Kurs Software Quality Introduction

Izrada kvalitetnog softverskog proizvoda podrazumeva poštovanje određenih standarda i posedovanje glavnih atributa, kao što su kvalitet, pouzdanost, upotrebljivost, lako korišćenje, bezbednost i efikasnost. U vezi sa time, kvalitet softvera je usko povezan sa dva pojma: funkcionalni kvalitet softvera (što odražava koliko je u skladu sa datim dizajnom ili se prilagođava njemu na osnovu funkcionalnih zahteva ili specifikacija) i strukturni kvalitet (odnosi se na to kako ispunjava vanfunkcionalne zahteve, kao što su robusnost, održivost i sl.). 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Testing and QA Program.

Opis i cilj kursa Software Quality Introduction

U prošlosti su se mogle pronaći različite definicije softverskog kvaliteta, od onih koje su ga opisivale kao „usklađenosti sa korisničkim zahtevima” do „dostizanja izvrsnog nivoa pogodnosti za korišćenje”. Ipak, ne tako davno, kvalitet softvera je definisan kao stepen do kojeg skup suštinskih karakteristika ispunjava zahteve. 

Prilikom upoznavanja sa kvalitetom softvera važno je istaći da se ovaj pojam posebno razmatra tokom kompletnog procesa softverskog inženjerstva i da je u vezi sa svim oblastima kreiranja programa. Drugim rečima, softverski kvalitet definiše meru koliko je dobro softver dizajniran (Quality of Design) i koliko je softver u skladu sa tim dizajnom (Quality of Conformance). 

Kurs Software Quality Introduction osmišljen je kako bi omogućio polaznicima da razumeju značenje koncepata i karakteristika kvaliteta i njihov uticaj na razvoj softvera i održavanje. Kada je u pitanju softver, pojam kvaliteta nije tako jednostavan kao što se čini na prvi pogled. Za bilo koji inženjerski proizvod, postoji mnogo željenih kvaliteta relevantnih za određenu perspektivu proizvoda, koji treba da se raspravljaju i utvrđuju u vreme kada se proizvodni zahtevi postavljaju. 

Upravo iz svih pomenutih razloga ovaj kurs, u kombinaciji sa ostalim kursevima, u okviru vašeg programa školovanja doneće vam neophodna znanja koja će vam omogućiti brzo pronalaženje posla i započinjanje uspešne karijere.

Tokom kursa Software Quality Introduction upoznaćete se sa aspektima važnim za kvalitet softverskog proizvoda. 

Ovaj kurs, između ostalog, obrađuje oblasti softverski kvalitet, prema IEEE Computer Society, Software Engineering Coordinating Committee, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, kao i ostale standarde i modele softverskog kvaliteta, Model zrelosti sposobnosti (Capability Maturity Model – CMM), ISO standarde, sisteme obezbeđenja kvaliteta softvera i Six Sigma strategije poboljšanja kvaliteta i njene metode. 

Da biste bez poteškoća pohađali kurs, efikasno učestvovali u predavanjima i sa razumevanjem usvajali nove veštine, nisu vam potrebna određena predznanja s obzirom na to da je gradivo podeljeno na tematske celine, odnosno module koji vas postepeno uvode ka najkompleksnijoj nastavi. 

Kompletna nastava na ovom kursu odvijaće se kroz module, od kojih će vam prvi pružiti najosnovnija znanja. Na početku tog dela kursa nalazi se lekcija posvećena kvalitetu softvera prema SWEBOK-u, koja odgovara na pitanje šta zapravo predstavlja pojam kvaliteta softvera. Zatim slede lekcije čiji je fokus na procesu upravljanja kvalitetom softvera, a zatim i lekcije koje će obrađivati kontrolu i praktična razmatranja softverskog kvaliteta, odnosno tehnike upravljanja i merenja softverskog kvaliteta. Nakon savladavanja ovih poglavlja, sledi drugi deo kursa, koji donosi znanja koja se tiču standarda i modela softverskog kvaliteta.

Glavni cilj kursa je da kao polaznik, nakon uspešno odslušanih predavanja, shvatite sve modele softverskog kvaliteta i njihovu primenu u cilju unapređenja kvaliteta. Uz to, veoma je važno da razumete važnost i bliskost pojmova kvaliteta procesa razvoja i kvaliteta softverskog proizvoda.

Kurs Software Quality Introduction

Plan i program predavanja

1. Procena rizika

2. Procena troškova

3. Softversko testiranje i testiranje softvera

4. Funkcionalno i nefunkcionalno testiranje

5. Bela i crna kutija 

6. Visoka dostupnost aplikacije (High Availability)

Kurs Software Quality Introduction

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se