iOS Projekat

Da bi se razvio neki iOS projekat, uglavnom je potreban čitav tim koji radi na planiranju projekta i na dizajniranju i programiranju aplikacija. Stoga, pored upoznavanja sa svim osnovnim konceptima koji su potrebni za razvoj projekta, upoznaćete se i sa radom sa podacima i korak po korak ćete naučiti da zaokružite kompletnu aplikaciju. Na kraju, da biste bili sigurni da je vaš projekat uspešno izrađen i da bez greške može da se pusti u pogon, primenićete i potrebne korake za testiranje aplikacije.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: iOS Development Program.

Opis i cilj kursa iOS Projekat

Tema kursa je upoznavanje sa svim potrebnim koracima koji se primenjuju tokom razvoja neke iOS aplikacije. Kurs obrađuje osnovne koncepte potrebne za planiranje projekta, što obuhvata pisanje projektnih zahteva, specifikaciju, kao i kreiranje mockupa. Osim toga, opisana su i pravila Human Interface Guidelines, kojih je važno pridržavati se tokom razvoja aplikacija za Apple platforme, kako bi se zadržala određena uniformnost aplikacija i ispratile različite preporuke. 

Tokom rada na nekom projektu, najčešće jedna osoba ne radi sama, nego u timu, pa je u kursu prikazan jedan od načina rada na projektu u timskom okruženju. Nakon što su prikazani osnovni koncepti u vezi sa planiranjem projekta i dizajniranjem aplikacije, prelazi se i na sam razvoj aplikacije, koja je tema ovog kursa i čija će uloga biti da se prikaže praktična primena MVC šablona, animacija na odgovarajućim mestima, kompleksnih kontrola i slično. Sledeći deo kursa prikazuje različite načine za rad sa podacima – čuvanje podataka i rad sa udaljenim resursima. U poslednjem delu kursa prikazani su svi koraci koji se tiču testiranja aplikacije i pripreme za njeno objavljivanje na App Storeu. 

Cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa procesima kroz koje se prolazi tokom rada na nekom projektu, odnosno tokom razvoja jedne iOS aplikacije. Polaznik će biti u stanju da razume i primeni potrebne korake tokom planiranja samog projekta i obezbedi mogućnost razmene materijala i backupa tokom rada u timskom okruženju. Osim toga, biće u stanju da prema MVC šablonu kreira odgovarajuće poglede, kontrolere i model. Naučiće na koji način može da kreira korisnički prilagođene kontrole, koje će dizajnirati prema svojim potrebama, osim postojećih predefinisanih. Na odgovarajućim mestima biće u stanju da nakon interakcije sa nekom kontrolom kreira i određenu animaciju.

Da nakon prekida izvršavanja aplikacije podaci ne bi bili trajno izgubljeni, polaznik će naučiti na koji način može da implementira mogućnost čuvanja podataka, kao i čitanja sačuvanih podataka. Nakon što se kompletna aplikacija zaokruži i poseduje sve komponente navedene u projektnom planu, polaznik će naučiti da primeni potrebne korake za testiranje aplikacije pre njenog objavljivanja. Biće upoznat sa pojmom jediničnog testiranja i njegovom ulogom. Takođe, na kraju kursa, korisnik će biti upoznat i sa Apple developerskom platformom i preduslovima za objavljivanje aplikacije na App Storeu. 

Kurs iOS Projekat

Plan i program predavanja

Planiranje projekta

 1. Projektni zahtevi i specifikacija
 2. Priprema elemenata dizajna i kreiranje mockup-a
 3. Razumevanje i upotreba Human Interface Guidelines pravila
 4. Rad u timskom okruzenju (git i kolaboracija)

Dizajniranje aplikacije

 1. Kreiranje XCode projekta
 2. Kreiranje storyboarda
 3. ModelViewController šablon

Programiranje aplikacije

 1. Definisanje i izgradnja modela
 2. Kreiranje view kontrolera i korisnički definisanih kontrola
 3. Rad sa kompleksnim kontrolama
 4. Animacija komponenti

Rad sa podacima

 1. Korišćenje user defaults kolekcije
 2. Upotreba Core Data
 3. Rad sa udaljenim podacima (HTTP)

Testiranje i objavljivanje

 1. Testiranje koda (Unit testing)
 2. Profiling aplikacije
 3. Testiranje performansi i korisnickog iskustva
 4. Kreiranje Apple developerskog naloga
 5. Koriscenje Apple Developerske platforme 
 6. Koriscenje App Store Connect aplikacije

iOS Projekat

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde