Plate programera u Srbiji

Sa velikim napretkom tehnologije u poslednje dve decenije i prebacivanjem klasičnih poslovnih modela u online sferu, potreba za programerima je sve veća i predviđa se da će u budućnosti još više rasti. Uporedo sa potražnjom, očekuje se da raste i plata programera u Srbiji.

Odavno programeri više nisu ljudi koji samo kreiraju zanimljive video-igre. Danas svi vidovi poslovanja imaju potrebu za dobrim IT stručnjacima. Tako je i u Srbiji, zbog čega plate programera u Srbiji konstantno rastu.

Potražnja za stručnim i kvalitetnim kadrom raste, dok broj postojećih IT stručnjaka nije dovoljan da u potpunosti odgovori na zahteve tržišta. Zbog toga se kompanije bore za dobre programere, nudeći im visoke plate, beneficije i sjajne radne uslove kakvi ne postoje na drugim poslovima.

Koliko zarađuju programeri u Srbiji i koje sve prednosti možete da očekujete od svog posla?

Predstavljamo vam rezultate istraživanja sprovedenog među programerima u Srbiji.

Plata programera u Srbiji nekoliko puta veća od proseka

Kada je u pitanju plata programera u Srbiji, ona zavisi od stepena iskustva i programskog jezika koji se koristi. Istraživanje govori da je:

 • Plata junior programera – 700 evra;
 • Plata medior programera – 1.299 evra;
 • Plata senior programera – 2.261 evro.

Plate programera u Srbiji

PHP programski jezik svoju popularnost stekao je zbog:

Jednostavnosti prilikom kodiranja;
Lakoće kojom se usvaja.

PHP je jedan od najvažnijih jezika za web programiranje i izradu dinamičkih sadržaja. S obzirom na to, veoma je tražen, a potražnji odgovara i visina zarade:

 • Plata junior PHP programera iznosi 685 evra;
 • Plata senior PHP programera iznosi 2.104 evra.

plate programera PHP

Uz potvrdu znanja u vidu međunarodno priznatog Zend sertifikata izdvojićete se od konkurencije i biti i sami u prilici da zarađujete pomoću ovog jezika.

Plata Java programera

Java programski jezik jedan je od najpopularnijih jezika s obzirom na njegovu široku primenu: od razvoja aplikacionih softvera, preko implementacije u različita multiplatformska orkuženja, pa sve do njegove uloge u razvijanju aplikacija za mobilne telefone i tablet uređaje kroz Android operativni sistem.

Među programerima Java je poznat kao jezik za koji se kaže „write once, run anywhere”, što znači da je primenjiv svuda, zbog čega je potražnja za Java programerima velika.

Shodno tome, i zarade su nekoliko puta veće od proseka u Srbiji:

 • Plata junior Java programera iznosi 671 evro;
 • Plata senior Java programera iznosi 2.130 evra.

plate programera java

Uz dobijanje međunarodnog Oracle sertifikata, koji izdaje druga po redu najveća softverska kompanija na svetu i koji je moguće dobiti i u Srbiji, postaćete traženi i dobro plaćeni stručnjak.

Plata JavaScript programera

JavaScript spada u tri najpopularnija programska jezika kojim se programeri u Srbiji služe.

Kada je u pitanju tehnologija koja se koristi, JavaScript programeri u proseku imaju drugu najvišu prosečnu platu:

 • Plata junior JavaScript programera iznosi 769 evra;
 • Plata senior JavaScript programera u proseku je 2.544 evra.

plate programera java script

Plata Python programera

Python je open source programski jezik koji se primenjuje u brojnim komercijalnim i drugim oblastima i izuzetno je lak za učenje. Zbog toga sve više profesionalnih developera želi da savlada ovaj atraktivan programski jezik, čija popularnost beleži kontinuiran rast.

Plate koje u Srbiji možete da zaradite kao Python programer izuzetno su atraktivne:

 • Plata junior Python programera iznosi preko 900 evra;
 • Plata senior Python programera iznosi preko 2.600 evra.

plate-programera

Navedeni podaci mogu nam pružiti odgovor na važno pitanje:

Kako biste živeli sa platom programera u Srbiji

Dakle, početna plata programera gotovo je duplo veća od prosečne plate u Srbiji, dok programer medior i programer senior zarađuju i preko pet puta više u odnosu na prosek:

- Prosečna plata junior programera je 700 evra, dok je prosečna plata u Srbiji, bez obzira na godine iskustva, 399 evra;
- Prosečna plata senior programera iznosi 2.261 evro.

Kada je u pitanju odnos plate i troškova života, najatraktivniji grad je Novi Sad, a odmah posle njega Beograd.

Prosečna plata programera raste u zavisnosti od ličnog usavršavanja

Zanimljivo je da prosečna plata programera u Srbiji raste i sa vremenom koje se posvećuje usavršavanju. Prema istraživanju:

 • Najviše plate imaju programeri koji za lično usavršavanje izdvajaju od 6 do 10 sati mesečno.

Dakle, još jedna pogodnost posla programera jeste to što postoji prilika za rast plate. Za razliku od mnogih poslova, plata programera ne zavisi od spoljnih faktora, već od njegovog ličnog truda i ulaganja u učenje.

Dakle, programeri dobijaju platu u skladu sa svojim zaslugama i kao pravičnu nagradu za trud.

Prednost samostalnog učenja i kurseva

Važan podatak je da na visinu plate programera u Srbiji ne utiče formalno obrazovanje, već godine iskustva i obučavanja.

Oko polovine programera u Srbiji nema završen fakultet, pri čemu više od petine fakultetski obrazovanih ispitanika ne poseduje diplomu tehničkog fakulteta.

Otuda ne čudi što je istraživanje pokazalo da, kada je u pitanju savladavanje pisanja kodova, programeri najviše cene:

 • Samostalno učenje i
 • Offline i online kurseve.

Osim toga, pažnja se posvećuje i sticanju međunarodno priznatih sertifikata.

Kada su u pitanju veštine kao što je kodiranje, koje se sa napretkom tehnologije brzo razvija i dinamično menja, neformalno obrazovanje – offline i online kursevi – pruža mogućnost brzog savladavanja i prilagođavanja novonastalim promenama.

Otuda ne iznenađuje što programeri prednost daju upravo ovakvom vidu ličnog usavršavanja.

Opšti zaključak je da:

Na platu programera u Srbiji ne utiče stepen obrazovanja, već godine iskustva.

SVEOBUHVATNI VODIČ: Koliku platu i koje pogodnosti možete da očekujete kao programer kod nas ili u inostranstvu

Postoji mnogo nepoznanica o tome koliko zaista zarađuju programeri, kakve benefite imaju i šta mogu da očekuju na poslu.

Zato smo vam pripremili besplatan vodič, koji će vam odgovoriti na ova pitanja, ali i dati savete kako da ostvarite uspešnu karijeru programera u Srbiji ili inostranstvu. Vodič je u PDF-u i možemo vam ga poslati na e-mail adresu, tako da vam uvek bude pri ruci.

Unesite Vaš e-mail
(Privatnost zagarantovana)

Programeri u Srbiji – lako do posla

Kada je u pitanju zaposlenje, programeri u Srbiji ne moraju da brinu. Ponuda poslova je još uvek prilično veća od broja stručnjaka. To je trend koji će se nastaviti i u budućnosti.

Podaci sa jednog od najpopularnijih sajtova za zapošljavanje u Srbiji govore da se broj oglašenih poslova u IT sektoru:

Za poslednjih sedam godina povećao šest puta.

Ukupno petinu objavljenih oglasa na pomenutom sajtu čine poslovi u kojima se traže IT stručnjaci.

Sa druge strane, veliki rast potražnje ne prati dovoljan broj IT stručnjaka. Prema procenama, našem tržištu u ovom trenutku nedostaje najmanje 15.000 programera.

Kada je u pitanju stanje na IT tržištu, činjenica je da:

Poslodavci češće traže programere nego što oni apliciraju.

Početna plata programera

Čak i kao programer početnik imate dosta mogućnosti za izbor posla.

Istraživanja pokazuju da je prošle godine značajno porasla potreba za junior programerima. Reč je o trendu koji će nastaviti da raste.

Gotovo sve kompanije imaju poteškoća u pronalaženju kvalitetnih kadrova, zbog čega su spremne da početnicima ponude natprosečne uslove kao što su:

 • Plaćena praksa;
 • Visoka plata junior programera.

Shodno velikoj potražnji, ne čudi činjenica da velika većina programera u Srbiji platu prima u kompaniji – domaćeg, kombinovanog ili stranog vlasništva.

Istraživanja pokazuju da je:

 • 86% programera zaposleno u firmi.

Mali procenat programera koji ne rade u firmama obično je odabrao da budu profesionalni frilenseri koji svoju platu zarađuju na nekoj od popularnih platformi za frilensovanje i vole slobodu koju im donosi fleksibilno radno vreme.

Dobra dodatna zarada programera

Pored rada u firmi, plata programera u Srbiji dopunjava se i kroz dodatne izvore zarade – posebno preko različitih platformi za honorarne poslove (freelance).

Prema istraživanju:

 • 36% programera popunjava svoj budžet tako što frilensuje (obično manje od pet sati nedeljno).

Dakle, za nešto manje od sat vremena dnevno, srpski programeri mogu da zarade lep dodatak na platu.

Za razliku od drugih poslova u kojima zaposleni često moraju da rade prekovremeno, za šta nisu adekvatno ili uopšte plaćeni, programeri u Srbiji imaju vremena za frilensovanje, koje se prilično dobro plaća.

Pregled najvećih svetskih platformi za honorarne poslove pokazuje da srpski programeri sa iskustvom bez problema zarađuju:

 • Preko 50 evra po satu.

Plata PHP programera može se uvećati honorarnim radom koji se naplaćuje:

 • 45 evra za sat vremene posla.

Plata Java programera koji frilensuje dopunjuje se zaradom od:

 • 40 evra na sat.

Stručnjaci za razvijanje mobilnih aplikacija frilensovanjem ostvaruju prosečnu platu od oko:

 • 60 evra po satu.

Jasno je da je frilensovanje unosan i lep dodatak na već postojeću platu programera u Srbiji.

U firmama gde postoji prekovremeni rad, on je u velikoj većini slučajeva adekvatno nagrađen:

 • Novčanim bonusom na plate programera;
 • Slobodnim radnim danima.

Fleksibilno radno vreme

Kao jednu od najvećih prednosti svog posla, osim plate, programeri u Srbiji ističu fleksibilno radno vreme, koje im dozvoljava da dnevne aktivnosti orgranizuju prema sopstvenom rasporedu, pa čak i da dobar deo posla završe kod kuće, umesto da svakodnevno dolaze u kancelariju.

Fleksibilnost u dolascima na posao gotovo je pravilo kada je u pitanju posao programera u nekoj kompaniji u Srbiji. Prema istraživanju:

 • Tri četvrtine programera ima fleksibilno radno vreme.

Broj zaposlenih programera koji ne moraju svakodnevno da dolaze u kancelariju i koji svoj posao mogu da obavljaju od kuće je:

 • Nešto više od polovine (53%).

Pored radnog vremena, pogodnosti koje kompanije obezbeđuju svojim zaposlenima uključuju:

 • Službena putovanja;
 • Plaćene treninge i obuke;
 • Dodatno zdravstveno osiguranje;
 • Plaćena odsustva.

Programiranje u Srbiji, kao i svuda u svetu, nije samo posao već i stil života koji se ne uklapa u zastarele okvire radnog vremena od 9 do 17. Zbog toga se plata programera u Srbiji zarađuje i van kancelarije.

Junior programeri, a posebno medior i senior, lako dolaze do posla i prilično su traženi. Zbog toga se poslodavci u Srbiji trude da im obezbede uslove kao u Evropi: natprosečnu platu programera, fleksibilno radno vreme, plaćene obuke i odsustva, kao i dodatno zdravstveno osiguranje.

Zato je i stepen zadovoljstva programera poslom koji obavljaju i firmama u kojima su zaposleni iznad proseka u Srbiji.

Plate programera u Srbiji su odlične

Istraživanje kaže da je gotovo dve trećine programera vrlo zadovoljno na svom poslu. U sistemu ocenjivanja od 1 do 5:

 • 39% programera je svoje zadovoljstvo ocenilo četvorkom;
 • 35% njih je dalo peticu.

Ovo je prilično iznad proseka zadovoljstva radnim mestom u Srbiji.

Opšti zaključak je da IT sektor predstavlja jednu od najzdravijih i najjačih industrija u Srbiji.

Poslodavci se trude da svojim zaposlenima pruže maksimalne uslove kako bi njihova pažnja bila zaokupljena samo programiranjem.

U IT kompanijama koje posluju u Srbiji programeri na raspolaganju imaju i posebne sobe za odmor, razne igre i relaksaciju. Na poslu se sluša muzika, organizuju se zajednička putovanja i druženja uz roštilj. Mnoge domaće i strane IT kompanije koje posluju u Srbiji svojim zaposlenima plaćaju i sportske aktivnosti. Na taj način ih stimulišu da budu produktivniji i da se na svom radnom mestu osećaju prijatno i poštovano.

Prema anketi sprovedenoj među programerima, zadovoljstvu na poslu značajno doprinose:

 • Visoka plata;
 • Rad na projektima koji doprinose ličnom razvoju;
 • Mogućnost fleksibilnog radnog vremena;
 • Kvalitet projekta;
 • Dobar odnos sa poslodavcem.

Dakle, pored toga što je plata programera u Srbiji vrlo visoka, ovaj posao pruža i puno prilika za lični razvoj i usavršavanje, bez dodatnog stresa u kancelariji. Poseban benefit je dobar odnos sa kolegama i poslodavcima.

Prosečna plata programera u Srbiji je takva da omogućava više nego pristojan život – atraktivna putovanja, dobar auto, posete restoranima, bez obzira na to da li živite u Beogradu, Novom Sadu, Nišu ili bilo kom drugom mestu. Drugim rečima, život u kojem ne brinete da li ćete imati dovoljno novca na kraju meseca. Ako planirate da radite u drugim državama, pogledajte kolike su plate programera u inostranstvu.

Isprogramirajte bolju budućnost za sebe

Da biste i vi imali platu programera, potrebno je stekne neophodna znanja i veštine za to traženo zanimanje.

Imamo dobru vest za vas:

Za sticanje ovih znanja nisu vam potrebne godine, već samo meseci.

Izaberite prema sopstvenim afinitetima jedan od programa na ITAcademy:

I počnite da zarađujete kao programer.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde