Microsoft Project Kurs

Upravljanje projektima predstavlja jednu od najdinamičnijih i najperspektivnijih oblasti menadžmenta. Upravo zato savremeni rukovodioci projekta ne mogu da zamisle svoj rad bez upotrebe najsavremenijih računarskih programa iz ove oblasti. 

Jedan od takvih programa je Microsoft Project koji spada među najzastupljenije softverske alate za upravljanje projektima i dolazi u okviru MS Office paketa. Glavna uloga ovog specijalizovanog softvera je skladištenje i korišćenje na hiljade podataka vezanih za određeni projekat. U osnovi ovog softvera nalazi se sistem koji obrađuje unesene podatke. 

Osim toga, pomenuti softver dizajniran je tako da pomogne menadžeru projekta u izradi plana, dodeljivanju resursa zadacima, praćenju napretka, upravljanju budžetom i analiziranju radnih opterećenja. Softver Microsoft Project dostupan je u dve verzije, Standard i Professional. Razlika je što verzija namenjena profesionalcima sadrži sve opcije kao i standardna plus funkcije kao što su one za timsku kolaboraciju i mogućnost povezivanja sa Microsoft Project Server. 

Pohađanjem ovog kursa saznaćete sve što je važno o teoretskim osnovama upravljanja projektima i steći ćete praktična znanja o radu u programu koji će se obrađivati na predavanjima. Praktični primeri sa kojima se budete susretali tokom predavanja omogućiće vam da steknete korisne informacije o tome na koji način se planira projekat, kao i kako najkvalitetnije možete pratiti tok realizacije projekta. Usvojena znanja biće vam od velikog značaja prilikom započinjanja uspešne karijere u oblasti softverskog inženjeringa.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Software Engineering Program.

Opis i ciljevi kursa Microsoft project 2010

Tokom ovog Microsoft project 2010 kursa, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalano – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, imaćete priliku da se upoznate sa teoretskim osnovama upravljanja projektima. 

Dok budete pohađali ovaj kurs, na predavanjima ćete se detaljno upoznati sa upravljanjem projekata uz pomoć programskog paketa Microsoft Project koji predstavlja najpopularnije rešenje u upravljanju projektima. Pomenuti program namenjen je planiranju, praćenju i kontroli realizacije manjih i srednjih projekata. 

Da biste pohađali ovaj kurs nisu vam potrebna posebna predznanja. Predavanja su osmišljena tako da ćete bez obzira na prethodno obrazovanje sa lakoćom moći da usvajate nove veštine. Vrhunski predavači sa višegodišnjim iskustvom postepeno će vam predstavljati sve važne veštine, počevši od onih osnovnih, pa sve do najkompleksnijih. Zbog lakšeg razumevanja, celokupno gradivo je podeljeno u dve tematske celine odnosno module koje čini nekoliko lekcija sortiranih po težini. Na početku kursa u okviru prvog poglavlja bavićete se pokretanjem programa MS Project 2010. Nakon toga slede predavanja čiji akcenat će biti na istraživanju izveštaja, unošenju ključnih zadataka i svim dodatnim informacijama o zadacima. 

Po završetku prvog poglavlja posedovaćete osnovu na koju će vam biti znatno lakše da dalje nadograđujete svoja znanja. Upravo iz tog razloga, druga tematska celina predstaviće vam naprednije veštine ovog kursa. Na početku ćete se baviti podešavanjem ljudskih i materijalnih resursa, a zatim i dodeljivanjem resursa zadacima. Zatim vas očekuju predavanja na kojima ćete dobiti odgovor na pitanje šta je i kako se kreira gantograma, kao i na koji način se formatira tekst u prikazu. U poslednjoj lekciji imaćete priliku da se upoznate sa tehnikama snimanja baznog plana projekta i njegovom značaju za realizaciju kompletnog projekta. 

Cilj kursa je da svaki polaznik stekne praktična znanja o radu u najnovijem programu MS Project. Prolazeći kroz tematske celine kursa, bićete u mogućnosti da, na praktičnim primerima, dobijete informacije o tome kako da planirate projekat i na koji način se najkvalitetnije može pratiti tok realizacije projekta.

Kurs Microsoft project 2010

Plan i program predavanja:

1. Teorijske osnove i početak rada 

 • Upoznavanje polaznika sa koracima za pokretanje programa MS Project 2010 do izbora prikaza Network diagrama  
 • Kako izgledaju osnovne funkcionalnosti vezane za Istraživanje izveštaja 
 • Predstavljanje procesa unošenja zadataka u plan izrade projekta po koracima 
 • Unošenje ključnih zadataka koji utiču na realizaciju projekta
 • Unošenje dodatnih informacija o kreiranim zadacima 

2. Rad sa resursima, gantogrami, izveštavanje i praćenje realizacije projekta 

 • Unošenje ljudskih resursa, vrste i načini njihovog podešavanja u programu Project 2010
 • Upoznavanje polaznika sa podešavanjem materijalnih resursa, načinima njihovog unošenja i funkcionalnostima ove aktivnosti 
 • Dodeljivanje resursa zadacima 
 • Kreiranje gantograma 
 • Formatiranje teksta u prikazu 
 • Snimanje baznog plana projekta

Polaznici kursa Microsoft Project

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde