Kurs Web Cryptography and Security

Kriptografija ili šifrovanje predstavlja nauku koja se bavi transformacijom podataka u obično neprepoznatljiv oblik, uz mogućnost vraćanja u početni primenom različitih matematičkih operacija. Kada se lične, finansijske, vojne ili druge informacije od velike važnosti prenose putem interneta, one postaju meta zloupotreba. U takvim situacijama kriptovanje, ili šifrovanje, određene informacije čini nedostupnim neželjenoj strani.

Pojam kriptografije prvi put se javio još pre 3.000 godina kada su stari Egipćani i Indijci koristili primitivne oblike šifrovanja poruka korišćenjem metoda alternativnih jezika, poznatog samo malom broju ljudi.

Kriptografske nauke se razvijaju zajedno sa kompjuterima i direktno zavise od njihove brzine. Povećanjem brzine kompjutera, moguće je koristiti sve kompleksnije i sigurnije algoritme šifrovanja. Kao negativan efekat, povećava se i brzina razbijanja ključeva tzv. Brute force metodom, tako da se u poslednje vreme neophodna dužina ključeva povećava zajedno sa povećanjem same brzine kompjutera.

Danas kriptografija predstavlja jednu od osnovnih tehnologija koja se koristi za zaštitu informacija koje kruže internetom. Enkripcija se svakodnevno koristi kako bi zaštitila sadržaj na webu koji se razmenjuje između korisnika. Brojni kompleksni kriptografski sistemi omogućavaju kontrolu pristupa računarskim sistemima i razmenu digitalnog novca. Sve veća uloga kriptografije na webu učinila je ovu nauku veoma važnim delom IT sveta, pa ćete iz tog razloga na ovom kursu i imati priliku da steknete veštine koje se tiču šifrovanja podataka na internetu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PHP Web Development Program.

Opis i cilj kursa Web Cryptography and Security

Kurs Cryptography and Security omogućava vam da se upoznate sa osnovama kriptografije i upotrebe kriptografskih metoda prilikom konfigurisanja web servisa. Tokom predavanja saznaćete sve o principima konfigurisanja OpenSSH servisa za pristup serveru sa udaljenih lokacija, kao i sa osnovnim funkcijama PHP jezika za generisanje Hash stringova.

Osim toga, kurs će se baviti i bezbednosnim komponentama u izgradnji web aplikacija, kao i obrađivanjem sistema za preventivu i zaštitu web servera i aplikacija koje se na njemu izvršavaju.

Kako biste što jednostavnije usvojli potrebna znanja, kompletan kurs Web Cryptography and Security podeljen je u osam nastavnih jedinica, tokom kojih će vas predavači postepeno voditi ka kompleksnijim veštinama. Početno predavanje rezervisano je za upoznavanje polaznika sa kriptografijom i njenim istorijatom. Tom prilikom naučićete šta tačno predstavlja pojam kriptografije i kada je nastao. Zatim vas očekuje lekcija koja će se baviti tehnikama kriptografije, odnosno njenim metodama i neophodnim uslovima koje mora da ispuni da bi bila uspešna. U nastavku kursa naučićete koje sve vrste digitalnih sertifkata postoje i na koji način ih možete koristiti.

Kako kurs bude odmicao, saznaćete šta su kriptografski protokoli TLS (Transport Layer Security) i SSL (Secure Socket Layer) i gde se koristite. Predavanja koja slede nakon toga obrađivaće teme implementacije pod Apache web serverom. Pored toga, steći ćete i neophodna znanja koja se tiču secure mrežnih servisa i naučićete kako da rukujete Hash algoritmima i funkcijama za enkripciju u PHP-u.

Cilj kursa je da se kao polaznik pripremite za samostalno instaliranje SSL podrške za Apache web server, ali i da steknete praktične veštine pomoću kojih ćete moći da konfigurišete udaljeni pristup serveru putem OpenSSH protokola. Uz to ćete naučiti i da koristite kriptografske funkcije PHP jezika u sopstvenim skriptima.

Nakon uspešno završenog kursa moći ćete da izvršite procenu bezbednosnih statusa web servera i aplikacija na njemu, kao i da samostalno kreirate sigurnosni sistem prema potrebama aplikacija.

Kurs Web cryptography and security

Plan i program predavanja:

1. Web kriptografija

  • Uvod u kriptografiju i njen istorijat, od ranog perioda sve do novog doba
  • Tehnike kriptografije (Simetrične i asimetrične metode kriptovanja, Sekvencijalni sistem kriptovanja, Hash metode i digitalni propisi)
  • Upoznavanje sa primenom i vrstama digitalnih sertifikata
  • Šta su kriptografski protokoli Transport Layer Security/Secure Socket Layer i kada se koriste?
  • Implementacija pod Apache web serverom
  • Secure mrežni servisi 
  • Rukovanje Hash algoritmima i funkcijama za enkripciju u PHP-u

Polaznici kursa web cryptography and security

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde