblik mišljenja čiji je ishod ili rezultat vrednovanje (procena vrednosti) nečega što je bilo predmet ili sadržaj mišljenja. Svaki misaoni proces sadrži kritičko mišljenje. Predmet kritičkog mišljenja, dakle, mogu biti sopstvene ili tuđe ideje i proizvodi. 

Razvijanje kritičkog mišljenja

Da bi kritičko mišljenje došlo do izražaja, moramo da se uzdržimo od prevremenog slaganja ili neslaganja sa nekom tvrdnjom ili predlogom rešenja. Često se dešava, naročito u kompanijama, da se pojedine informacije uzmu „zdravo za gotovo”. To se obično dešava kada nadređeni da naredbu ili prezentuje rešenje. Podređeni u tom slučaju imaju potrebu da se bez razmišljanja povinuju odluci. 

Čak i da je ponuđeno rešenje najbolje, potrebno mu je kritički pristupiti kako bi se ono razumelo na pravi način. To je posebno važno u oblastima poput programiranja, gde je važno biti kritički nastrojen. Samo na taj način se može doći do pravih rešenja problema.

Razumevanje problema i njegovo rešavanje

Razjašnjenje predmeta razmatranja predstavlja osnovu kritičkog razmišljanja. Reč je o razumevanju značenja i smisla onoga o čemu se raspravlja, misli ili odlučuje. Da bi se razumeo problem, potrebno je proći nekoliko važnih koraka:

  • identifikovanje činjenica, pravila, procedura i teorija koji su relevantni za dati problem;
  • preispitivanje izgrađenog referentnog okvira i njegovo poređenje sa alternativnim pristupima datom problemu;
  • generisanje potencijalnog rešenja, što najčešće podrazumeva istovremeno istraživanje različitih pravaca razmišljanja;
  • evaluacija rešenja u pogledu njegove usaglašenosti sa postojećim informacijama. 

Treba imati na umu da kritičko razmišljanje ne znači automatski negativno postavljanje prema nečemu. Nije cilj pronaći grešku, već najbolje rešenje kroz proces neutralnog razmišljanja o zadatku. Važan deo tog procesa je i uvažavanje tuđeg mišljenja, čak i ako se ne slažete sa njim.

rešavanje problema u IT industriji

Primena kritičkog mišljenja u IT industriji

U IT industriji je izuzetno važno posedovati kritičko mišljenje. Bez toga je praktično nemoguće ostvariti uspešnu karijeru. Jednostavno, svaki zadatak koji se obavlja zahteva kritičko sagledavanje situacije i temeljnu analizu. Čak i za najjednostavnije zadatke potrebno je da se kritički sagledaju činjenice. Možda je neko prevideo neki deo u programu, pogrešno napisao kod ili ne razume materiju kao vi. 

Programeri i kritičko mišljenje 

Da biste ostvarili uspešnu IT karijeru, nije dovoljno da posedujete neophodna znanja. Bitni su i način na koji se naučeno primenjuje, razumevanje specifičnih izazova i adekvatna primena tehnologije. 

Upravo su IT eksperti koji umeju da kritički pristupe rešavanju problema najcenjeniji u industriji. 

Svako može da slepo sprovodi naređenja, ali oni koji razmišljaju svojom glavom i preispituju svaki korak u procesu postižu najbolje rezultate. Nikada nije na odmet biti temeljan i koristiti logiku i zdrav razum pri rešavanju problema.

Pristup projektu kao celini – dok radimo na nekom projektu, važno je da razumemo ljude kojima je on namenjen. Pitanja kao što su „da li je ovo tehnološki najbolje rešenje”, „koliko je interfejs komplikovan za korišćenje” i slično pomažu u procesu rada. Povlađivanje sebi (ili nadređenima) zarad brže finalizacije rada nije put ka uspehu. Zato najbolji programeri umeju da prepoznaju problem, a da u isto vreme vide i širu sliku, kako bi došli do najboljeg rešenja. Naravno, nemoguće je sve predvideti, zbog čega je važno biti dosledan i testirati svaki ključni korak u procesu.

Drugačije razmišljanje – ako svi misle na isti način, nemoguće je postići značajan uspeh. Za uspeh je potrebno imati i drugačije, kritičko mišljenje. Čak i ako se ispostavi da to nije traženo rešenje, samo preispitivanje i traženje alternativnog puta doneće bolje rezultate. Dobri programeri uvek preispituju svoj rad, razmišljajući o prednostima i manama trenutnog rešenja i njegovom efektu. Zaista, iako je lakše samo rešavati stvari „po automatizmu”, kritičko mišljenje će dovesti do dugoročnijeg i kvalitetnijeg rešenja. 

Važnost razvijanja kritičkog mišljenja

Kako je reč o IT industriji, razvitak tehnologije je od ključne važnosti prilikom rada na nekom projektu. Potrebno je, u zavisnosti od projekta, temeljno analizirati sve načine na koje tehnologija utiče – npr. kako aplikacija radi na Androidu, kako funkcioniše na nestandardnim rezolucijama ekrana, da li je moguće upariti korisnike sa različitih platformi itd. 

Na sve to treba dodati ljudski faktor. Naime, sve može da deluje savršeno u „laboratorijskim uslovima”, a da u praksi bude potpuni promašaj. Zato je kritički pristup potreban tokom kompletnog procesa rada, od ideje, preko njene realizacije, testiranja, do puštanja u upotrebu. Svakom koraku se mora pristupiti na pravi način kako bi plan bio u potpunosti ispunjen.


Iako ne pristupaju svi jednako efikasno rešavanju izazova, moguće je usavršiti veštine i znanja iz ove oblasti. To se može postići ličnim usavršavanjem kroz programe koji detaljnije obrađuju kritičko mišljenje i rešavanje problema. Stečeno znanje će vam pomoći da lakše zaradite novac i napredujete u karijeri.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se