Kurs Website Building

Kurs predstavlja nadogradnju na gradivo iz oblasti HTML-a i CSS-a. Sve ono što je već naučeno u prethodnim, osnovnim HTML i CSS kursevima, sada se utvrđuje i nadograđuje novim pojmovima i konceptima, koji se koriste u svrhu izgradnje konkurentnih i modernih web strana. 

Elementarna znanja unapređuju se specifičnim tehnologijama i konceptima, poput „responsive” dizajna, naprednih HTML elemenata (audio i video tagova, novih input tagova), kao i naprednog upravljanja CSS-om, koje podrazumeva napredne selektore, transformacije i animacije, kao i tehnologije LESS i SASS. 

Poznavanje osnovnih CSS pravila obogaćuje se novim, specifičnim pravilima poput rada sa zaobljenim okvirima i napredne manipulacije senkama. Proučava se tipografija, kroz upotrebu ugrađenih ili eksternih fontova, njihovu stilizaciju i različite efekte nad tekstom. 

Objašnjavaju se koncepti prilagođavanja HTML strana različitim formatima na različitim uređajima. Zašto HTML strane ne rade na svim uređajima isto i na koji način medija upiti mogu pomoći u rešavanju ovog problema? Šta je i na kojim pregledačima moguće uraditi u HTML-u? Deo kursa bavi se preprocesorima i njihovom upotrebom u modernom web developmentu. Objašnjen je pojam preprocesora i njihov značaj u izgradnji, predstavljajući tom prilikom najaktuelnije predstavnike ove oblasti: SASS, LESS i haml. Pored samog predstavljanja ovih tehnologija, takođe se detaljno objašnjavaju i načini njihove upotrebe.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Frontend JavaScript Program New.

Opis i cilj Website Building kursa

Ovaj kurs omogućiće polaznicima da nakon kursa HTML & CSS Fundamentals unaprede svoja postojeća znanja u oblasti kreiranja statičkih web prezentacija. Po završetku kursa Website Building polaznici će biti spremni da reše sve probleme koji se tiču statičkih elemenata prezentacije. Takođe, svi koji budu pohađali ovaj kurs moći će uspešno da odgovore na većinu izazova postavljenih zahtevima modernog web dizajna. 

Kompletan kurs Website Building podeljen je u tri modula zbog lakšeg praćenja nastave i efikasnijeg učenja. Na početku kursa očekuje vas modul koji će se baviti naprednim CSS-om. Na tim predavanjima ćete se baviti okvirima i senkama, ali i obrađivati fontove i tekstualne efekte. Prvi modul se završava sa predavanjem u čijem će fokusu biti media queries. 

Drugi modul će se baviti responsive web designom i tokom ovog dela kursa imaćete priliku da se upoznate sa naprednim CSS selektorima, kao i sa single page dizajnom. Ovakav vid prezentacije sadržaja je trenutno veoma popularan pre svega jer korisnicima omogućava da dođu do svih željenih podataka na jednoj strani bez dodatnog učitavanja sadržaja. Osim toga, saznaćete šta je bootstrap i kako se koristi u procesu kreiranja web sajtova. 

Na kraju kursa pohađaćete modul čiji se akcenat stavlja na optimizaciju sadržaja i preprocessing. Ova predavanja će obrađivati koncepte i upotrebu HTML i CSS preprocesora. Pored toga ćete imati priliku da se upoznate i sa pojmovima kao što su SASS, LESS i HAML. Između ostalog, na ovom kursu ćete naučiti i šta je to responsive (prilagodljiv) web dizajn i zbog čega je veoma važan tokom kreiranja sajtova. Za sve početnike koji se prvi put susreću sa programiranjem važno je da znaju da im za pohađanje ovog kursa nije neophodno predznanje rada u JavaScriptu. Sa druge strane, na kursu Website Building usvojićete upravo one veštine koje će vam omogućiti da znatno lakše nastavite učenje i svoj put ka karijeri Frontend JavaScript programera. 

Kurs Website Building će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je to responsive dizajn?

Kada je nastao, HTML je bio zamišljen da se pomoću njega stvari na strani predstavljaju relativno. Isprva, sadržaji su bili jednostavni i relativno prikazivanje nije bilo teško ostvariti. U prilog tome je išlo i to što su sadržaji većinom bili prikazivani samo na ekranu računara, i to pomoću web pregledača. 

Vremenom, sadržaji su postajali sve kompleksniji, a broj različitih platformi na kojima su se mogli pojaviti bio je sve veći, pa je bilo sve teže prikazati ih tako da u svakom formatu budu prihvatljivi za korisnika.

Responsive dizajn je koncept u HTML-u koji podrazumeva prilagodljivost sadržaja što većem broju platformi, pomoću blagih modifikacija u njegovom izgledu u vidu proširivanja, sužavanja, pomeranja po strani i slično.

2. Šta je to single page dizajn?

Od prvih HTML strana pa do danas, estetski trendovi u oblasti web dizajna su se menjali i unapređivali. Takođe, dugo je tehnološki, estetski i konceptualni model web aplikacija podrazumevao preuzimanje kompletnog sadržaja iznova za svaku izmenu na strani. 

Vremenom, tehnička ograničenja web aplikacija su postala manja, pa su se stekli uslovi i za efikasnije koncepte, koji ne zahtevaju učitavanje kompletnog sadržaja za svaku izmenu, što je unapredilo i estetsku komponentu i korisničko iskustvo. Ovo je dovelo do naročito popularnog vida prezentovanja sadržaja u kome se svi podaci nalaze na jednoj strani, a kroz čije se oblasti korisnik može kretati bez ponovnog učitavanja. Ovakav način prezentovanja sadržaja popularno se naziva single page dizajn.

3. Čemu služi bootstrap biblioteka?

Dizajniranje web aplikacija je veoma zanimljivo. Ali u nekom trenutku, koraci koje obavljamo počinju da se ponavljaju, pa bismo ih radije izbegli kako bismo došli do nekih sledećih, zanimljivijih koraka. Obično, u takvim situacijama, dobro urađene delove projekata čuvamo kako bismo kasnije mogli da ih iskoristimo u nekom drugom projektu i time izbegli dodatni posao ili rešavanje problema koje smo već rešili.

Bootstrap je šablon u kome su već rešeni različiti estetski i tehnički problemi web aplikacije i koji možemo iskoristiti kao početnu tačku u kreiranju aplikacije kako bismo minimizovali rad na manje interesantnim zadacima i fokusirali se na one interesantnije. 

Polaznici kursa Website Building

4. Šta je to korisničko iskustvo i zbog čega je važno?

Korisničko iskustvo je „harizma aplikacije”. Način na koji ju je korisnik doživeo i koliko mu je bilo prijatno da je koristi. 

Ono se ne može predstaviti dizajnom, performansama, niti sadržajem, već jednostavno zavisi od različitih faktora koje u većoj ili manjoj meri možemo kontrolisati prilikom kreiranja aplikacije, ali koji tek zajedno daju konačan rezultat.

Korisničko iskustvo ne možemo samo ugraditi kao funkcionalnost. Niti ga možemo ostvariti boljim dizajnom. Ali ga svakako možemo poboljšati unapređivanjem pomenutih, ali i raznih drugih delova aplikacije.

5. Šta su to preprocesori i čemu služe u web dizajnu?

Preprocesori su programi koji prevode jedan programski jezik u drugi programski jezik ili jednu vrstu podataka u drugu. Najčešće, da bi se smanjilo pisanje koda koji se ponavlja ili olakšalo pisanje komplikovanih delova koda.

U web dizajnu preprocesori su popularni jer omogućavaju izbegavanje ponavljanja koda, ali takođe i zato što izlažu najbolja moguća rešenja kroz jednostavnu sintaksu.

Trenutno, preprocesori se u web dizajnu i programiranju koriste za generisanje HTML, CSS i JavaScript koda.

6. Da li je potrebno znati JavaScript da bi se napravila web stranica?

Da bi se napravila jedna web stranica, nije neophodno poznavanje JavaScripta. Bilo kakav tekstualni sadržaj postaće web stranica ukoliko ga postavimo na web server i snimimo u odgovarajućem formatu.

Da bi stranica bila bogatija estetski, koristimo jezike HTML i CSS. Ova dva jezika omogućavaju da se sadržaj unapredi stilski i grafički, ali ne i da se učini funkcionalnim. Ako, na primer, hoćemo da korisnik ima bogatiju interakciju sa našom stranom, to ne možemo postići sa ova dva jezika. Već nam je, osim njih, neophodan i JavaScript.

7. Šta su to medija upiti?

Gotovo je nemoguće dizajnirati stranu tako da na svakom uređaju izgleda isto. Da bi ovaj problem bio prevaziđen, delovi strane se prave tako da budu što fleksibilniji kako bi na svakoj platformi sadržaj mogao biti adekvatno prezentovan.

Kada sadržaj nije moguće učiniti toliko fleksibilnim da može da bude upotrebljiv na različitim platformama, pomoću medija upita možemo napraviti u potpunosti drugačija pravila za različite uređaje ili formate.

Plan i program predavanja:

1. Napredni CSS

 • Okviri i senke
 • Media queries

2. Responsive Web Design

 • Single page dizajn
 • Napredni CSS selektori
 • Viewportovi
 • Gridovi
 • Uvod u Bootstrap

3. Optimizacija sadržaja i preprocessing

 • Koncepti i upotreba HTML i CSS preprocesora
 • SASS
 • LESS
 • HAML

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde