Kurs Microsoft Web Services

Microsoft Web Services kurs omogućiće vam da se upoznate sa WCF tehnologijom za kreiranje servisa po SOAP protokolu. WCF je skraćenica za pojam Windows Communication Foundation, što je ultimativna Microsoft tehnologija za razvoj distribuiranih aplikacija. Sa druge strane, SOAP je oznaka za Simple Object Access Protocol, što je aplikativno komunikacioni protokol, ali i format za slanje i prijem poruka. 

U današnjem svetu, koji karakteriše masovni razvoj aplikacija, pojam distribuiranih aplikacija ima posebno značenje. Distribuirane aplikacije su one koje se izvršavaju na većem broju računara, dok komunikaciju i međusobnu sinhronizaciju obavljaju putem mreže. Na taj način ovakve distribuirane aplikacije se, za razliku od tradicionalnih, mogu koristiti na više različitih sistema za obavljanje jednog posla. 

Za kreiranje pomenutih distribuiranih aplikacija WCF je ultimativna Microsoft tehnologija. Kompletna osnova takvog sistema nalazi se unutar prostora imena System.ServiceModel, što čini ovaj okvir vrlo jednostavnim za korišćenje. WCF omogućava podršku za WS-I specifikacije, ali i različite komunikacione protokole, a svaki servis je moguće kontrolisati sistemom za konfigurisanje WCF-a.

Veštine koje steknete tokom ovog kursa predstavljaće vaš veoma koristan alat u svetu web programiranja. Bez obzira na to u okviru kog programa budete pohađali kurs Microsoft Web Services, usvojena znanja omogućiće vam da napravite svoje prve korake u svetu informacionih tehnologija, ali i da kasnije sa lakoćom nastavite usavršavanje i tako pomerite granice ličnog uspeha.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Windows Development ProgramMicrosoft Web Development Program i Microsoft Development Program.

Opis i cilj kursa Microsoft Web Services

Tokom ovog Microsoft Web Services kursa, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, steći ćete korisna znanja koja će vam omogućiti da korišćenjem WCF-a (Windows Communication Foundation) kreirate servisno orijentisane aplikacije. Kurs Microsoft Web Services baviće se razvojem servisno orijentisanih aplikacija korišćenjem SOAP arhitekture. Osim toga, ovaj kurs obrađuje tehnologiju Windows Communication Foundation za kreiranje servisa po SOAP protokolu. 

Pohađanjem ovog kursa imaćete priliku da naučite kako se kreiraju distribuirane aplikacije koje se izvršavaju na više različitih računara, kao i na platformi. Uz to, gradivo pomenutog kursa pokriva kreiranje WCF servisa, različite tehnike za njihovo hostovanje i konzumiranje, kao i opsežno uputstvo za njihovo konfigurisanje. 

Da biste bez poteškoća usvajali nove veštine na predavanjima, neophodno je da posedujete predznanja koja možete steći u okviru kursa Introduction to Programming in C#. Pored toga, za efikasno pohađanje kursa potreban vam je računar sa instaliranim Windows operativnim sistemom i Visual Studio razvojno okruženje; preporučuje se Visual Studio 2015. 

Kako bi polaznicima bilo omogućeno što temeljnije sticanje neophodnih znanja, celokupan kurs je podeljen u tematske celine, odnosno module. Na početku kursa očekuje vas tematska celina koja će vas uvesti u razvoj servisno orijentisanih aplikacija. Predavači sa višegodišnjim iskustvom predstaviće vam tehnike za razvoj distribuiranih aplikacija, kao i za razvoj, kreiranje i konzumiranje WCF servisa.

Fokus narednog modula biće na definisanju i implementaciji WCF ugovora, a nakon toga sledi deo kursa koji će se baviti hostingom WCF servisa. Zatim slede tematske celine posvećene konfigurisanju, instanciranju i konkurenciji WCF servisa. Prolazeći kroz pomenuto gradivo steći ćete kompleksna znanja koja će vas pripremiti za poslednji modul, tokom koga ćete se upoznati sa rukovanjem greškama, kao i samim testiranjem WCF servisa. 

Znanja koja će vam omogućiti pohađanje ovog kursa, ali i svih ostalih kurseva u okviru programa Microsoft Windows Development, Microsoft Web Development i Microsofdt Development pripremiće vas za uspešnu IT karijeru.

Kurs Microsoft Web Services

Plan i program predavanja:

1. Uvod u razvoj servisno orijentisanih aplikacija 

 • Razvoj distribuiranih aplikacija 
 • Uvod u razvoj WCF servisa 
 • Kreiranje i konzumiranje prvog WCF servisa 

2. Definisanje i implementacija WCF ugovora 

 • Predstavljanje tehnika rukovanja WCF ugovorima 
 • Šabloni za razmenjivanje poruka 

3. Hosting WCF servisa 

 • Osnove hostovanja WCF servisa 
 • Upoznavanje polaznika sa pojmom Self-Hostinga 
 • Šta je i čemu služi IIS hosting? 

4. Konfigurisanje WCF servisa 

 • Uvod u konfigurisanje WCF servisa 
 • Kako se WCF servisi mogu ponašati? 
 • Povezivanja WCF servisa 

5. Instanciranje i konkurencija WCF servisa 

 • Instanciranje WCF servisa 
 • Konkurencija kod WCF servisa 

6. Rukovanje greškama i testiranje WCF servisa 

 • Rukovanje izuzecima u WCF servisima 
 • Alati za dijagnostiku WCF servisa

Polaznici kursa Microsoft Web Services