Kurs Introduction to Web Application Development

Oblast informacionih tehnologija koja se bavi razvojem web aplikacija postigla je najveći napredak u poslednjih nekoliko godina. Moderne web aplikacije trenutno se po dizajnu i funkcionalnostima gotovo nimalo ne razlikuju od klasičnih desktop aplikacija.

Od svog nastanka do danas, web aplikacije su prešle dug put od statičkih tekstualnih stranica sa tek ponekom slikom do modernih verzija koje rukuju podacima, izvršavaju logiku na klijentu, koriste web servise i baze podataka.

Sve veći značaj web aplikacija uticao je i na povećanu potražnju za obučenim stručnjacima koji će se baviti njihovim kreiranjem. Ovaj razlog bio je jedan od osnovnih za pokretanje kursa Introduction to Web Application Development i obučavanje polaznika za jednu od najperspektivnijih oblasti IT-ja.

Kurs će se, između ostalog, baviti definisanjem osnovnih pojmova i tehnika koje se tiču razvoja web aplikacija kroz upotrebu Microsoft alata. Kako bi web programerima olakšala posao, kompanija Microsoft osmislila je niz alata za razvoj najrazličitijih tipova web aplikacija, a među njima se nalazi i okvir za programiranje ASP.NET, na kome će biti glavni fokus ovog kursa.

Nakon uspešnog završetka kursa posedovaćete veštine uz koje ćete projektovati i dizajnirati web aplikaciju. Ipak, ono što je najvažnije, ovaj kurs će vam predstavljati važan temelj za dalja usavršavanja i započinjanje IT karijere.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Development ProgramMicrosoft Web Apps Development Program i Microsoft Desktop Apps Development Program.

Opis i cilj kursa Introduction to Web Application Development

Kurs Introduction to Web Application Development pokriva osnovne aspekte razvoja web aplikacija kroz upotrebu Microsoft tehnologija, sa posebnim akcentom na korišćenje ASP.NET Web Forms tehnologije. Takođe, na kursu ćete se upoznati i sa tehnikama koje su vam neophodne za kreiranje i konfigurisanje bezbednih, modernih web aplikacija koje rukuju podacima. Osim toga, na ovom kursu obrađivaće se i osnovne tehnike programiranja dinamičkih web stranica kroz .NET platformu 4.0 pomoću softvera Visual Studio 2010.

Kako biste mogli sa razumevanjem da pratite predavanja sa ovog kursa, neophodno je da pre toga odslušate kurseve Introduction to Programming in C# i Uvod u HTML i CSS, koji će vam pružiti potrebna znanja za dalje usavršavanje.

Zbog jednostavnijeg razumevanja tema kojim će se baviti kurs, kompletna nastava je podeljena u osam tematskih celina. Na početku kursa predavači sa višegodišnjim iskustvom uvešće vas u svet web programiranja, objasniti vam osnovne pojmove i naučiti vas kako da kreirate prve i najjednostavnije web aplikacije. Nakon toga sledi deo koji će se baviti osnovama razvoja web aplikacija uz upotrebu Web Forms tehnologije. Zatim ćete se upoznati sa rukovanjem greškama i pojmovima kao što su tracing i debug.

Kad steknete pomenuta znanja, na red dolazi definisanje izgleda i navigacije, a u sledećem modulu i rad sa podacima koji podrazumeva validaciju i povezivanje istih. Tematske celine koje dolaze kasnije fokusiraće se na bezbednost i ASP.NET AJAX kontrole. Poslednji modul pružiće vam veštine koje ćete moći da iskoristite za rad na konfiguracionim fajlovima, podešavanju servera i objavljivanju aplikacija.

Glavni cilj ovog kursa jeste da se svi polaznici nakon odslušanih predavanja osposobe za kreiranje ili modifikaciju ASP.NET, Dynamic Data, MVC 2 i AJAX web aplikacija i web sajtova. Osim toga, polaznici će biti upoznati sa konceptima API-ja za razvijanje ovih web aplikacija server kontrolama, događajima unutar web aplikacija, komunikacijom web aplikacije sa bazama podataka pomoću LINQ, ADO.NET i Dynamic Data, tehnologijom MVC2, kao i sa drugim potrebnim veštinama. Na kraju kursa imaćete sva potrebna znanja pomoću kojih ćete samostalno kreirati, konfigurisati i objavljivati Windows web aplikacije.

kurs Web Application Development

Plan i program predavanja:

1. Uvod Web App Development

 • Uvod u Web programiranje
 • Uvod u ASP.NET 
 • Kreiranje prve web aplikacije 

2. Osnove razvoja web aplikacija korišćenjem Web Forms tehnologije

 • Serverske kontrole 
 • Dodavanje funkcionalnosti Web formama 
 • Rukovanje događajima 
 • Rukovanje stanjem 

3. Rukovanje greškama, tracing i debug

 • Rukovanje greškama 
 • Tracing 

4. Definisanje izgleda i navigacije

 • Stilizacija i teme 
 • Master strane 
 • Navigacija 

5. Rad sa podacima

 • Osnove rada sa podacima 
 • Validacija podataka 
 • Povezivanje podataka 
 • Kontrole za rad sa podacima 

6. Bezbednost

 • Osnove bezbednosti 
 • Membership 
 • Korisnički profili 

7. ASP.NET AJAX

 • Uvod u AJAX 
 • ASP.NET AJAX kontrole 
 • ASP.NET AJAX Control Toolkit 

8. Konfigurisanje i objavljivanje

 • Rad sa konfiguracionim fajlovima 
 • Podešavanje servera i objavljivanje aplikacije

Polaznici kursa Web Application Development

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se