Core PHP kurs programiranja

Pre nego što vam pružimo najvažnije informacije o samom programskom jeziku PHP, ukratko ćemo vas upoznati sa pojmom kojim se bavi ovaj PHP kurs. Core PHP predstavlja samu osnovu ovog programskog jezika. Uz pomoć tehnika i alata koje usvojite tokom ovog kursa, bićete u stanju da kreirate dinamički sadržaj web stranice, što je minimum neophodnog znanja svakog PHP početnika ili web dizajnera.

Jedna od glavnih specifičnosti Core PHP-a je njegovo funkcionisanje bez ikakvih dodatnih biblioteka. Pored toga, ono što je veoma važno za sve polaznike ovog kursa jeste činjenica da ćete učenjem Core PHP jezika mnogo lakše razumeti kako se kreiraju napredne web aplikacije uz pomoć PHP frameworka.

Drugim rečima, ukoliko želite da se bavite web programiranjem, odnosno izradom dinamičkih web stranica ili aplikacija, biće vam neophodna znanja koja možete usvojiti pohađanjem kursa Core PHP programiranje.

Za sve buduće PHP programere važno je da znaju da je ovo skriptni programski jezik opšte namene, čija je glavna karakteristika jednostavnost, ali i funkcionalnost na skoro svim operativnim sistemima. Jednostavno, PHP se interpretira od strane web servera i generiše HTML kod ili neki drugi izlaz koji klijenti mogu da prepoznaju.

Za pisanje izvornog PHP koda biće vam potrebni samo najosnovniji alati za editovanje teksta, kao što je na primer Notepad, ali za napredno programiranje neophodno je da instalirate još neke softvere sa kojima ćete se upoznati već na prvim časovima.

Pre nego što pređete na detaljniji opis kursa, trebate znati da nezaposlenih PHP programera NEMA! Oni su jedni od najtraženijih stručnjaka u IT sektoru. Ovde možete pogledati kolike su plate PHP programera u Srbiji, a ovde koliko zarađuju PHP stručnjaci u inostranstvu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Engineering ProgramPHP Web Development Program i Software Development Program.

Opis i cilj Core PHP kursa programiranja

PHP kurs, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno u učionici, će vam pružiti priliku da upoznate sve tehnike neophodne za pisanje kodova u ovom programskom jeziku. Predavanja vam pružaju sva potrebna znanja koja se tiču obrade specifičnih elemenata jezika, kao i elemenata koji su deo opštih programerskih konvencija.

Naučićete kako da rukujete sa podacima kroz različite izvore, kao što su baze i fajl sistemi. Pored toga, dobićete kompletnu sliku o proceduralnom pristupu programiranju i upoznaćete se sa svim bezbednosnim konceptima.

Ovaj kurs ima za cilj da se svi polaznici, bez obzira na nivo predznanja koji poseduju, upoznaju sa strukturom i sintaksom programskog jezika PHP i troslojnom web arhitekturom. Kroz predstavljanje proceduralnog pristupa programiranju i uvod u objektno orijentisano programiranje, polaznici će imati priliku da steknu korisna znanja koja će im omogućiti da se izdvoje iz konkurencije u IT svetu i izgrade uspešnu karijeru.

Nastavni plan i program osmišljeni su tako da će vas iskusni predavač kroz kurs, korak po korak, uvoditi u avanturu zvanu PHP programiranje. Na taj način, kako obuka bude odmicala, razvijaćete nove veštine i povećavati nivoe znanja koji će vam pružati sve šire programerske mogućnosti. Na kraju programa, u čijem sklopu je i ovaj kurs, imaćete mogućnost da polažete za međunarodno priznate PHP sertifikate.

Početak PHP kursa obeležiće predavanja koja su vezana za samu osnovu programskog jezika PHP i pripremu „terena” za pisanje kodova u njemu. Nakon toga očekuju vas sve kompleksnija predavanja za koja ćete već imati potrebno predznanje, kako biste sa lakoćom usvajali nove veštine.

S obzirom na to da PHP spada među najzastupljenije programske jezike na tržištu i da se ta činjenica neće menjati u skorijoj budućnosti, stečene veštine na ovom kursu predstavljaće vam vrednu referencu prilikom traženja posla ili daljeg usavršavanja u cilju postizanja što uspešnije karijere.

Važno je istaći da PHP spada među najbolje izbore za ulazak u IT svet, bez obzira da li želite da to bude vaša krajnja destinacija ili samo prvi programski jezik koji ćete naučiti. Primenjive tehnike koje dobijete tokom obuke omogućiće vam da kreirate dinamički web sadržaj, ali i da obavljate mnoge druge funkcije koje se odnose na web programiranje.

Otkrijte šta vas čeka na kursu i posle njega

Predavač Vladimir Marić objasniće vam zašto je programski jezik PHP idealno rešenje za sve koji žele da počinju sa učenjem od „nule”, a žele da postanu uspešni web programeri. Kroz kratke i jednostavne primere saznaćete kako da napravite PHP skriptu. Pogledajte video i saznajte šta vas sve čeka tokom PHP obuke.

Core PHP odgovoriće vam na sledeća pitanja:

1. Šta je to server, a šta klijent?

Svaki softver koji upućuje neki zahtev, sa ciljem da bude obrađen, naziva se klijentom. Najčešće, to je web čitač (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari...). Softver koji prihvata ovaj zahtev i opslužuje ga naziva se serverom (Apache, IIS, nginx...). Server generiše odgovor koji se potom interpretira na klijentskoj strani, nakon čega ga korisnik vidi. U trenutku pristiglog zahteva, server se najčešće obraća trećoj strani, odnosno bazi podataka, odakle dobija uskladištene podatke. Dalje, kada server dobije odgovor od baze podataka, obrađuje ga i prosleđuje nazad klijentu, najčešće u vidu HTML koda.

Trojka (klijent–server–baza podataka) čini takozvanu „troslojnu arhitekturu” u kojoj PHP datoteke pripadaju serveru, odnosno „srednjem sloju”. Na istom računaru moguće je instalirati i klijentski i serverski program, kao i bazu podataka. U takvim situacijama, dobija se integrisano okruženje koje lokalno može da simulira troslojnu arhitekturu, koja je u praksi podeljena na tri različita računara. Važno je istaći i da je kompletan proces komunikacije između servera i baze podataka koja ga opslužuje, za klijenta potpuno nevidljiv.

2. Šta je PHP i da li on spada u softver otvorenog koda?

Softver koji je dostupan svima i slobodan za korišćenje i izmene naziva se softver otvorenog koda (Open Source Software). On takođe može biti distribuiran pod licencom koja zadovoljava određena pravila. Primer operativnog sistema koji uglavnom spada u softver otvorenog koda je Linux.

Kao budući PHP programer trebate znati da je PHP skraćenica od „PHP: Hypertext Preprocessor” (prvobitno je bilo od Personal Home Page) i da ovaj jezik takođe spada u softver otvorenog koda, što znači da se besplatno može preuzeti sa interneta i slobodno koristiti. PHP je skriptni jezik koji se izvršava na serveru koji potom vraća odgovor klijentu, odnosno web čitaču. Drugim rečima, u zavisnosti od zahteva klijenata, generiše se dinamički odgovor servera i zato kažemo da programski jezik PHP generiše dinamičke web stranice.

3. Sa kojim tehnologijama je PHP tesno povezan?

PHP je povezan sa tehnologijama kao što su HTML, XHTML, CSS i JavaScript. Recimo, PHP može generisati HTML kod, ali se takođe iz HTML koda mogu proslediti podaci PHP kodu. Na sličan način pomenuti programski jezik međusobno može komunicirati i sa JavaScriptom. PHP najčešće radi na Apache web serveru i najčešće koristi usluge MySQL baze podataka.

Takođe, ovaj programski jezik koristi i XML za prenos i čuvanje podataka. PHP datoteka ima ekstenziju php i može sadržati običan tekst, HTML, CSS, JavaScript, kao i PHP kod. Datoteka koja ima ekstenziju html može sadržati običan tekst, HTML, CSS, JavaScript, ali ne i PHP kod.

PHP kurs

4. Koja je razlika između PHP-a i JavaScript-a?

Glavna razlika između PHP-a i klijentske uloge JavaScripta predstavlja mesto izvršavanja koda. Dok se programski kod PHP-a izvršava na serverskoj strani, JavaScript isto čini na klijentskoj. Osim toga, PHP generiše HTML kod koji se šalje i potom interpertira u web čitaču. U poslednje vreme pojavljuju se razne nadogradnje JavaScripta koje mogu raditi i na serverskoj strani, što je oduvek bila primarna uloga PHP-a.

Teorijski gledano, PHP se može pokrenuti u lokalnom okruženju kao skript, ali se to u praksi retko dešava. Takođe, ovaj programski jezik može funkcionisati samostalno, nevezano za HTML i JavaScript, ali se u praksi i to retko dešava. U svakom slučaju, PHP tesno sarađuje sa jezicima HTML i JavaScript, pa se iz tog razloga od svih PHP programera očekuje da poznaju i pomenute tehnologije.

5. Šta je sve ukratko moguće uraditi koristeći PHP?

Programski jezik PHP može generisati dinamičke web stranice, kreirati, otvarati i zatvarati datoteke, kao i čitati, upisivati ili brisati njihov sadržaj. Takođe, uz pomoć PHP-a možete preuzimati podatke iz web forme, kao i slati ili prihvatati kolačiće (cookies). Dalje, ovaj programski jezik može dodavati, brisati ili menjati sadržaj tabela u bazi podataka.

Važno je istaći da PHP može kontrolisati i korisnička prava pristupa, šifrovati podatke i praviti grafikone i tabele. Kao odgovor, ovaj programski jezik klijentu ne mora vraćati samo HTML sadržaj, već i slike, tekst, PDF datoteke ili video materijale. PHP može slati podatke i u obliku elektronske pošte, ali i parsirati, odnosno uzimati koristan sadržaj iz XML datoteke.

6. Šta znače skraćenice LAMP, WAMP, MAMP?

LAMP okruženje je kovanica sastavljena od početnih slova reči Linux, Apache, MySQL i PHP. Slovo P u ovoj skraćenici takođe se može odnositi i na programske jezike Perl ili Python. Jednostavno rečeno, LAMP je softver koji u sebi istovremeno sadrži Apache, MySQL i PHP. Za operativne sisteme Windows i Mac OS takođe postoje slična okruženja koja se nazivaju WAMP i MAMP.

Iako inicijalno Mac OS poseduje PHP i Apache, njegovi korisnici zbog jednostavnosti često koriste MAMP. Još jedno integrisano okruženje sa sličnom namenom, koje podjednako dobro radi na sva tri pomenuta operativna sistema, predstavlja XAMPP. Pomenute tehnologije pre svega čine idealna okruženja za sticanje početnog iskustva u PHP programiranju.

7. Zašto bi koristili baš PHP i šta nam je za početak potrebno?

PHP je nezavisan od platfome, odnosno od operativnog sistema na kome se izvršava (Windows, Linux, Unix, Mac OS X,...). Pomenuti programski jezik je kompatibilan sa praktično svim serverskim programima (Apache, IIS,GlassFish...). Osim toga, PHP je podržan od velikog broja baza podataka (MySQL, Oracle, Postgres, SQLite, Access,...), ali ono što je možda i najvažnije – ovaj programski jezik je potpuno besplatan i može se preuzeti sa adrese www.php.net.

PHP se lako uči i efikasno izvršava na serveru, a za početak je najjednostavnije da instalirate neka od prethodno pomenutih integrisanih okruženja, koja će vam omogućiti sve što vam je potrebno na jednom mestu. Kasnije, moguće je besplatno rezervisati web hosting servis koji podržava PHP, MySQL i Appache. Poslednji, ali ne i manje važan razlog za upotrebu PHP-a, jeste taj što veliki projekti zahtevaju da troslojna arhitektura fizički bude podeljena na tri računara.

Plan i program predavanja

1. Definicija instalacija i osnove PHP-a

 • Instalacija i priprema za rad 
 • Tipovi podataka 
 • Promenljive – varijable 
 • Operatori 

2. Kontrola toka

 • Naredbe grananja 
 • Upoznavanje sa switch – case strukturama 
 • Šta je for petlja, kada i kako se koristi? 
 • Kako se piše while petlja 

3. Funkcije

 • Uključenje eksternih fajlova u aktuelni kod 
 • Upoznavanje sa funkcijama kao jednim od ključnih elemenata OOP-a. 

4. Nizovi

 • Rad sa nizovima 
 • Višedimenzionalni nizovi i funkcionalnost nad nizovima 

5. Stringovi

 • Obrada stringova 
 • Napredni stringovi i paterni 

6. Bezbednost i debug

 • Bezbednosni koncepti 
 • Validacija i validacioni filteri 
 • Rukovanje greškama 

7. Rad sa podacima

 • Rukovanje MySQL-om 
 • PHP i baze podataka

Core PHP - Tradicionalni i online kurs programiranja

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se