Kurs Microsoft Web Services

Microsoft Web Services kurs omogućiće vam da se upoznate sa WCF tehnologijom za kreiranje servisa po SOAP protokolu. WCF je skraćenica za pojam Windows Communication Foundation, što je ultimativna Microsoft tehnologija za razvoj distribuiranih aplikacija. Sa druge strane, SOAP je oznaka za Simple Object Access Protocol, što je aplikativno komunikacioni protokol, ali i format za slanje i prijem poruka. 

U današnjem svetu, koji karakteriše masovni razvoj aplikacija, pojam distribuiranih aplikacija ima posebno značenje. Distribuirane aplikacije su one koje se izvršavaju na većem broju računara, dok komunikaciju i međusobnu sinhronizaciju obavljaju putem mreže. Na taj način ovakve distribuirane aplikacije se, za razliku od tradicionalnih, mogu koristiti na više različitih sistema za obavljanje jednog posla. 

Za kreiranje pomenutih distribuiranih aplikacija WCF je ultimativna Microsoft tehnologija. Kompletna osnova takvog sistema nalazi se unutar prostora imena System.ServiceModel, što čini ovaj okvir vrlo jednostavnim za korišćenje. WCF omogućava podršku za WS-I specifikacije, ali i različite komunikacione protokole, a svaki servis je moguće kontrolisati sistemom za konfigurisanje WCF-a.

Veštine koje steknete tokom ovog kursa predstavljaće vaš veoma koristan alat u svetu web programiranja. Bez obzira na to u okviru kog programa budete pohađali kurs Microsoft Web Services, usvojena znanja omogućiće vam da napravite svoje prve korake u svetu informacionih tehnologija, ali i da kasnije sa lakoćom nastavite usavršavanje i tako pomerite granice ličnog uspeha.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Development ProgramMicrosoft Desktop Apps Development Program i Microsoft Web Apps Development Program.

Opis i cilj kursa Microsoft Web Services

Tokom ovog Microsoft Web Services kursa, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, steći ćete korisna znanja koja će vam omogućiti da korišćenjem WCF-a (Windows Communication Foundation) kreirate servisno orijentisane aplikacije. Kurs Microsoft Web Services baviće se razvojem servisno orijentisanih aplikacija korišćenjem SOAP arhitekture. Osim toga, ovaj kurs obrađuje tehnologiju Windows Communication Foundation za kreiranje servisa po SOAP protokolu. 

Pohađanjem ovog kursa imaćete priliku da naučite kako se kreiraju distribuirane aplikacije koje se izvršavaju na više različitih računara, kao i na platformi. Uz to, gradivo pomenutog kursa pokriva kreiranje WCF servisa, različite tehnike za njihovo hostovanje i konzumiranje, kao i opsežno uputstvo za njihovo konfigurisanje. 

Da biste bez poteškoća usvajali nove veštine na predavanjima, neophodno je da posedujete predznanja koja možete steći u okviru kursa Introduction to Programming in C#. Pored toga, za efikasno pohađanje kursa potreban vam je računar sa instaliranim Windows operativnim sistemom i Visual Studio razvojno okruženje; preporučuje se Visual Studio 2015. 

Kako bi polaznicima bilo omogućeno što temeljnije sticanje neophodnih znanja, celokupan kurs je podeljen u tematske celine, odnosno module. Na početku kursa očekuje vas tematska celina koja će vas uvesti u razvoj servisno orijentisanih aplikacija. Predavači sa višegodišnjim iskustvom predstaviće vam tehnike za razvoj distribuiranih aplikacija, kao i za razvoj, kreiranje i konzumiranje WCF servisa.

Fokus narednog modula biće na definisanju i implementaciji WCF ugovora, a nakon toga sledi deo kursa koji će se baviti hostingom WCF servisa. Zatim slede tematske celine posvećene konfigurisanju, instanciranju i konkurenciji WCF servisa. Prolazeći kroz pomenuto gradivo steći ćete kompleksna znanja koja će vas pripremiti za poslednji modul, tokom koga ćete se upoznati sa rukovanjem greškama, kao i samim testiranjem WCF servisa. 

Znanja koja će vam omogućiti pohađanje ovog kursa, ali i svih ostalih kurseva u okviru programa Microsoft Windows Development, Microsoft Web Development i Microsofdt Development pripremiće vas za uspešnu IT karijeru.

Kurs Microsoft Web Services će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta su to web servisi?

Web servisi su programi koji rade na mreži, a čiji se ulaz i izlaz sprovode kroz mrežne i aplikativne protokole. Pomoću njih, neki drugi programi mogu da kompletiraju različite, ponekad i veoma komplikovane operacije. Dok komuniciraju, ovi programi uzajamno koriste standardne jezike, što im omogućava da se lako sporazumevaju i, što je najvažnije, da tehnološki budu potpuno različiti.

2. Šta je Microsoft WCF?

WCF (Windows Communication Foundation) je Microsoft platforma za kreiranje i izvršavanje servisnih aplikacija. Web servisi koriste standardne protokole, pa ih je moguće kreirati potpuno samostalno, ali takav pristup može biti dugotrajan i naporan, pa je, umesto toga, bolje koristiti gotovo rešenje, kakvo je, na primer WCF. WCF ima podršku za različite tipove servisa, kao i za različite tipove komunikacije. Pomoću njega možemo kreirati servise koji se izvršavaju sinhrono, pri čemu jedan program čeka odgovor na svako pitanje koje postavi drugom programu, ili asinhrono, kada program postavlja neko pitanje ili šalje informaciju drugom programu, a zatim nastavlja sa izvršavanjem. Pomoću WCF-a možemo praviti i hostovati i SOAP i REST servise.

3. Šta je SOAP?

SOAP (Simple Object Access Protocol) je sistem razmene informacija između dva programa koji se koristi u SOAP web servisima. Dva programa se povezuju koristeći SOAP, tako što koriste HTTP protokol za osnovnu razmenu informacija, a zatim, u samim HTTP porukama, razmenjuju specifične sadržaje, bazirane na SOAP principima. Ovi sadržaji su uvek napisani jezikom XML. Pomoću XML-a, u porukama, jedan program govori drugom koju operaciju želi da izvrši i sa kojim parametrima, dok su istim jezikom napisani i rezultati izvršavanja. Zahvaljujući ovom konceptu, dva programa ne moraju biti napisana istim jezikom, niti koristiti istu izvršnu tehnologiju, sve dok su u stanju da razumeju opšte protokole i jezike, kakvi su HTTP i XML.

Kurs Microsoft Web Services

4. Šta je REST?

REST (Representational State Transfer Protocol) je način komunikacije između programa, koji podrazumeva korišćenje HTTP protokola za razmenu informacija i pokretanje operacija. HTTP je protokol koji koriste svi postojeći web sajtovi. Da li su onda svi web sajtovi neka vrsta REST aplikacije? Nisu. Da bi neka aplikacija bila REST aplikacija (ponekad se kaže i RESTful), treba da koristi HTTP protokol na specifičan način, koji se razlikuje od načina na koji ga obično koriste web sajtovi. On podrazumeva da se određene HTTP metode koriste za odgovarajuće operacije nad podacima. Takođe, rezultati izvršavanja REST aplikacija gotovo nikada ne uključuju grafičke sadržaje, već isključivo podatke.

5. Zašto mi trebaju web servisi?

Ako ovo pitanje postavimo u kontekstu kranjeg korisnika, mogli bismo reći da nam uopšte ne trebaju, jer ih zapravo nikada nismo ni videli niti koristili. Ali ovo bi bila greška, jer, praktično, sve mobilne aplikacije, web aplikacije, online igre, online poslovne aplikacije i mnoge druge vrste programa, upravo u pozadini koriste web servise za komunikaciju sa svojim matičnim programima, koji se nalaze na udaljenim računarima. Primetili ste da danas malo programa radi ispravno ukoliko nije na internetu. Ako se pitate sa kim to ovi programi komuniciraju preko interneta – odgovor su upravo web servisi.

6. Zašto web servisi nemaju grafički korisnički interfejs?

Kod web servisa, umesto na prezentaciji, osnovni fokus je na samom podatku. Informacija je ono što jedna aplikacija ne može da generiše samostalno, pa se u tu svrhu obraća servisu. Aplikacija može imati bogatu grafiku, vrhunski dizajn, animacije, korisnički interfejs i slično. Ali, sve to ima smisla samo ukoliko zna šta treba prikazati. Sa druge strane, servis bi mogao biti grafički bogat, ali to ne bi imalo svrhu, jer je aplikaciji od njega potrebno samo jedno – podatak.

7. Šta je to interoperabilnost?

Interoperabilnost je u programiranju mogućnost interakcije različitih tehnologija. Ako, na primer, imamo jedan program napisan u jeziku C#, a drugi u jeziku JavaScript, oni ne mogu da komuniciraju, jer se njihove tehnologije razlikuju. Web servisi prevazilaze ovu prepreku, jer se u komunikaciji koriste tehnike koje su platformski i tehnološki nezavisne. Svi programski jezici poznaju protokole TCP, HTTP i jezik XML. I sve što je potrebno, to je da se, koristeći te protokole, povežu i razmenjuju informacije bez „razmišljanja” o tome ko se nalazi sa druge strane. Osobina programa po kojoj mogu da ostvare ovakvu vrstu konverzacije sa drugim programima poznata je kao interoperabilnost.

Plan i program predavanja:

1. Uvod u razvoj servisno orijentisanih aplikacija 

 • Razvoj distribuiranih aplikacija 
 • Uvod u razvoj WCF servisa 
 • Kreiranje i konzumiranje prvog WCF servisa 

2. Definisanje i implementacija WCF ugovora 

 • Predstavljanje tehnika rukovanja WCF ugovorima 
 • Šabloni za razmenjivanje poruka 

3. Hosting WCF servisa 

 • Osnove hostovanja WCF servisa 
 • Upoznavanje polaznika sa pojmom Self-Hostinga 
 • Šta je i čemu služi IIS hosting? 

4. Konfigurisanje WCF servisa 

 • Uvod u konfigurisanje WCF servisa 
 • Kako se WCF servisi mogu ponašati? 
 • Povezivanja WCF servisa 

5. Instanciranje i konkurencija WCF servisa 

 • Instanciranje WCF servisa 
 • Konkurencija kod WCF servisa 

6. Rukovanje greškama i testiranje WCF servisa 

 • Rukovanje izuzecima u WCF servisima 
 • Alati za dijagnostiku WCF servisa

7. Web API .NET Core

 • Uvod u Web API .NET Core (kreiranje Web API .NET Core aplikacija)
 • Rutiranje zahteva u Core Web API aplikacijama
 • Upotreba baze podataka i rad sa JSON-om
 • Sigurnost Web API aplikacije
 • Rad sa klijentskim aplikacijama (kreiranje desktop klijenta za Web API aplikaciju, Poziv metoda Web API kontrolera korišćenjem ajax zahteva. Hostovanje Web API aplikacije unutar Windows Azure cloud platforme)

Polaznici kursa Microsoft Web Services

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde