Kurs Cambridge Computing Science

Na ovom kursu imaćete priliku da se upoznate sa raznim računarskim tehnologijama koje su podržane od strane Cambridge univerziteta. Kurs će se, između ostalog, baviti i prikazom brojeva, tačnije sistemom brojeva koji se koristi kod računarskih sistema. Prikazaćemo razliku između binarnog, dekadnog i heksadecimalnog sistema brojeva i načine konvertovanja brojeva između ovih sistema. Takođe, biće obrađen i ASCII kod.

Zajedno sa iskusnim i proverenim predavačima upoznavaćete se sa tipovima ulaznih i izlaznih uređaja i uređaja koji se koriste za skladištenje podataka. Ulazni uređaji koje ćemo objasniti su miš, tastatura, skener, digitalna kamera i drugi, dok su predstavnici izlaznih uređaja monitor, štampač, zvučnici i ostali. U nastavnim jedinicama koje slede bavićete se procesorskom arhitekturom, brojnim registrima koji obavljaju različite funkcije, kao i Nojmanovom arhitekturom računarskih sistema, koja je još uvek aktuelna osnova modernih kompjutera.

Kako se kurs bude bližio kraju, obrađivaćete pojam softvera, različite tipove operativnih sistema i aplikativnog softvera, kao i pojmove koji se tiču bezbednosti, privatnosti i integriteta podataka uz detaljno pojašnjenje o važnim pojmovima za pristup podacima kao što su korisnički nalozi, Firewall, autentifikacione tehnike i tako dalje. Poslednja lekcija će vas upoznati sa pojmovima algoritma i Flowchart, odnosno sa njihovom primenom u praksi. Ova i mnoga druga znanja koja steknete tokom kursa biće vam od velike koristi u nastavku školovanja, ali i prilikom započinjanja uspešne karijere u oblasti informacionih tehnologija.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Microsoft Windows Development ProgramMicrosoft Web Development ProgramSoftware Engineering ProgramPHP programiranjeJava Development ProgramSoftware Development ProgramMicrosoft Development ProgramWindows Phone Application Development i Android Development Program.

Opis i cilj kursa Cambridge Computing Science

Tokom ovog Cambridge Computing Science kursa, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa prikazom brojeva i samim pojmom multimedije kod informacionih tehnologija. 

Ovaj kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od Univerziteta Cambridge. Da biste bez poteškoća pratili predavanja na kursu Cambridge Computing Science, potrebno je da posedujete osnovna znanja rada na računaru, a sve ostale potrebne veštine steći ćete tokom drugih kurseva ITAcademy u okviru programa po kome se školujete. 

Celokupno gradivo kursa podeljeno je po tematskim celinama, odnosno modulima koji će vas korak po korak upoznavati prvo sa osnovnim, a zatim i sa kompleksnijim znanjima. Prvi modul će se baviti prikazom podataka i multimedija. U ovim lekcijama imaćete priliku da se detaljnije upoznate sa rasterskom i vektorskom grafikom, kao i sa tehnikama obrade zvuka i videa. Naredna tematska celina biće posvećena hardveru, tačnije ulaznim i izlaznim uređajima, radnoj memoriji, Karnoovim mapama, itd… Moduli koji slede upoznaće vas sa osnovama procesora i predstaviti vam sistemski softver. Poslednje dve tematske celine obrađivaće bezbednost, privatnost i integritet podataka, odnosno algoritam i strukturu podataka. 

Cilj kursa je da tokom predavanja steknete korisna znanja pomoću kojih ćete moći da prepoznate i pravilno koristite ulazne i izlazne uređaje, kao i uređaje za skladištenje koji se koriste kod računarskh sistema. Uz to bićete spremni da prepoznate radnu memoriju i razumete način funkcionisanja električnih logičkih i flip-flop kola. Na kursu ćete se, između ostalog, detaljno upoznati sa tehnikama korišćenja operativnog sistema, dodatnih programa i programskih biblioteka. Osim toga, savladaćete procedure za najbolju moguću zaštitu i bezbednost podataka i upoznaćete se sa malicioznim softverom. Nakon uspešno završenog kursa poznavaćete sve algoritme i tehnike njihovog dizajniranja i analize. Takođe ćete razviti veštine prepoznavanja različitih struktura podataka i dobrobiti koje te strukture nose.

Kurs Cambridge Computing Science

Plan i program predavanja:

1. Prikaz podataka i multimedija 

 • Prikaz brojeva 
 • Rasterska i vektorska grafika 
 • Obrada zvuka i videa 

2. Hardver 

 • Ulazni i ulazno-izlazni uređaji 
 • Izlazni uređaji i uređaji za skladištenje 
 • Šta je radna memorija 
 • Logička kola i flip-flop kola 
 • Bulova algebra i Karnoove mape 

3. Osnove procesora 

 • CPU arhitektura i Fetch-execute ciklus 
 • Skup procesorskih instrukcija i Assembly jezik 
 • RISC procesori i paralelno procesuiranje 

4. Sistemski softver

 • Predstavljanje operativnih sistema 
 • Uslužni programi 
 • Jezički prevodioci i programske biblioteke 

5. Bezbednost, privatnost i integritet podataka 

 • Bezbednost i integritet podataka 
 • Maliciozni softver 

6. Uvod u algoritme i strukture podataka 

 • Upoznavanje polaznika sa algoritmima 
 • Strukture podataka 
 • Rekurzivni algoritmi 
 • Dizajniranje algoritama

Polaznici kursa Cambridge Computing Science

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok se završava!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde